Thứ ba, 17 Tháng Mười 2017 12:57 CH
Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức và bộ máy
Cơ cấu tổ chức và bộ máy

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY

 - Cơ quan Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình tỉnh Phú Yên có Chi cục Trưởng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục và việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình do Sở Y tế Phú Yên quyết định bổ nhiệm.

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình có 03 phòng chức năng bao gồm: Phòng Tổ chức Hành chính - Kế hoạch tài vụ, Phòng Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình, Phòng Truyền thông và 09 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình là các đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn 07 Huyện, 01 Thành phố và 01 Thị xã.

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình: 13 cán bộ, trong đó có 10 biên chế và 03 Hợp đồng 68.

 - Các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình, chịu sự quản lý nhà nước theo địa bàn của Uỷ ban nhân dân các huyện - thành phố.

- Biên chế của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình từ 3 đến 5 biên chế nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp y tế của tỉnh giao cho Sở Y tế.

 - Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và có tài khoản riêng.

  
Bạn muốn có mấy con?
   
  
 
  
 
  
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
LIÊN KẾT
Copyright © 2011 Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Phú Yên
Giấy phép xuất bản số 24/GP-TTĐT của Cục quản lý PTTH & TTĐT, Bộ TT&TT cấp ngày 3-2-2012.
64 Phan Đình Phùng, phường 1, Tp Tuy Hòa, Phú Yên - Điện thoại: (057)3829332 - 3601447 Fax: (057)3820376
Email: ubdsphuyen@yahoo.com, chicuc@dansophuyen.org.vn
Lượt truy cập: 10,001,675
Phát triển bởi nTek