ࡱ>    q` bjbjqPqP 4R ::"%bbbbbbbv8v "$hyb000bbÏzzz0bbz0zz|bb XV4ُ0 <bT0"z2d 0000vvvZdvvvZvvvbbbbbb CNG C CA LIN HP QUC V LUT BIN (K kt ngy 10 thng 12 nm 1982) CC QUC GIA THNH VIN CA CNG C Vi lng mong mun gii quyt, trn tinh thn hiu bit v hp tc vi nhau, mi vn lin quan n lut bin, v thc c tm vc lch s ca Cng c l mt cng hin quan trng vo vic gi gn ha bnh, cng l v tin b cho tt c cc dn tc trn th gii; Nhn thy rng, nhng s kin mi ny sinh k t cc Hi ngh ca Lin hp quc v lut bin c nhm hp ti Ginev nm 1958 v nm 1960, lm tng thm s cn thit phi c mt Cng c mi v lut bin c th c mi ngi chp nhn; thc rng, nhng vn v cc vng bin c lin quan cht ch vi nhau v cn c xem xt mt cch ng b; Tha nhn rng, iu ng mong mun l, bng Cng c vi s quan tm ng mc n ch quyn ca tt c cc quc gia, thit lp c mt trt t php l cho cc bin v i dng lm d dng cho vic s dng cng bng v hiu qu nhng ti nguyn, vic bo tn nhng ngun li sinh vt ca cc bin v cc i dng, vic nghin cu, bo v v gn gi mi trng bin Cho rng, vic thc hin cc mc tiu ny s gp phn thit lp nn mt trt t kinh t quc t ng n v cng bng, trong c tnh n cc li ch v nhu cu ca ton th loi ngi v c bit l cc li ch v nhu cu ring ca cc nc ang pht trin, d c bin hay khng c bin; Mong mun pht trin bng Cng c, cc nguyn tc trong Ngh quyt 2749 (XXV) ngy 17 thng 12 nm 1970, trong i hi ng Lin hp quc c bit trnh trng tuyn b rng khu vc y bin v i dng, cing nh lng t di y cc khu vc nm ngoi gii hn chung ca loi ngi v vic thm d, khai thc khu vc ny s c tin hnh v li ch ca ton th loi ngi, khng ph thuc vo v tr a l ca cc quc gia; Tin tng rng, vic php in ha v s pht trin theo chiu hng tin ha ca Lut bin c thc hin trong Cng c s gp phn tng cng ha bnh, an ninh, hp tc v quan h hu ngh gia tt c cc dn tc ph hp vi cc nguyn tc cng bng v bnh ng v quyn, v s to iu kin thun li cho tin b v kinh t v x hi ca tt c cc dn tc trn th gii, ph hp vi cc mc tiu v cc nguyn tc ca Lin hp quc nh c nu trong Hin chng; Khng nh rng, cc vn khng quy nh trong Cng c s tip tc c x l bng cc quy tc v nguyn tc ca php lut quc t chung; tha thun nh sau: PHN I . M U IU 1. S dng cc thut ng v phm vi p dng 1. Nhng thut ng c s dng trong Cng c cn c hiu nh sau: 1. Vng (Zone): l y bin v lng t di y bin nm bn ngoi gii hn quyn ti phn quc gia; 2. C quan quyn lc (Autorit): l c quan quyn lc quc t v y bin; 3. Cc hot ng c tin hnh trong Vng (activits menes dans la Zone): l mi hot ng thm d v khai thc cc ti nguyn ca Vng; 4. nhim mi trng bin (Pullution du milieu marin): l vic con ngi trc tip hoc gin tip a cc cht liu hoc nng lng vo mi trng bin, bao gm c cc ca sng, khi vic gy ra hoc c th gy ra nhng tc hi nh gy tn hi n ngun li sinh vt, v n h ng vt v h thc vt bin, gy nguy him cho sc khe con ngi, gy tr ngi cho cc hot ng bin, k c vic nh bt hi sn v cc vic s dng bin mt cch hp php khc, lm bin i cht lng nc bin v phng din s dng n v lm gim st cc gi tr m cm ca bin; 5. a) S nhn chm (immersion) l: i. mi s trt b c thc xung bin cc cht thi hoc cc cht khc t cc tu thuyn, phng tin bay, gin ni hoc cng trnh khc c b tr bin. ii. mi s nh chm tu thuyn, phng tin bay, gin ni hoc cc cng trnh khc c b tr bin. b) Thut ng nhn chm khng nhm vo: i. vic vt b cc cht thi hoc cc cht khc c sn sinh trc tip hoc gin tip trong vic khai thc bnh thng ca tu thuyn, phng tin bay, gin ni hoc cc cng trnh khc c b tr trn bin, cing nh cc thit b ca chng, ngoi tr cc cht thi hoc cc cht khc c chuyn ch hoc chuyn ti trn cc tu thuyn, phng tin bay, gin ni hoc cc cng trnh khc b tr bin c dng thi b cc cht , trn cc tu thuyn, phng tin bay, gin ni hay cc cng trnh to ra; ii. vic tng cha cc cht vi mc ch khng phi ch l thi b chng vi iu kin l vic tng cha ny khng i ngc li nhng mc ich ca Cng c. 2.1 Cc quc gia thnh vin (Etats Parties) l nhng quc gia chp nhn s rng buc ca Cng c v Cng c c hiu lc i vi cc quc gia . 2. Cng c c p dng mulatis mutandis (vi nhng thay i cn thit v chi tit) cho nhng thc th ni trong iu 305 khon 1, im b, c, d, e v f tr thnh thnh vin ca Cng c, theo ng vi cc iu kin lin quan n tng thc th; trong gii hn , thut ng quc gia thnh vin cing dng ch nhng thc th ny. PHN II. LNH HI V VNG TIP GIP Mc 1 CC QUY NH CHUNG IU 2. Ch php l ca lnh hi v vng tri trn lnh hi cing nh y v lng t di y ca lnh hi Ch quyn ca quc gia ven bin c m rng ra ngoi lnh th v ni thy ca mnh, v trong trng hp mt quc gia qun o, ra ngoi vng nc qun o, n mt vng bin tip lin, gi l lnh hi (merterritoriale) Ch quyn ny c m rng n vng tri trn lnh hi, cing nh n y v lng t ca bin ny. Ch quyn ca Cng c v cc quy tc khc ca php lut quc t tr nh. Mc 2 RANH GII CA LNH HI IU 3. Chiu rng ca lnh hi Mi quc gia u c quyn n nh chiu rng lnh hi ca mnh; chiu rng ny khng vt qu 12 hi l k t ng c s c vch ra theo ng Cng c. IU 4. Ranh gii pha ngoi ca lnh hi Ranh gii pha ngoi ca lnh hi l mt ng m mi im trn ng cch im gn nht ca ng c s mt khong cch bng chiu rng ca lnh hi. IU 5. ng c s thng thng Tr khi c quy nh tri ngc ca Cng c, ng c s thng thng dng tnh chiu rng lnh hi l ngn nc triu thp nht dc theo b bin, nh c th hin trn cc hi t l ln c quc gia ven bin chnh thc cng nhn. IU 6. Cc mm (recifs) Trong trng hp nhng b phn o cu to bng san h hoc cc o c ngm ven b bao quanh, th ng c s dng tnh chiu rng lnh hi l ngn nc triu thp nht b pha ngoi cing ca cc mm , nh c th hin trn cc hi c quc gia ven bin chnh thc cng nhn. IU 7. ng c s thng 1. ni no b bin b khot su v li lm hoc nu c mt chui o nm st ngay v chy dc theo b bin, phng php ng c s thng ni lin cc im thch hp c th c s dng k ng c s dng tnh chiu rng lnh hi. 2. ni no b bin cc k khng n nh do c mt chu th v nhng c im t nhin khc, cc im thch hp c th c la chn dc theo ngn nc triu thp nht c chuyn dch vo pha trong b, cc ng c s c vch ra vn c hiu lc cho ti khi cc quc gia ven bin sa i ng theo Cng c. 3. Tuyn cc ng c s khng c i chch qu xa hng chung ca b bin, v cc vng bin bn trong cc ng c s ny phi gn vi t lin n mc t c ch ni thy. 4. Cc ng c s thng khng c ko n hoc xut pht t cc bi cn lc ni lc chm, tr trng hp  c nhng n bin hoc cc thit b tng t thng xuyn nh trn mt nc hoc vic vch cc ng c s thng  c s tha nhn chung ca quc t. 5. Trong nhng trng hp m phng php k ng c s thng c p dng theo khon 1, khi n nh mt s on ng c s c th tnh n nhng li ch kinh t ring bit ca khu vc m thc t v tm quan trng ca n c mt qu trnh s dng lu di chng minh r rng. 6. Phng php ng c s thng do mt quc gia p dng khng c lm cho lnh hi ca mt quc gia khc b tch khi bin c hoc mt vng c quyn kinh t. IU 8. Ni thy 1. Tr trng hp c quy nh Phn IV, cc vng nc pha bn trong ng c s ca lnh hi thuc ni thy ca quc gia. 2. Khi mt ng c s thng c vch ra theo ng phng php c ni iu 7 gp vo ni thy cc vng nc trc cha c coi l ni thy, th quyn i qua khng gy hi ni trong Cng c vn c p dng cc vng nc . IU 9. Ca sng Nu mt con sng ra bin m khng to thnh vng th ng c s l mt ng thng c k ngay qua ca sng ni lin cc im ngoi cng ca ngn nc triu thp nht hai bn b sng. IU 10. Vnh 1. iu ny ch lin quan n nhng vnh m b vnh thuc mt quc gia duy nht. 2. Trong Cng c, Vnh (baie) cn c hiu l mt vng lm su r rt vo t lin m chiu su ca vng lm so snh vi chiu rng ngoi ca ca n n mc l nc ca vng lm c b bin bao quanh v vng lm su hn l mt s un cong ca b bin. Tuy nhin, mt ving lm ch c coi l mt vnh nu nh din tch ca n t nht cing bng din tch mt na hnh trn c ng knh l ng thng k ngang qua ca vo ca vng lm. 3. Din tch ca mt vng lm c tnh gia ngn nc triu thp nht dc theo b bin ca vng lm v ng thng ni lin cc ngn nc triu thp nht cc im ca ca vo t nhin. Nu do c cc o m mt vng lm c nhiu ca vo, th na hnh trn ni trn c ng knh bng tng s chiu di cc on thng ct ngang cc ca vo . Din tch ca cc o nm trong mt vng lm c tnh vo din tch chung ca vng lm. 4. Nu khong cch gia cc ngn nc triu thp nht cc im ca ca vo t nhin mt vnh khng vt qu 24 hi l, th ng phn gii c th c vch gia hai ngn nc triu thp nht ny v vng nc pha bn trong ng c coi l ni thy. 5. Khi khong cch gia cc ngn nc triu thp nht cc im ca ca vo t nhin ca mt vnh vt qu 24 hi l, th c k mt on ng c s thng di 24 hi l pha trong vnh, sao cho pha trong ca n c mt din tch nc ti a. 6. Cc quy nh trn y khng p dng i vi cc vnh gi l vnh lch s v cing khng p dng i vi cc trng hp lm theo phng php ng c s thng c tr nh trong iu 7. IU 11. Cng n nh ranh gii lnh hi, cc cng trnh thit b thng xuyn l b phn hu c ca mt h thng cng, nh ra ngoi khi xa nht, c coi l thnh phn ca b bin. Cc cng trnh thit b ngoi khi xa b bin v cc o nhn to khng c coi l nhng cng trnh thit b cng thng xuyn. IU 12. Ving tu Cc ving tu c dng thng xuyn vo vic xp d hng ha v lm khu neo tu, bnh thng nm hon ton hoc mt phn ngoi ng ranh gii bn ngoi ca lnh hi cing c coi nh l b phn ca lnh hi. IU 13. Bi cn lc chm lc ni 1. Bi cn lc chm lc ni (haut-fonds dcouvrants) l nhng vng t nh cao t nhin c bin bao quanh, khi thy triu xung thp th l ra, khi thy triu ln cao th b ngp nc. Khi ton b hay mt phn bi cn  cch lc a hoc mt o mt khong cch khng vt qu chiu rng ca lnh hi, th ngn nc triu thp nht trn cc bi cn ny c th c dng lm ng c s tnh chiu rng ca lnh hi. 2. Khi cc bi cn lc chm lc ni hon ton cch lc a hoc mt o mt khong cch vt qu chiu rng ca lnh hi, th chung khng c lnh hi ring. IU 14. S kt hp cc phng php vch cc ng c s Quc gia ven bin, ty theo hon cnh khc nhau, c th vch ra cc ng c s theo mt hay nhiu phng php c tr nh cc iu ni trn. IU 15. Vic hoch nh ranh gii lnh hi gia cc quc gia c b bin k nhau hoc i din nhau Khi hai quc gia c b bin k nhau hoc i din nhau, khng quc gia no c quyn m rng lnh hi ra qu ng trung tuyn m mi im nm trn cch u cc im gn nht ca cc ng c s dng tnh chiu rng lnh hi ca mi quc gia, tr khi c s tha thun ngc li. Tuy nhin, quy nh ny khng p dng trong trng hp do c nhng danh ngh)a lch s hoc c cc hon cnh c bit khc cn phi hoch nh ranh gii lnh hi ca hai quc gia mt cch khc. IU 16. Hi v bn k cc ta a l 1. Cc ng c s dng tnh chiu rng lnh hi c vch ra theo ng cc iu 7, 9 v 10 hoc cc ranh gii hnh thnh t cc iu v cc ng hoch nh ranh gii c vch ra ng theo cc iu 12 v 15, c th hin trn cc hi c t l thch hp xc nh c v tr ca n. Nu khng, th c th thay th bng mt bn k cc ta a l cc im, c ghi r h thng trc a c s dng. 2. Quc gia ven bin cng b theo ng th tc cc hi hay cc bn k cc ta a l v gi n Tng th k Lin hp quc mt bn lu chiu. Mc 3 I QUA KHNG GY HI TRONG LNH HI TIU MC A CC QUY TC P DNG CHO TT C CC LOI TU THUYN IU 17. Quyn i qua khng gy hi Vi iu kin phi chp hnh Cng c, tu thuyn ca tt c cc quc gia, c bin hay khng c bin, u c hng quyn i qua khng gy hi trong lnh hi. IU 18. Ngh)a ca thut ng i qua (Passage) 1. i qua l i trong lnh hi, nhm mc ch a) i ngang qua nhng khng i vo ni thy, khng u li trong mt ving tu hoc mt cng trnh cng bn ngoi ni thy; hoc b) i vo hoc ri khi ni thy, hoc u li hay ri khi mt ving tu hay mt cng trnh cng trong ni thy. 2. Vic i qua phi lin tc v nhanh chng. Tuy nhin, vic i qua bao gm c vic dng li v th neo, nhng ch trong trng hp gp phi nhng s c thng thng v hng hi hoc v mt trng hp bt kh khng hay mc nn hoc v mc ch cu gip ngi, tu thuyn hay phng tin bay ang lm nguy hoc mc nn. IU 19. Ngh)a ca thut ng i qua khng gy hi (Passage inoffensif) 1. Vic i qua l khng gy hi, chng no n khng lm phng hi n ha bnh, trt t hay an ninh ca quc gia ven bin. Vic i qua khng gy hi cn phi c thc hin theo ng vi cc quy nh ca Cng c v cc quy tc khc ca php lut quc t. 2. Vic i qua ca mt tu thuyn nc ngoi b coi nh phng hi n ha bnh, trt t hay an ninh ca quc gia ven bin, nu nh trong lnh hi, tu thuyn ny tin hnh mt trong bt k hot ng no sau y: a) e da hoc dng vi lc chng li chnh quyn, ton vn lnh th hoc c lp chnh tr ca quc gia ven bin hay dng mi cch khc tri vi cc nguyn tc ca php lut quc t c nu trong Hin chng Lin hp quc; b) Luyn tp hoc din tp vi bt k kiu loi vi kh no; c) Thu nhp tnh bo gy thit hi cho quc phng hay an ninh ca quc gia ven bin; d) Phng i, tip nhn hay xp ln tu cc phng tin bay; e) Phng i, tip nhn hay xp ln tu cc phng tin qun s; f) Tuyn truyn nhm lm hi n quc phng hay an ninh ca quc gia ven bin; g) Xp hoc d hng ha, tin bc hay a ngi ln xung tu tri vi cc lut v quy nh v hi quan, thu kha, y t hoc nhp c ca quc gia ven bin; h) Gy nhim c v nghim trng, vi phm Cng c; i) nh bt hi sn; j) Nghin cu hay o c; k) Lm ri lon hot ng ca mi h thng giao thng lin lc hoc mi trang thit b hay cng trnh khc ca quc gia ven bin; l) Mi hot ng khc khng trc tip quan h n vic i qua. IU 20. Tu ngm v cc phng tin i ngm khc trong lnh hi, tu ngm v cc phng tin i ngm khc buc phi i ni v phi treo c quc tch. IU 21. Cc lut v quy nh ca quc gia ven bin lin quan n vic i qua khng gy hi 1. Quc gia ven bin c th nh ra, ph hp vi cc quy nh ca Cng c v cc quy tc khc ca php lut quc t, cc lut v quy nh lin quan n vic i qua khng gy hi trong lnh hi ca mnh v cc vn sau y: a) An ton hng hi v iu phi giao thng ng bin; b) Bo v cc thit b v cc h thng bo m hng hi v cc thit b hay cng trnh khc; c) Bo v cc ng giy cp v ng dn; d) Bo tn ti nguyn sinh vt bin; e) Ngn nga nhng s vi phm cc lut v quy nh ca quc gia ven bin lin quan n vic nh bt; f) Gn gi mi trng ca quc gia ven bin v ngn nga, hn ch, ch ng nhim mi trng; g) Nghin cu khoa hc bin v o c thy vn; h) Ngn nga nhng s vi phm cc lut v quy nh v hi quan, thu kha, y t hay nhp c ca quc gia ven bin; 2. Cc lut v quy nh ny khng p dng i vi cch thit k, vic ng hoc i vi trang b ca tu thuyn nc ngoi, nu chng khng c nh hng g n cc quy tc hay quy phm quc t c chp nhn chung. 3. Quc gia ven bin cng b theo ng th tc cc lut v quy nh ny. 4. Khi thc hin quyn i qua khng gy hi trong lnh hi tu thuyn nc ngoi phi tun th cc lut v quy nh ny, cing nh tt c cc quy nh quc t c chp nhn chung c lin quan n vic phng nga m va trn bin. IU 22. Cc tuyn ng v cch b tr phn chia lung giao thng trong lnh hi 1. Quc gia ven bin khi cn bo m an ton hng hi c th i hi tu thuyn nc ngoi i qua khng gy hi trong lnh hi ca mnh phi i theo cc tuyn ng do mnh n nh v phi tn trng cc cch b tr phn chia cc lung giao thng do mnh quy nh nhm iu phi vic qua li cc tu thuyn. 2. c bit, i vi cc tu xi-teec (navires-citernes), cc tu c ng c chy bng nng lng hi nhn v cc tu ch cc cht hay cc nguyn liu phng x hoc cc cht khc vn nguy him hay c hi, c th b bt buc ch c i theo cc tuyn ng ny. 3. Khi n nh cc tuyn ng v quy nh cch b tr phn chia lung giao thng theo iu ny, quc gia ven bin lu n: a) Cc kin ngh ca t chc quc t c thm quyn; b) Tt c cc lung lch thng c s dng cho hng hi quc t; c) Cc c im ring ca mt s loi tu thuyn v lung lch; d) Mt giao thng. 4. Quc gia ven bin ghi r cc tuyn ng v cc cch phn chia lung giao thng ni trn ln hi v cng b theo ng th tc. IU 23. Tu thuyn nc ngoi c ng c chy bng nng lng ht nhn v tu thuyn chuyn ch cc cht phng x hay cc cht vn nguy him hoc c hi. Cc tu thuyn nc ngoi c ng c chy bng nng lng ht nhn cing nh cc tu thuyn chuyn ch cc cht phng x hay cc cht khc vn nguy him hay c hi, khi thc hin quyn i qua khng gy hi trong lnh hi, buc phi mang y cc ti liu v p dng nhng bin php phng nga c bit theo quy nh ca cc iu c quc t i vi loi tu thuyn . IU 24. Cc ngh)a v ca quc gia ven bin 1. Quc gia ven bin khng c cn tr quyn i qua khng gy hi ca cc tu thuyn nc ngoi trong lnh hi, ngoi nhng trng hp m Cng c tr nh. c bit khi p dng Cng c, quc gia ben bin khng c: a) p t cho cc tu thuyn nc ngoi nhng ngh)a v dn n vic cn tr hay hn ch vic thc hin quyn i qua khng gy hi ca cc tu thuyn ny; b) Phn bit i x v mt php l hay v mt thc t i vi cc tu thuyn ch hng t mt quc gia nht nh hay n quc gia hoc nhn danh mt quc gia nht nh. 2. Quc gia ven bin thng bo thch ng mi nguy him v hng hi ca mnh bit trong lnh hi ca mnh. IU 25. Quyn bo v cc quc gia ven bin 1. Quc gia ven bin c th thi hnh cc bin php cn thit trong lnh hi ca mnh ngn cn mi vic i qua c gy hi. 2. i vi tu thuyn i vo vng ni thy hay vo mt cng trnh cng bn ngoi vng ni thy , quc gia ven bin cing c quyn thi hnh nhng bin php cn thit ngn nga mi s vi phm i vi cc iu kin m tu thuyn ny buc phi tun theo c php vo vng ni thy hay cng trnh cng ni trn. 3. Quc gia ven bin c th tm thi nh ch vic thc hin quyn i qua khng gy hi ca tu thuyn nc ngoi ti cc khu vc nht nh trong lnh hi ca mnh, nu bin php ny l cn thit bo m an ninh ca mnh, k c th vi kh, nhng khng c phn bit i x v mt php l hay v mt thc t gia cc tu thuyn nc ngoi. Vic nh ch ny ch c hiu lc sau khi c cng b theo ng th tc. IU 26. L ph i vi tu thuyn nc ngoi 1. Khng c thu l ph i vi tu thuyn nc ngoi i qua lnh hi, nu khng phi v l do tr cng cho nhng dch v ring i vi nhng tu thuyn ny. Khi thu l ph khng c phn bit i x. TIU MC B QUY TC P DNG CHO TU BUN V TU NH NC DNG VO MC CH THNG MI IU 27. Quyn ti phn hnh s trn mt tu nc ngoi 1. Quc gia ven bin khng c thc hin quyn ti phn hnh s ca mnh trn mt tu nc ngoi i qua lnh hi tin hnh vic bt gi hay tin hnh vic d thm sau mt v vi phm hnh s xy ra trn con tu trong khi n i qua lnh hi, tr cc trng hp sau y: a) Nu hu qu ca v vi phm m rng n quc gia ven bin; b) Nu v vi phm c tnh cht ph hoi ha bnh ca t nc hay trt t trong lnh hi; c) Nu thuyn trng hay mt vin chc ngoi giao hoc mt vin chc lnh s ca quc gia m tu mang c yu cu s gip ca cc nh ng cc a phng hoc d) Nu cc bin php ny l cn thit trn p vic bun lu cht ma ty hay cc cht kch thch. 2. Khon 1 khng ng chm g n quyn ca quc gia ven bin p dng mi lut php m lut trong nc mnh qui nh nhm tin hnh cc vic bt gi hay tin hnh vic d thm trn con tu nc ngoi i qua lnh hi, sau khi ri khi ni thy. 3. Trong nhng trng hp nu cc khon 1 v 2, nu thuyn trng yu cu, quc gia ven bin phi thng bo trc v mi bin php cho mt vin chc ngoi giao hay cho mt vin chc lnh s ca quc gia m tu mang c v phi to iu kin d dng cho vin chc ngoi giao hay vin chc lnh s tip xc vi on thy th ca con tu. Tuy nhin trong trng hp khn cp, vic thng bo ny c th tin hnh trong khi cc bin php ang c thi hnh. 4. Khi xem xt c nn bt gi v cc th thc ca vic bt gi, nh ng cc a phng cn phi ch thch ng n cc li ch v hng hi. 5. Tr trng hp p dng phn XII hay trong trng hp c s vi phm cc lut v quy nh c nh ra theo ng phn V, quc gia ven bin khng c thc hin mt bin php no trn mt con tu nc ngoi khi n i qua lnh hi nhm tin hnh bt gi hay tin hnh vic d thm sau mt v v phm hnh s xy ra trc khi con tu i vo lnh hi m khng i vo ni thy. IU 28. Quyn ti phn dn s i vi cc tu thuyn nc ngoi 1. Quc gia ven bin khng c bt mt tu nc ngoi ang i qua lnh hi phi dng li hay thay i hnh trnh ca n thc hin quyn ti phn dn s ca mnh i vi mt ngi trn con tu . 2. Quc gia ven bin khng th p dng cc bin php trng pht hay bin php bo m (mesures conservatoires) v mt dn s i vi con tu ny, nu khng phi v nhng ngh)a v cam kt hay cc trch nhim m con tu phi m nhn trong khi i qua hoc c i qua vng bin ca quc gia ven bin. 3. Khon 2 khng ng chm n quyn ca quc gia ven bin p dng cc bin php trng pht hay bo m v mt dn s do lut trong nc ca quc gia ny quy nh i vi tu thuyn nc ngoi ang u trong lnh hi hay ang i qua lnh hi, sau khi ri ni thy. TIU MC C QUY TC P DNG CHO CC TU CHIN V CC TU THUYN KHC CA NH NC C DNG VO NHNG MC CH KHNG THNG MI IU 29. nh ngh)a tu chin (navire de guerre) Trong Cng c, tu chin l mi tu thuyn thuc lc lng vi trang ca mt quc gia v mang du hiu bn ngoi c trng ca cc tu thuyn qun s thuc quc tch nc ; do mt s) quan hi qun phc v quc gia ch huy, ngi ch huy ny c tn trong danh sch cc s) quan hay trong mt ti liu tng ng; v on thy th phi tun theo cc iu lnh k lut qun s. IU 30. Tu chin khng tun th cc lut v quy nh ca quc gia ven bin Nu mt tu chin khng tn trng cc lut v quy nh ca quc gia ven bin c lin quan n vic i qua trong lnh hi v bt chp yu cu phi tun th cc lut v quy nh  c thng bo cho h, th quc gia ven bin c th i chic tu ri khi lnh hi ngay lp tc. IU 31. Trch nhim ca quc gia m tu mang c i vi hnh ng ca mt tu chin hay mt tu khc ca Nh nc Quc gia m tu mang c chu trch nhim quc t v mi tn tht hoc v mi thit hi gy ra cho quc gia ven bin do mt tu chin hay bt k tu thuyn no khc ca Nh nc dng vo nhng mc ch khng thng mi vi phm cc lut v quy nh ca quc gia ven bin c lin quan n vic i qua lnh hi hay vi phm cc quy nh ca Cng c hoc cc quy tc khc ca php lut quc t. IU 32. Cc quyn min tr ca cc tu chin v cc tu khc ca Nh nc dng vo nhng mc ch khng thng mi Ngoi nhng ngoi l nu Tiu mc A v cc iu 30 v 31, khng mt quy nh no ca Cng c ng chm n cc quyn min tr m cc tu chin v cc tu khc ca Nh nc dng vo nhng mc ch khng thng mi c hng. Mc 4 VNG TIP GIP IU 33. Vng tip gip 1. Trong mt vng tip gip vi lnh hi ca mnh, gi l vng tip gip, quc gia ven bin c th thi hnh s kim sot cn thit, nhm: a) Ngn nga nhng phm vi i vi cc lut v quy nh hi quan, thu kha, y t hay nhp c trn lnh th hay trong lnh hi ca mnh; b) Trng tr nhng vi phm i vi cc lut v quy nh ni trn xy ra trn lnh th hay trong lnh hi ca mnh. 2. Vng tip gip khng th m rng qu 24 hi l k t ng c s dng tnh chiu rng ca lnh hi. PHN III. EO BIN DNG CHO HNG HI QUC T Mc 1 CC QUY NH CHUNG IU 34. Ch php l ca vng nc cc eo bin dng cho hng hi quc t 1. Ch i qua cc eo bin dng cho hng hi quc t m phn ny quy nh khng nh hng g v bt c phng din no khc n ch php l ca vng nc cc eo bin ny, cing nh n vic quc gia ven eo bin thc hin ch quyn hay quyn ti phn ca mnh cc vng nc y, y bin tng ng v lng t di y bin, cing nh vng tri trn cc vng nc . 2. Cc quc gia ven eo bin thc hin ch quyn hay quyn ti phn ca mnh trong nhng iu kin do cc quy nh ca phn ny v cc quy tc khc ca php lut quc t tr nh. IU 35. Phm vi p dng ca phn ny Khng mt quy nh no ca phn ny c ng chm n: a) Ni thy thuc mt eo bin, tr khi vic vch ra mt tuyn ng c s thng theo ng vi phng php ni iu 7 gp vo trong ni thy nhng vng nc trc y khng c coi l ni thy; b) Ch php l ca cc vng nc nm ngoi lnh hi ca cc quc gia ven eo bin, d chng thuc vng quc t hay thuc bin c; c) Ch php l ca cc eo bin m vic i qua c quy nh ton b hay tng phn trong cc cng c quc t c bit nhm vo cc eo bin ny c t lu i v vn ang c hiu lc. IU 36. Cc ng bin c hay ng qua mt vng c quyn kinh t nm trong cc eo bin dng cho hng hi quc t. Phn ny khng p dng i vi cc eo bin dng cho hng hi quc t, nu nh c th vt qua eo bin bng mt con ng bin c hay mt con ng qua mt vng c quyn kinh t cing thun tin nh th v phng din hng hi v v cc c im thy vn; v cc con ng ny, nhng phn khc tng ng ca cng c c th c p dng, k c cc quy nh lin quan n t do hng hi v t do hng khng. Mc 2 QU CNH IU 37. Phm vi p dng ca mc ny Mc ny c p dng i vi cc eo bin dng cho hng hi quc t gia mt b phn ca bin c hoc mt vng c quyn v kinh t v gia mt b phn khc ca bin c hoc mt vng c quyn v kinh t. IU 38. Quyn qu cnh 1. Trong cc eo bin ni iu 37, tt c cc tu thuyn v phng tin bay u c hng quyn qu cnh m khng b cn tr, tr trng hp hn ch l quyn khng c p dng cho cc eo bin do lnh th t lin ca mt quc gia v mt hn o thuc quc gia ny to thnh, khi ngoi khi hn o c mt con ng i trn bin c, hay c mt con ng i qua mt vng c quyn v kinh t cing thun tin nh th v phng din hng hi v v cc c im thy vn. 2. Thut ng qu cnh c ngh)a l vic thc hin, theo ng phn ny, quyn t do hng hi v hng khng vi mc ch duy nht l i qua lin tc v nhanh chng qua eo bin gia mt b phn ca bin c hoc mt vng c quyn v kinh t v mt b phn khc ca bin c hoc mt vng c quyn v kinh t. Tuy nhin, i hi qu cnh lin tc v nhanh chng khng ngn cm vic i qua eo bin n lnh th ca mt quc gia ven eo bin, ri khi hoc li n lnh th , theo cc iu kin cho php n lnh th ca quc gia . 3. Bt k hot ng no khng thuc phm vi thc hin quyn qu cnh qua cc eo bin u ty thuc vo cc quy nh khc c th p dng ca Cng c. IU 39. Cc ngh)a v ca tu thuyn v phng tin bay trong khi qu cnh 1. Trong khi thc hin quyn qu cnh, cc tu thuyn v phng tin bay: a) i qua hay bay qua eo bin khng chm tr; b) Khng c e da hay dng vi lc chng li ch quyn, ton vn lnh th hay c lp chnh tr ca cc quc gia ven eo bin hay dng mi cch khc tri vi cc nguyn tc php lut quc t c nu trong Hin chng Lin hp quc; c) Khng c c hot ng no khc ngoi nhng hot ng cn cho s qu cnh lin tc v nhanh chng, theo phng thc i bnh thng, tr trng hp bt kh khng hoc tr trng hp nguy cp; d) Tun th cc quy nh thch hp khc ca phn ny. 2. Trong khi qu cnh cc tu thuyn tun th: a) Cc quy nh, th tc v tp qun quc t c chp nhn chung v mt an ton hng hi, nht l cc quy tc quc t phng nga m va trn bin; b) Cc quy nh, th tc v tp qun quc t c chp nhn chung nhm ngn nga, hn ch v ch ng nhim do cc tu thuyn gy ra. 3. Trong khi qu cnh, cc phng tin bay: a) Tn trng cc quy nh v hng khng do T chc hng khng dn dng quc t ra p dng cho cc phng tin bay dn dng; bnh thng cc phng tin bay ca Nh nc phi tun th cc bin php an ton do cc quy nh ny ra v khi hot ng vo bt k lc no, cc phng tin bay cing phi ch n an ton hng khng. b) Thng xuyn theo di tn s in i m c quan c thm quyn c quc t ch nh lm nhim v kim sot giao thng hng khng phn b cho, hoc tn s quc t v nguy cp. IU 40. Nghin cu v o c thy vn Trong khi qu cnh, cc tu thuyn nc ngoi, k c cc tu thuyn chuyn dng cho nghin cu khoa hc bin hay cho o c thy vn, khng c dng nghin cu hoc o c nu khng c php trc ca cc quc gia ven eo bin. IU 41. Cc tuyn ng v cc cch b tr phn chia lung giao thng trong cc eo bin dng cho hng hi quc t 1. Theo ng phn ny, cc quc gia ven eo bin khi c nhu cu bo m an ton cho tu thuyn i qua cc eo bin, c th n nh cc tuyn ng v quy nh cc cch phn chia lung giao thng. 2. Cc quc gia ni trn, khi hon cnh i hi v sau khi cng b theo ng th tc bin php ny, c th n nh cc tuyn ng mi hay quy nh cc cch mi phn chia lung giao thng thay th mi tuyn ng hay mi cch phn chia lung giao thng c n nh hay quy nh trc . 3. Cc tuyn ng v cch b tr phn chia lung giao thng cn phi ph hp vi quy nh quc t c chp nhn chung. 4. Trc khi n nh hay thay th cc tuyn ng hoc trc khi quy nh hay thay th cc cch phn chia lung giao thng, cc quc gia ven eo bin gi cc ngh ca mnh cho t chc quc t c thm quyn thng qua. T chc ny ch c th chp nhn cc tuyn ng v cch phn chia lung giao thng no c th tha thun vi cc quc gia ven eo bin; khi , cc quc gia ny c th n nh, quy nh hoc thay th cc tuyn ng v cc cch phn chia lung giao thng ny. 5. Khi ngh thit lp trong mt eo bin cc tuyn ng hay cch phn chia lung giao thng c lin quan n vng nc ca nhiu quc gia ven eo bin, cc quc gia hu quan hp tc vi nhau son tho cc ngh, c s tham kho kin ca t chc quc t c thm quyn. 6. Cc quc gia ven eo bin ghi r rng ln cc hi tt c cc tuyn ng hay tt c cc cch phn chia lung giao thng m mnh thit lp v cng b cc hi ny theo ng th tc. 7. Trong khi qu cnh, tu thuyn tn trng cc tuyn ng v cc cch phn chia lung giao thng c thit lp theo ng iu ny. IU 42. Cc lut v quy nh ca quc gia ven eo bin lin quan n vic qu cnh 1. Vi iu kin chp hnh mc ny, cc quc gia ven eo bin c th ra cc lut v quy nh lin quan n vic i qua eo bin v cc vn sau: a) An ton hng hi v iu phi giao thng trn bin nh c nu iu 41; b) Ngn nga, hn ch v ch ng nhim mi trng, bng cch thi hnh quy nh quc t c th p dng c v vic trt b du, cn du v cc cht c hi trong eo bin; c) Vic cm nh bt hi sn i vi cc tu nh bt hi sn; k c quy nh vic xp t cc phng tin nh bt; d) Xp, d hng ha, tin bc hay a ngi ln xung tu tri vi cc lut v quy nh hi quan, thu kha, y t hay nhp c ca quc gia ven eo bin. 2. Cc lut v quy nh ny khng c dn n bt k mt s phn bit i x no v mt php l hay v mt thc t gia cc tu thuyn nc ngoi, vic p dng cc lut v quy nh ny khng c c tc dng ngn cn, hn ch hay gy tr ngi cho vic thc hin quyn qu cnh nh c xc nh trong mc ny. 3. Cc quc gia ven eo bin cng b nhng lut v quy nh ny theo ng th tc. 4. Cc tu thuyn nc ngoi khi thc hin quyn qu cnh qua eo bin phi tun th cc lut v quy nh ny. 5. Trong trng hp mt tu hay mt phng tin bay c hng quyn min tr v ch quyn vi phm cc lut v quy nh ny, quc gia m con tu mang c hay quc gia ng k phng tin bay phi chu trch nhim quc t v mi tn tht hay thit hi c th gy ra cho eo bin. IU 43. Cc thit b an ton, bo m hng hi v cc thit b khc, v vic ngn nga hn ch, ch ng nhim mi trng Cc quc gia s dng mt eo bin v cc quc gia ven eo bin cn tha thun hp tc vi nhau : a) Thit lp v bo dng cc thit b an ton v bo m hng hi cn thit cing nh cc thit b khc t trong eo bin dng lm d dng cho hng hi quc t, v b) Ngn nga, hn ch v ch ng nn nhim do tu thuyn gy ra. IU 44. Cc ngh)a v ca cc quc gia ven eo bin Cc quc gia ven eo bin khng c gy tr ngi cho vic qu cnh v phi thng bo y v mi nguy him i vi hng hi trong eo bin hoc i vi vic bay trn eo bin m cc quc gia ny nm c. Vic thc hin quyn qu cnh khng th b nh ch. Mc 3 I QUA KHNG GY HI IU 45. i qua khng gy hi 1. Ch i qua khng gy hi c nu Mc 3 ca phn II c p dng trong cc eo bin dng cho hng hi quc t: a) Nm ngoi phm vi p dng ca ch qu cnh theo iu 38, khon 1; hoc b) Ni lin lnh hi ca mt quc gia vi mt b phn ca bin c hay vi mt vng c quyn kinh t ca mt quc gia khc. 2. Vic thc hin quyn i qua khng gy hi trong cc eo bin khng th b nh ch. PHN IV. CC QUC GIA QUN O IU 46. S dng cc thut ng Trong cng c: a) Quc gia qun o (Etat Archipel) l mt quc gia hon ton c cu thnh bi mt hay nhiu qun o v c khi bi mt s hn o khc na. b) Qun o (Archipel) l mt tng th cc o, k c cc b phn ca cc o, cc vng nc tip lin v cc thnh phn t nhin khc c lin quan vi nhau n mc to thnh v thc cht mt th thng nht v a l, kinh t v chnh tr, hay c coi nh th v mt lch s. IU 47. ng c s qun o 1. Mt quc gia qun o c th vch cc ng c s thng ca qun o ni lin cc im ngoi cng ca cc o xa nht v cc bi lc chm lc ni ca qun o, vi iu kin l tuyn cc ng c s ny bao ly cc o ch yu v xc lp mt khu vc m t l din tch nc vi t, k c vnh ai san h, phi gia t l s 1/1 v 9/1. 2. Chiu di ca cc ng c s ny khng vt qu 100 hi l; tuy nhin c th ti a 3% ca tng s cc ng c s bao quanh mt qun o no c mt chiu di ln hn nhng khng qu 125 hi l. 3. Tuyn cc ng c s ny khng c tch xa r rt ng bao quanh chung ca qun o. 4. Cc ng c s khng th ko dn hay xut pht t cc bi cn lc chm lc ni, tr trng hp ti c xy t cc n bin hay cc thit b tng t thng xuyn nh trn mt bin hoc tr trng hp ton b hay mt phn bi cn cch hn o gn nht mt khong cch khng vt qu chiu rng lnh hi. 5. Mt quc gia qun o khng c p dng phng php k cc ng c s khin cho cc lnh hi ca mt quc gia khc b tch ri vi bin c hay vi mt vng c quyn kinh t. 6. Nu mt phn ca vng nc qun o ca mt quc gia qun o nm gia hai mnh lnh th ca mt quc gia k cn, th cc thuyn v mi li ch chnh ng m quc gia k cn ny vn c hng theo truyn thng trong cc vng nc ni trn, cing nh tt c cc quyn ny sinh t cc iu c c k kt gia hai quc gia, vn tn ti v vn c tn trng. 7. tnh ton t l din tch cc vng nc so vi din tch phn t nu khon 1, cc vng nc trn trong cc bi ngm bao quanh cc o v vnh ai san h, cing nh mi phn ca mt nn i dng c sn dc t ng, hon ton hay gn nh hon ton do mt chui o vi hay mt chui cc mm lc chm lc ni bao quanh, c th c coi nh l mt b phn ca t. 8. Cc ng c s c vch ra theo ng iu ny phi c ghi trn hi c t l thch hp xc nh c v tr. Bn k ta a l ca cc im, c ghi r h thng trc a c s dng c th thay th cho cc bn ny. 9. Quc gia qun o cng b theo ng th tc cc bn hoc bng lit k ta a l v gi n Tng th k Lin hp quc mt bn lu chiu. IU 48. o chiu rng lnh hi, vng tip gip, vng c quyn v kinh t v thm lc a Chiu rng ca lnh hi, vng tip gip, vng c quyn v kinh t v thm lc a c tnh t cch ng c s qun o theo ng iu 47. IU 49. Ch php l ca cc vng nc qun o v vng tri trn cing nh y bin tng ng v lng t di y bin 1. Ch quyn ca quc gia qun o m rng ra vng nc pha trong ng c s qun o c vch ra theo ng iu 47, c gi l vng nc qun o (eaux archiplagiques), bt k chiu su v khong cch xa b ca chng th no. 2. Ch quyn ny c m rng n vng tri trn vng nc qun o, cing nh n y vng nc v lng t tng ng v n cc ti nguyn . 3. Ch quyn ny c thc hin theo cc iu kin nu trong phn ny. 4. Ch i qua vng nc qun o do phn ny quy nh khng ng chm v bt k mt phng din no khc n ch php l ca vng nc qun o, k c cc ng hng hi, n vic quc gia qun o thc hin ch quyn ca mnh vng nc , vng tri pha trn, y nc vng v lng t tng ng cing nh i vi cc ti nguyn . IU 50. Hoch nh ranh gii ni thy pha trong vng nc qun o, quc gia qun o c th vch nhng ng khp kn hoch nh ranh gii ni thy ca mnh theo ng cc iu 9, 10, v 11. IU 51. Cc iu c hin hnh, cc quyn nh bt hi sn truyn thng v cc dy cp ngm c lp t 1. Khng phng hi n iu 49, cc quc gia qun o tn trng cc iu c hin hnh c k kt vi cc quc gia khc v tha nhn cc quyn nh bt hi sn truyn thng v nhng hot ng chnh ng ca nhng quc gia k cn trong mt s khu vc thuc vng nc qun o v quc gia qun o. Cc iu kin v th thc thc hin cc quyn v cc hot ng ny, k c tnh cht, phm vi ca chng v c khu vc thc hin cc quyn v cc hot ng ni trn, c xc nh theo yu cu ca bt c quc gia no trong cc quc gia hu quan qua cc iu c tay i c k kt gia cc quc gia . Cc quyn ny khng c chuyn nhng hay chia s cho quc gia th ba hay cho cc cng dn ca cc quc gia y. 2. Cc quc gia qun o tn trng cc dy cp ngm hin c ca nhng quc gia khc t v i quan vng nc ca quc gia qun o m khng ng n b bin ca mnh. Cc quc gia qun o cho php bo dng v thay th cc ng dy cp ny sau khi h c thng bo trc v v tr ca chng v v nhng cng vic bo dng hay thay th d nh tin hnh. IU 52. Quyn i qua khng gy hi 1. Vi iu kin tun th iu 53 v khng phng hi n iu 50, tu thuyn ca tt c cc quc gia u c hng quyn i qua khng gy hi trong vng nc qun o c quy nh Mc 3 phn II. 2. Quc gia qun o c th tm thi nh ch vic i qua khng gy hi ca tu thuyn nc ngoi trong cc khu vc nht nh thuc vng nc qun o ca mnh, nu bin php ny l cn thit m bo an ninh ca nc mnh, nhng khng c s phn bit i x no v mt php l hay v mt thc t gia cc tu thuyn nc ngoi. Vic nh ch ny ch c hiu lc sau khi c cng b theo ng th tc. IU 53. Quyn i qua vng nc qun o 1. Trong cc vng nc qun o v lnh hi tip lin, quc gia qun o c th n nh cc ng hng hi v cc ng hng khng vng tri pha trn cc ng ny cc tu thuyn v phng tin bay nc ngoi c i qua nhanh chng v lin tc. 2. Tt c cc tu thuyn v phng tin bay c hng quyn i qua qun o theo cc tuyn ng hng hi v cc ng hng khng . 3. i qua vng nc qun o l vic cc tu thuyn v phng tin bay thc hin khng b cn tr, theo phng thc hng hi, hng khng bnh thng v theo ng Cng c, cc quyn hng hi v hng khng ca mnh, vi mc ch duy nht l qu cnh lin tc v nhanh chng gia mt im ca bin c hay mt vng c quyn kinh t. 4. Cc ng hng hi v cc ng hng khng i qua cc vng nc qun o v lnh hi tip lin hoc vng tri pha trn phi bao gm tt c cc con ng thng dng cho hng hi quc t trong vng nc qun o v vng tri pha trn; cc ng hng hi cn theo ng tt c cc lung lch thng dng cho hng hi, tt nhin, khng cn phi thit lp nhiu con ng thun tin nh nhau gia mt im vo v mt im ra no . 5. Cc ng hng hi v hng khng ny c xc nh qua hng lot cc ng trc lin tc ni lin cc im vo vi cc im ra ca chng. Trong qu trnh i qua cc tu thuyn v phng tin bay khng c i chch cc ng trc ny qu 25 hi l, tt nhin, cc tu thuyn v phng tin bay ny khng c i cch b mt khong cch di 1/10 khong cch gia nhng im gn nht ca cc o nm dc theo mt con ng. 6. Quc gia qun o khi n nh cc ng hng hi theo ng iu ny cing c th quy nh cc cch phn chia lung giao thng nhm bo m an ton cho cc tu thuyn s dng cc lung lch hp bn trong cc con ng ny. 7. Khi hon cnh i hi, quc gia qun o, sau khi cng b theo ng th tc, c th n nh nhng ng hng hi mi hay quy nh cch b tr phn chia lung giao thng mi thay th cho mi con ng hay mi cch phn chia lung giao thng do quc gia  thit lp t trc. 8. Cc ng hng hi v cch phn chia lung giao thng phi ph hp vi quy nh quc t c chp nhn chung. 9. Khi n nh hay thay th cc ng hng hi hoc khi quy nh hay khi thay th cc cch b tr phn lung giao thng, quc gia qun o gi cc ngh ca mnh cho t chc quc t c thm quyn c chp nhn. T chc quc t ny ch c th c chp thun cc ng hng hi v cc cch b tr phn chia lung giao thng m h c th tha thun vi quc gia qun o; khi , quc gia qun o c th n nh, quy nh hay thay th cc ng hng hi v cc cch phn chia lung giao thng . 10. Quc gia qun o ghi r rng ln cc hi c cng b theo ng th tc cc ng trc ca cc ng hng hi m quc gia n nh v cc cch phn chia lung giao thng m quc gia quy nh. 11. Khi i qua vng qun o, cc tu thuyn tn trng cc ng hng hi v cc cch chia phn lung giao thng c thit lp theo ng iu ny. 12. Nu quc gia qun o khng n nh cc ng hng hi hay cc ng hng khng th quyn i qua vng nc qun o c th thc hin bng cch s dng cc con ng thng dng cho hng hi v hng khng quc t. IU 54. Cc ngh)a v ca tu thuyn v phng tin bay trong khi i qua, nghin cu v o c thy vn, cc ngh)a v ca quc gia qun o, cc lut v quy nh ca quc gia qun o lin quan n vic i qua qun o Cc iu 39, 40, 42, 44 c p dng Mutatis mutandis (vi nhng thay i cn thit v chi tit) cho vic i qua vng qun o. PHN V VNG C QUYN KINH T IU 55. Ch php l ring ca vng c quyn v kinh t Vng c quyn v kinh t l mt vng nm pha ngoi lnh hi v tip lin vi lnh hi, t di ch php l ring quy nh trong phn ny, theo cc quyn v quyn ti phn ca quc gia ven bin v cc quyn t do ca cc quc gia khc u do cc quy nh thch hp ca Cng c iu chnh. IU 56. Cc quyn, quyn ti phn v cc ngh)a v ca cc quc gia ven bin trong vng c quyn v kinh t 1. Trong vng c quyn v kinh t, quc gia ven bin c: a) Cc quyn thuc ch quyn v vic thm d khai thc, bo tn v qun l cc ti nguyn thin nhin, sinh vt hoc khng sinh vt, ca vng nc bn trn y bin, ca y bin v lng t di y bin, cing nh v nhng hot ng khc nhm thm d v khai thc vng ny v mc ch kinh t, nh vic sn xut nng lng t nc, hi lu v gi. b) Quyn ti phn theo ng nhng quy nh thch hp ca Cng c v vic: i. Lp t v s dng cc o nhn to, cc thit b v cng trnh; ii. Nghin cu khoa hc v bin; iii. Bo v v gn gi mi trng bin; c) Cc quyn v cc ngh)a v khc do Cng c quy nh. 2. Trong vng c quyn v kinh t, khi thc hin cc quyn v lm cc ngh)a v ca mnh theo Cng c, quc gia ven bin phi tnh n cc quyn v ngh)a v ca cc quc gia khc v hnh ng ph hp vi Cng c. 3. Cc quyn c lin quan n y bin v lng t di y bin nu trong iu ny c thc hin theo ng phn VI. IU 57. Chiu rng ca vng c quyn v kinh t Vng c quyn v kinh t khng c m rng ra qu 200 hi l k t ng c s dng tnh chiu rng lnh hi. IU 58. Cc quyn v cc ngh)a v ca cc quc gia khc trong vng c quyn v kinh t 1. Trong vng c quyn v kinh t, tt c cc quc gia, d c bin hay khng c bin, trong nhng iu kin trong nhng quy nh thch hp ca Cng c tr nh, c hng cc quyn t do hng hi v hng khng, quyn t do t dy cp ngm nu iu 87, cing nh quyn t do s dng bin vo nhng mc ch khc hp php v mt quc t v gn lin vi vic thc hin cc quyn t do ny v ph hp vi cc quy nh khc ca Cng c, nht l nhng khun kh vic khai thc cc tu thuyn, phng tin bay v dy cp, ng dn ngm. 2. Cc iu t 88 n 115, cing nh cc quy tc thch hp khc ca php lut quc t, c p dng vng c quyn kinh t trong chng mc m chng khng mu thun vi phn ny. 3. Trong vng c quyn v kinh t, khi thc hin cc quyn v lm cc ngh)a v ca mnh theo Cng c, cc quc gia phi tnh n cc quyn v cc ngh)a v ca quc gia ven bin v tn trng cc lut v quy nh m quc gia ven bin ban hnh theo ng cc quy nh ca Cng c v trong chng mc m cc lut v quy nh khng mu thun vi phn ny v vi cc quy tc khc ca php lut quc t. IU 59. C s gii quyt cc tranh chp trong trng hp Cng c khng quy nh r cc quyn v quyn ti phn trong vng c quyn v kinh t Trong nhng trng hp Cng c khng quy nh r cc quyn hay quyn ti phn trong cc vng c quyn v kinh t cho quc gia ven bin hay cho cc quc gia khc v  c xung t gia li ch ca quc gia ven bin vi li ch ca mt hay nhiu quc khc th s xung t ny phi c gii quyt trn c s cng bng v c ch n tt c mi hon cnh thch ng, c tnh n tm quan trng ca cc li ch c lin quan i vi cc bn tranh chp v i vi ton b cng ng quc t. IU 60. Cc o nhn to, thit b v cng trnh trong vng c quyn v kinh t 1. Trong vng c quyn v kinh t, quc gia ven bin c c quyn tin hnh xy dng, cho php v quy nh vic xy dng, khai thc v s dng: a) Cc o nhn to; b) Cc thit b v cng trnh dng vo cc mc ch c tr nh iu 56 hoc cc mc ch kinh t khc; c) Cc thit b v cng trnh c th gy tr ngi cho vic thc hin cc quyn ca quc gia ven bin trong vng. 2. Quc gia ven bin c quyn ti phn c bit i vi cc o nhn to, cc thit b v cc cng trnh , k c v mt cc lut v quy nh hi quan, thu kha, y t, an ninh v nhp c. 3. Vic xy dng cc o nhn to, thit b v cng trnh phi c thng bo theo ng th tc, v vic duy tr cc phng tin thng trc bo hiu s c mt ca cc o, thit b v cng trnh ni trn cn c bo m. Cc thit b hay cng trnh b hoc khng dng n na cn c tho d m bo an ton hng hi, c tnh n nhng quy phm quc t c chp nhn chung do t chc quc t c thm quyn t ra v mt . Khi tho d phi tnh n vic nh bt hi sn, bo v mi trng bin, cc quyn v cc ngh)a v ca quc gia khc. Cn thng bo thch ng v v tr, kch thc v su ca nhng phn cn li ca mt thit b hoc cng trnh cha c tho d hon ton. 4. Quc gia ven bin, nu cn, c th lp ra xung quanh cc o nhn to, cc thit b hoc cng trnh nhng khu vc an ton vi kch thc hp l; trong cc khu vc , quc gia ven bin c th p dng cc bin php thch hp bo m an ton hng hi, cing nh an ton ca cc o nhn to, cc thit b v cng trnh . 5. Quc gia ven bin n nh chiu rng ca nhng khu vc an ton c tnh n cc quy phm quc t c th p dng c. Cc khu vc an ton ny c xc nh sao cho p ng mt cch hp l vi tnh cht v chc nng ca cc o nhn to, cc thit b v cc cng trinh, v khng th m rng ra mt khong cch qu 500m xung quanh cc o nhn to, cc thit b v cc cng trnh, tnh t mi im ca mp ngoi cng ca cc o nhn to, thit b v cc cng trnh d, tr ngoi l do cc vi phm ca quc t c tha nhn chung cho php hoc t chc quc t c thm quyn kin ngh. Phm vi ca khu vc an ton c thng bo theo ng th tc. 6. Tt c cc tu thuyn phi tn trng cc khu vc an ton v tun theo cc tiu chun quc t c chp nhn chung lin quan n hng hi trong khu vc ca cc o nhn to, cc thit b, cc cng trnh v cc khu vc an ton. 7. Khng c xy dng nhng o nhn to, thit b hoc cng trnh, khng c thit lp cc khu vc an ton xung quanh cc o, thit b, cng trnh khi vic c nguy c gy tr ngi cho vic s dng cc ng hng hi c tha nhn l thit yu cho hng hi quc t. 8. Cc o nhn to, cc thit b v cng trnh khng c hng quy ch ca cc o. Chng khng c lnh hi ring v s c mt ca chng khng c tc ng g i vi vic hoch nh ranh gii lnh hi, vng c quyn v kinh t hoc thm lc a. IU 61. Bo tn cc ngun li sinh vt 1. Quc gia ven bin n nh khi lng nh bt c th chp nhn c i vi cc ti nguyn sinh vt trong vng c quyn v kinh t ca mnh. 2. Quc gia ven bin da vo cc s liu khoa hc ng tin cy nht m mnh c, thi hnh cc bin php thch hp v bo tn v qun l nhm lm cho vic duy tr cc ngun li sinh vt trong vng c quyn kinh t ca mnh khi b nh hng do khai thc qu mc. Quc gia ven bin v cc t chc quc t c thm quyn, cc t chc phn khu vc, khu vc hay th gii, hp tc vi nhau mt cch thch hp thc hin mc ch ny. 3. Cc bin php cing nhm duy tr hay khi phc cc n (stocks) hi sn c khai thc mc bo m t nng sut n dnh ti a, c tnh n cc yu t sinh thi v kinh t thch ng, k c cc nhu cu kinh t ca tp th ven b sng v ngh nh bt hi sn v cc nhu cu ring ca cc quc gia ang pht trin, v c tnh dn cc phng thc nh bt, n quan h h tng gia cc n (stocks) v n tt c cc quy phm quc t ti thiu thng c kin ngh cp phn khu vc, khu vc hay th gii. 4. Khi p dng cc bin php , quc gia ven bin ch n tc ng ca chng i vi cc loi qun hp vi cc loi c khai thc hoc ph thuc vo cc loi  duy tr hoc khi phc cc n (stocks) ca nhng loi qun hp hay ph thuc ny mt mc lm vic sinh sn ca chng khi nguy c b tn hi nghim trng. 5. Cc thng tin khoa hc c th s dng, cc s liu thng k lin quan n vic nh bt v n sc nh bt v cc s liu khc lin quan n vic bo tn cc n (stocks) c c ph bin v trao i u n qua trung gian ca cc t chc quc t c thm quyn, cc t chc phn khu vc hoc th gii v khi c iu kin th tin hnh vi s tham gia ca tt c cc quc gia hu quan, nht l cc quc gia c cng dn c php nh bt trong vng c quyn v kinh t. IU 62. Khai thc ti nguyn sinh vt 1. Quc gia ven bin xc nh mc tiu l to iu kin thun li cho vic khai thc ti u cc ti nguyn sinh vt ca vng c quyn v kinh t m khng phng hi n iu 61. 2. Quc gia ven bin xc nh kh nng ca mnh trong vic khai thc cc ti nguyn sinh vt trong vng c quyn v kinh t. Nu kh nng khai thc thp hn tng khi lng nh bt c th chp nhn th quc gia ven bin cho php cc quc gia khc, qua iu c hoc cc tha thun khc v theo ng cc th thc, iu kin, cc lut v quy nh ni khon 4, khai thc s d ca khi lng cho php nh bt; khi lm nh vy, cn c bit quan tm n cc iu 69 v 70 nht l quan tm n cc quc gia ang pht trin ni trong cc iu . 3. Khi ng cho cc quc gia khc vo hot ng trong vng c quyn v kinh t ca mnh theo iu ny, quc gia ven bin tnh n tt c cc yu t thch ng, trong c: tm quan trng ca cc ti nguyn sinh vt thuc khu vc i vi nn kinh t v i vi cc li ch quc gia khc ca nc mnh; cc iu 69 v 70, cc nhu cu ca cc quc gia ang pht trin trong khu vc hay phn khu vc v vn khai thc mt phn ca s d, v s cn thit phi gim bt n mc ti thiu nhng ri lon kinh t trong cc quc gia no c nhng cng dn thng nh bt hi sn trong khu vc hoc ng gp nhiu vo cng tc tm kim v thng k cc n (stocks) hi sn. 4. Cng dn ca cc quc gia khc khi tin hnh nh bt trong vng c quyn v kinh t phi tun th theo cc bin php bo tn v cc th thc, cc iu kin khc c ra trong cc lut v quy nh ca quc gia ven bin. Cc lut v quy nh phi ph hp vi Cng c v c bit c th cp cc vn sau y: a) Vic cp giy php cho ng dn hay tu thuyn v phng tin nh bt, k c vic np thu hay mi khon phi tr khc, trong trng hp i vi cc quc gia ven bin ang pht trin, c th l mt s ng gp thch ng vo ngn sch, vo vic trang b v vo s pht trin k thut ca cng nghip nh bt hi sn; b) Ch r cc chng loi cho php nh bt v n nh t l phn trm, hoc l i vi cc n (stocks) hay cc nhm n hi sn ring bit hoc i vi s lng nh bt ca tng chic tu trong mt khong thi gian nht nh, hoc l i vi s lng nh bt ca cc cng dn ca mt quc gia trong mt thi k nht nh; c) Quy nh cc ma v v cc khu vc nh bt, kiu, c v s lng cc phng tin nh bt, cing nh kiu, c v s lng tu thuyn nh bt c th c s dng; d) n nh tui v c c v cc sinh vt khc c th c nh bt; e) Cc thng tin m tu thuyn nh bt phi bo co, c bit l nhng s liu thng k lin quan n vic nh bt v sc nh bt v thng bo v tr cho cc tu thuyn; f) Ngh)a v tin hnh, vi s cho php v di s kim sot ca quc gia ven bin, cc chng trnh nghin cu ny, k c vic ly mu cc th nh bt c, ni nhn cc mu v vic thng bo cc s liu khoa hc c lin quan; g) Vic quc gia ven bin t cc quan st vin hay thc tp sinh trn cc tu thuyn ; h) Bc d ton b hay mt phn cc sn phm nh bt c ca cc tu thuyn  cc cng ca quc gia ven bin; i) Cc th thc v iu kin lin quan n cc x nghip lin doanh hoc cc hnh thc hp tc khc; j) Cc iu kin cn thit v mt o to nhn vin, v chuyn giao k thut trong l)nh vc nh bt hi sn, k c vic y mnh kh nng nghin cu ngh c ca quc gia ven bin; k) Cc bin php thi hnh. 5. Quc gia ven bin phi thng bo theo ng th tc cc lut v quy nh m mnh ban hnh v mt bo tn qun l. IU 63. Cc n c (stocks) trong vng c quyn v kinh t ca nhiu quc gia ven bin hoc ng thi trong vng c quyn v kinh t v trong mt khu vc tip lin vi vng c quyn v kinh t 1. Khi cng mt n (stocks) c hoc nhng n (stocks) cc loi qun hp trong vng c quyn v kinh t ca nhiu quc gia ven bin, cc quc gia ny c gng, trc tip hoc qua trung gian ca cc t chc phn khu vc hay khu vc thch hp, tha thun vi nhau v cc bin php cn thit nhm phi hp hoc bo m vic bo tn v pht trin cc n c m khng phng hi n cc quy nh khc ca phn ny. 2. Khi cng mt n c hoc nhng n cc loi qun hp ng thi trong vng c quyn v kinh t v trong mt khu vc tip lin vi vng , quc gia ven bin v cc quc gia khc khai thc cc n ny trong khu vc tip lin c gng trc tip hoc qua trung gian ca cc t chc phn khu vc hay khu vc thch hp, tha thun vi nhau v cc bin php cn thit bo tn cc n c ny trong khu vc tip lin. IU 64. Cc loi c di c xa (Grands migranteurs) 1. Quc gia ven bin v cc quc gia khc c cng dn chuyn nh bt trong khu vc nhng loi c di c xa ghi bng danh mc ca Ph lc I, cn trc tip hoc qua trung gian ca cc t chc quc t thch hp, hp tc vi nhau nhm bo m vic bo tn cc loi c ni trn v y mnh vic khai thc ti u cc loi c trong ton b khu vc, trong cing nh ngoi vng c quyn v kinh t. Trong nhng khu vc khng c t chc quc t thch hp, th quc gia ven bin v cc quc gia khc c cng dn khai thc cc loi c trong khu vc, hp tc vi nhau lp ra mt t chc nh th v tham gia vo khu vc ca t chc ny. 2. Khon 1 c p dng thm vo cc quy nh khc ca phn ny. IU 65. Loi c v bin (Mammiferes marins) Khng mt quy nh no ca phn ny hn ch quyn ca mt quc gia ven bin cm, hn ch hay quy nh vic khai thc cc loi c v bin cht ch hn nhng quy nh ca phn ny, cing nh hn ch thm quyn ca mt t chc quc t v vic ny nu c. Cc quc gia hp tc vi nhau nhm bo m vic bo v cc loi c v bin v c bit l qua trung gian ca cc t chc quc t thch hp, tm mi cch bo v, qun l v nghin cu loi c voi. IU 66. Cc n c vo sng sinh sn (Stocks de poissons anadromes) 1. Cc quc gia c cc dng sng m  cc n c (Poissons anadromes) vo sinh sn l nhng nc u tin phi quan tm n cc n c ny v phi chu trch nhim trc ht v loi c ny. 2. Quc gia ngun gc ca cc n c vo sng sinh sn cn chm lo n vic bo tn cc n c bng vic thi hnh nhng bin php thch hp quy nh vic nh bt trong tt c cc vng nc nm bn trong ranh gii ngoi ca vng c quyn v kinh t, cing nh vic nh bt ni khon 3, im b. Quc gia ngun gc c th xc nh tng s c php nh bt cc loi c c sinh sn ra t cc dng sng ca h, sau khi tham kho cc quc gia ni trong cc khon 3 v 4 ang khai thc cc n c . 3. a) Ch c th nh bt cc n c vo sng sinh sn trong cc vng nc nm bn trong ranh gii ngoi ca cc vng c quyn v kinh t, tr cc trng hp m vic p dng quy nh ny c th dn n nhng ri lon kinh t cho mt quc gia khng phi l quc gia ngun gc. i vi vic nh bt bn ngoi ranh gii pha ngoi ca cc vng c quyn v kinh t, cc quc gia hu quan cn tham kho kin ca nhau tha thu v cc th thc v iu kin ca vic nh bt ny, nhng phi tnh n cc i hi ca vic bo tn v cc nhu cu ca quc gia ngun gc v n (stoscks) c . b) Quc gia ngun gc gp phn gim bt n mc ti thiu nhng ri lon v kinh t trong cc quc gia khc ang tin hnh khai thc cc loi c ny bng cch tnh n vic nh bt bnh thng ca cc quc gia ny v n cc cch m h khai thc n c , cing nh n tt c cc khu vc m cc n c c khai thc. c) Cc quc gia ni im b tham gia qua s tha thun vi cc quc gia ngun gc, vo nhng bin php bo m khi phc cc n c vo sng sinh sn, c bit l bng cch ng gp ti chnh cho cc bin php ny; cc quc gia c quc gia ngun gc quan tm c bit trong vic khai thc cc loi c c sinh sn ra t cc dng sng ca mnh. d) Vic p dng quy nh lin quan n cc n c vo sng sinh sn ngoi vng c quyn v kinh t c bo m qua s tha thun gia quc gia ngun gc v cc quc gia hu quan khc. 4. Khi cc n c vo sng sinh sn di c n cc vng nc hoc i qua cc vng nc nm bn trong ranh gii ngoi ca vng c quyn v kinh t ca mt quc gia khng phi l quc gia ngun gc, quc gia ny hp tc vi quc gia ngun gc nhm bo tn v qun l cc n c . 5. Quc gia ngun gc ca cc n c vo sng sinh sn v cc quc gia khc nh bt c ny k kt cc tha thun nhm p dng iu ny, nu c th c th qua trung gian ca cc t chc khu vc. IU 67. Cc loi c ra bin sinh sn (espces catadromes) 1. Mt quc gia ven bin m trong vng nc ca mnh loi c ra bin sinh sn sng phn ln cuc i ca chng chu trch nhim qun l chng v chm lo n vic cc loi c ny vo hoc ra khi vng nc . 2. Ch c khai thc cc loi c ra bin sinh sn trong nhng vng nc bn trong cc ranh gii ngoi ca cc vng c quyn v kinh t. Trong cc vng c quyn v kinh t, vic khai thc c tin hnh theo iu ny v cc quy nh khc ca Cng c lin quan n vic nh bt trong cc vng ny. 3. Trong nhng trng hp m cc loi c ra bin sinh sn, d n hay cha n thi k sinh sn, di c qua vng c quyn v kinh t ca mt quc gia khc th vic qun l cc loi c ny, k c vic khai thc, c quy nh qua tha thun gia quc gia ni khon 1 v quc gia hu quan kia. Tha thun ny cn c bo m vic qun l hp l cc loi c c xem xt v c tnh n trch nhim ca quc gia ni khon 1 v vic bo tn cc loi ny. IU 68. Cc loi nh c (espces sdentaires) Phn ny khng p dng i vi cc loi nh c, nh c quy nh iu 77, khon 4. IU 69. Quyn ca cc quc gia khng c bin 1. Mt quc gia khng c bin c quyn tham gia, theo mt th thc cng bng, khai thc mt phn thch hp s d cc ti nguyn sinh vt ca cc vng c quyn v kinh t ca cc quc gia ven bin trong cng mt phn khu vc hoc khu vc, c tnh n cc c im kinh t v a l thch ng ca tt c cc quc gia hu quan v theo ng iu ny v cc iu 61 v 62. 2. Cc iu kin v cc th thc ca vic tham gia ny c cc quc gia hu quan n nh thng qua tha thun tay i, phn khu vc hay khu vc, c bit tnh n: a) S cn thit phi trnh mi ng tc c hi cho cng ng nhng ngi nh bt hoc cho cng nghip nh bt ca cc quc gia ven bin; b) Mc quc gia khng c bin, theo ng iu ny, tham gia hoc c quyn tham gia, theo cc tha thun tay i, phn phu vc hay khu vc hin hnh, vo vic khai thc cc ti nguyn sinh vt ca cc vng c quyn v kinh t ca cc quc gia ven bin khc; c) Mc cc quc gia khng c bin khc hoc cc quc gia bt li v a l tham gia vo vic khai thc cc ti nguyn sinh vt ca vng c quyn v kinh t cu quc gia ven bin v s cn thit trnh cho quc gia ven bin no hoc cho khu vc no ca quc gia ny mt gnh nng c bit; d) Nhng nhu cu thc phm ca dn c cc quc gia c xem xt. 3. Khi kh nng nh bt ca mt quc gia ven bin cho php mt mnh quc gia c th nh bt c hu nh ton b khi lng nh bt c th chp nhn, c n nh cho vic khai thc cc ti nguyn sinh vt trong vng c quyn v kinh t ca mnh th quc gia v cc quc gia hu quan khc hp tc vi nhau k kt cc tha thun tay i, phn khu vc hoc khu vc mt cch cng bng cho php cc quc gia ang pht trin khng c bin trong cng khu vc hay phn khu vc tham gia mt cch thch hp vo vic khai thc nhng ti nguyn sinh vt ca cc vng c quyn v kinh t ca cc quc gia ven bin thuc phn khu vc hay khu vc, c tnh n cc hon cnh v iu kin tha ng i vi tt c cc bn. p dng iu quy nh ny, cing cn tnh n cc yu t nu khon 2. 4. Cc quc gia pht trin khng c bin ch c quyn tham gia khai thc cc ti nguyn sinh vt theo iu ny, trong cc vng c quyn v kinh t ca cc quc gia ven bin pht trin trong cng phn khu vc hay khu vc, c tnh n chng mc m quc gia ven bin, khi cho cc quc gia khc vo khai thc ti nguyn sinh vt trong vng c quyn kinh t ca mnh, xem xt s cn thit phi gim n mc ti thiu nhng tc hi i vi cng ng nhng ngi nh bt cing nh nhng ri lon kinh t trong cc quc gia c cng dn vn thng tin hnh vic nh bt trong vng. 5. Cc quy nh ni trn c p dng khng phng hi n cc tha thun c k kt nu c trong cc phn khu vc hay khu vc, m  cc quc gia ven bin c th dnh cho cc quc gia khng c bin cng phn khu vc hay khu vc nhng quyn ngang nhau, hoc u tin khai thc cc ti nguyn sinh vt vng c quyn v kinh t ca mnh. IU 70. Quyn ca cc quc gia bt li v a l 1. Cc quc gia bt li v a l c quyn tham gia, theo mt th thc cng bng, vo vic khai thc mt phn thch hp s d ca nhng ti nguyn sinh vt trong cc vng c quyn v kinh t ca cc quc gia ven bin cng phn khu vc hay khu vc, c tnh n cc c im kinh t v a l thch ng ca tt c cc quc gia hu quan v theo ng iu ny v cc iu 61 v 62. 2. Trong phn ny, thut ng quc gia bt li v a l c ngh)a l cc quc gia ven bin, k c cc quc gia ven b mt bin kn hoc na kn, m v tr a l ca h lm cho h phi l thuc vo vic khai thc nhng ti nguyn sinh vt cc vng c quyn v kinh t ca cc quc gia khc trong phn khu vc hoc khu vc c c dng lm thc phm cung cp cho dn c hay mt b phn dn c ca h, cing nh cc quc gia ven bin khng th c mt vng c quyn kinh t ring. 3. Cc iu kin v th thc ca vic tham gia c cc quc gia hu quan n nh thng qua con ng tha thun tay i, phn khu vc hay khu vc, c bit c tnh n: a) S cn thit phi trnh mi tc hi cho cng ng nhng ngi nh bt hay cho cng nghip nh bt ca cc quc gia ven bin; b) Mc quc gia bt li v a l, theo ng iu ny, tham gia hoc c quyn tham gia theo cc tha thun tay i, phn khu vc hay khu vc hin hnh, vo vic khai thc cc ti nguyn sinh vt ca vng c quyn v kinh t ca cc quc gia ven bin khc; c) Mc cc quc gia bt li v a l khc v cc quc gia khng c bin tham gia vo vic khai thc ti nguyn sinh vt ca vng c quyn v kinh t ca quc gia ven bin v s cn thit trnh cho quc gia ven bin no hoc cho khu vc no ca quc gia y phi chu mt gnh nng c bit; d) Nhng nhu cu v thc phm ca dn c cc quc gia c xem xt. 4. Khi kh nng nh bt ca mt quc gia ven bin cho php mt mnh quc gia c th nh bt c hu nh ton b khi lng nh bt c th chp nhn, c n nh cho vic khai thc cc ti nguyn sinh vt trong vng c quyn v kinh t ca mnh, quc gia v cc quc gia hu quan khc hp tc vi nhau k kt cc tha thun tay i, phn khu vc hay khu vc mt cch cng bng, cho php cc quc gia ang pht trin bt li v a l trong cng mt phn khu vc hay khu vc tham gia mt cch thch hp vo vic khai thc nhng ti nguyn sinh vt ca cc vng c quyn v kinh t ca cc quc gia ven bin trong phn khu vc hay khu vc, c tnh n cc hon cnh v cc iu kin tha ng i vi tt c cc bn. p dng iu quy nh ny, cing cn tnh n cc yu t nu khon 3. 5. Cc quc gia pht trin bt li v a l ch c quyn tham gia vo vic khai thc ti nguyn sinh vt, theo iu ny, trong cc vng c quyn v kinh t ca cc quc gia pht trin cng mt phn khu vc hay khu vc, c tnh n chng mc m quc gia ven bin, trong khi cho cc quc gia khc vo khai thc ti nguyn sinh vt trong vng c quyn kinh t ca mnh, xem xt s cn thit phi gim n mc ti thiu nhng tc hi i vi cng ng nhng ngi nh bt, cing nh nhng ri lon kinh t trong cc quc gia c cng dn vn thng tin hnh nh bt trong vng. 6. Cc quy nh trn c p dng khng phng hi n cc tha thun c k kt nu c trong cc phn khu vc hoc khu vc m  cc quc gia ven bin c th dnh cho cc quc gia bt li v a l trong cng khn khu vc hay khu vc cc quyn ngang nhau hoc u tin khai thc cc ti nguyn sinh vt vng c quyn v kinh t ca mnh. IU 71. Trng hp cc iu 69 v 70 khng th p dng c Cc iu 69 v 70 khng p dng i vi cc quc gia ven bin c nn kinh t l thuc rt nng n vo vic khai thc ti nguyn sinh vt vng c quyn v kinh t ca mnh. IU 72. Nhng hn ch v chuyn giao cc quyn. 1. Cc quyn khai thc cc ti nguyn sinh vt nu cc iu 69 v 70 khng th chuyn giao trc tip hay gin tip cho cc quc gia th ba hay cho cc cng dn ca cc quc gia ny, d bng con ng cho thu hay bng giy php, hoc bng vic thnh lp cc x nghip lin doanh hay bng bt c mt tha thun no khc m tc dng l to ra mt s chuyn giao nh th, tr trng hp cc quc gia hu quan c tha thun khc. 2. iu quy nh trn khng ngn cm cc quc gia hu quan nhn ca quc gia th ba hay cc t chc quc t s tr gip v k thut hay ti chnh nhm lm d dng cho vic thc hin cc quyn ca h theo ng iu 69 v 70, vi iu kin l vic ny khng dn n mt tc dng ni khon 1. IU 73. Thi hnh cc lut v quy nh ca quc gia ven bin 1. Trong vic thc hin cc quyn thuc ch quyn v thm d, khai thc, bo tn v qun l cc ti nguyn sinh vt ca vng c quyn v kinh t, quc gia ven bin c th thi hnh mi bin php cn thit, k c vic khm xt, kim tra, bt gi v khi t t php bo m vic tn trng cc lut v quy nh m mnh ban hnh theo ng Cng c. 2. Khi c mt s bo lnh hay mt bo m y khc th cn th ngay chic tu b bt v tr t do ngay cho on thy th ca chic tu ny. 3. Cc ch ti do quc gia ven bin tr nh i vi nhng v vi phm cc lut v quy nh v mt nh bt trong vng c quyn v kinh t khng c bao gm hnh pht tng giam, tr khi cc quc gia hu quan c tha thun khc, v khng bao gm mt hnh pht thn th no khc. 4. Trong trng hp bt hay gi mt tu thuyn nc ngoi, quc gia ven bin thng bo ngay cho quc gia m tu mang c bit, bng cc con ng thch hp, cc bin php c p dng cing nh cc ch ti c th s c tuyn b sau . IU 74. Hoch nh ranh gii vng c quyn v kinh t gia cc quc gia c b bin tip lin hay i din nhau 1. Vic hoch nh ranh gii vng c quyn v kinh t gia cc quc gia c b bin tip lin hay i din nhau c thc hin bng con ng tha thun theo ng vi php lut quc t nh nu iu 38 ca Quy ch Ta n quc t i n mt gii php cng bng. 2. Nu khng i ti c mt tha thun trong mt thi gian hp l th cc quc gia hu quan s dng cc th tc nu phn XV. 3. Trong khi ch k kt tha thun khon 1, cc quc gia hu quan, trn tinh thn hiu bit v hp tc, lm ht sc mnh i n cc dn xp tm thi c tnh cht thc tin v khng phng hi hay cn tr vic k kt cc tha thun dt khot trong giai on qu ny. Cc dn xp tm thi khng phng hi n hoch nh cui cng. 4. Khi mt iu c ang c hiu lc gia cc quc gia hu quan, cc vn lin quan n vic hoch nh ranh gii vng c quyn v kinh t c gii quyt theo ng iu c . IU 75. Cc hi v cc bn k ta a l 1. Vi iu kin tun th phn ny, cc ranh gii pha ngoi ca vng c quyn v kinh t v cc ng hoch nh ranh gii c vch theo ng iu 74 u c ghi ln cc hi c t l thch hp xc nh c v tr ca n; c trng hp vic v cc ranh gii ngoi hay cc ng hoch nh ranh gii c th thay th bng cc bn k cc ta a l cc im, c ghi r h thng trc a c s dng. 3. Quc gia ven bin cng b theo ng th tc cc bn hay bn k cc ta i l gi n Tng th k Lin hp quc mt bn lu chiu. PHN VI THM LC A IU 76. nh ngh)a thm lc a 1. Thm lc a ca mt quc gia ven bin bao gm y bin v lng t di y bin bn ngoi lnh hi ca quc gia , trn ton b phn ko di t nhin ca lnh th t lin ca quc gia cho n b ngoi ca ra lc a, hoc n cch ng c s dng tnh chiu rng lnh hi 200 hi l, khi b ngoi ca ra lc a ca quc gia  khong cch gn hn. 2. Thm lc a khng m rng ra ngoi cc gii hn ni cc khon t 4 n 6. 3. Ra lc a l phn ko di ngp di nc ca lc a ca quc gia ven bin, cu thnh bi y bin tng ng vi thm, dc v b, cing nh lng t di y ca chng. Ra lc a khng bao gm cc y ca i dng  su ln, vi cc di ni i dng ca chng, cing khng bao gm lng t di y ca chng. 4. a) Theo cng c, quc gia ven bin xc nh b ngoi ca ra lc a m rng ra qu 200 hi l cc ng c s dng tnh chiu rng lnh hi bng: i. Mt ng vch theo ng khon 7, bng cch ni cc im c nh tn cng no m b dy lp trm tch t nht cing bng mt phn trm khong cch t im c xt cho ti chn dc lc a hay, ii. Mt ng vch theo ng khon 7, bng cch ni cc im c nh cch chn dc lc a nhiu nht l 60 hi l; b) Nu khng c bng chng ngc li, chn dc lc a trng hp vi im bin i dc r nt nht nn dc 5. Cc im c nh xc nh trn y bin, ng ranh gii ngoi cng ca thm lc a c vch theo ng khon 4, im a), im nh i) v ii), nm cch im c s tnh chiu rng lnh hi mt khong cch khng vt qu 350 hi l hoc nm cch ng ng su 2500m l ng ni lin cc im c chiu su 2500m, mt khong cch khng qu 100 hi l. 6. Mc d c khon 5, mt di ni ngm, ranh gii ngoi ca thm lc a khng vt qu mt ng vch ra cch ng c s dng tnh chiu rng lnh hi 350 hi l. Khon ny khng p dng cho cc a hnh nh cao di mt nc to thnh cc yu t t nhin ca ra lc a, nh cc thm, ghnh, sng ni, bi hoc mm. 7. Quc gia ven bin n nh ranh gii ngoi thm lc a ca mnh, khi thm ny m rng ra qu 200 hi l k t ng c s dng tnh chiu rng lnh hi, bng cch ni lin cc im c nh xc nh bng h ta kinh v) , thnh cc on thng di khng qu 60 hi l. 8. Quc gia ven bin thng bo nhng thng tin v ranh gii cc thm lc a ca mnh, khi thm ny m rng qu 200 hi l k t ng c s dng tnh chiu rng lnh hi, cho y ban ranh gii thm lc a c thnh lp theo Ph lc II, trn c s s i din cng bng v a l. y ban gi cho cc quc gia ven bin nhng kin ngh v cc vn lin quan n vic n nh ranh gii ngoi thm lc a ca h. Cc ranh gii do mt quc gia ven bin n nh trn c s cc kin ngh l dt khot v c tnh cht bt buc. 9. Quc gia ven bin gi cho Tng th k Lin hp quc cc bn v cc iu ch dn thch ng, k c cc d kin trc a, ch r mt cch thng xuyn ranh gii ngoi ca thm lc a ca mnh. Tng th k cng b cc ti liu ny theo ng th tc. 10. iu ny khng xt on trc vn hoch nh ranh gii thm lc a gia cc quc gia c b bin tip lin hoc i din nhau. IU 77. Cc quyn ca cc quc gia ven bin i vi thm lc a 1. Quc gia ven bin thc hin cc quyn thuc ch quyn i vi thm lc a v mt thm d v khai thc ti nguyn thin nhin ca mnh. 2. Cc quyn ni khon 1 c tnh cht c quyn, ngh)a l cc quc gia ven bin khng thm d thm lc a hay khng khai thc ti nguyn thin nhin ca thm lc a, th khng ai c quyn tin hnh cc hot ng nh vy, nu khng c s tha thun r rng ca quc gia . 3. Cc quyn ca quc gia ven bin i vi thm lc a khng ph thuc vo s chim hu thc s hay danh ngh)a, cing nh vo bt c tuyn b r rng no. 4. Cc ti nguyn thin nhin phn ny bao gm cc ti nguyn thin nhin khong sn v cc ti nguyn thin nhin khng sinh vt khc ca y bin v lng t di y bin, cing nh cc sinh vt thuc loi nh c, ngh)a l nhng sinh vt no, thi k c th nh bt c, hoc nm bt ng y, hoc lng t di y; hoc l khng c kh nng di chuyn nu khng c kh nng tip xc vi y hay lng y di y bin. IU 78. Ch php l ca vng nc v vng tri pha trn, v cc quyn v cc t do ca cc quc gia khc 1. Cc quyn ca quc gia ven bin i vi thm lc a khng ng chm n ch php l ca vng nc pha trn hay ca vng tri trn vng nc ny. 2. Vic quc gia ven bin thc hin cc quyn ca mnh i vi thm lc a khng gy thit hi n hng hi hay cc quyn v cc t do khc ca cc nc khc c cng c tha nhn, cing khng c cn tr vic thc hin cc quyn ny mt cch khng th bin bch c. IU 79. Cc dy cp v ng dn ngm thm lc a 1. Tt c cc quc gia c quyn t cc dy cp v ng dn ngm thm lc a theo ng iu ny. 2. Trong iu kin thi hnh cc bin php hp l nhm thm d thm lc a, khai thc ti nguyn thin nhin thm lc a v ngn chn, hn ch v ch ng nhim do ng dn gy ra, quc gia ven bin khng c cn tr vic lp t hay bo qun cc ng dn v dy cp . 3. Tuyn ng dn t thm lc a cn c s tha thun ca quc gia ven bin. 4. Khng mt quy nh no phn ny ng chm n quyn ca quc gia ven bin t ra cc iu kin i vi cc ng dy cp hay cc ng ng dn i vo lnh th hay lnh hi ca mnh, cing nh, khng ng chm n ng ti phn ca quc gia ny i vi dy v ng dn c t, hoc s dng trong khun kh ca vic thm d thm lc a ca mnh hay vic khai khc ti nguyn thin nhin ca mnh, hoc ca vic khai thc cc o nhn to, thit b hay cng trnh thuc quyn ti phn ca quc gia ny. 5. Khi t cc dy cp v ng dn ngm, cc quc gia phi tnh n cc dy cp v ng ngm c t trc. c bit h cn lu khng lm hi n kh nng sa cha cc ng dy cp v ng dn . IU 80. Cc o nhn to, thit b v cng trnh thm lc a iu 60 p dng mutatis mutandis (vi nhng sa i cn thit v chi tit) i vi cc o nhn to, thit b v cng trnh thm lc a. IU 81. Vic khoan thm lc a Quc gia ven bin c c quyn cho php v quy nh vic khoan thm lc a bt k vo mc ch g. IU 82. Nhng khon ng gp bng tin hoc hin vt vo vic khai thc thm lc a ngoi 200 hi l 1. Quc gia ven bin np cc khon ng gp bng tin hay bng hin vt v vic khai thc ti nguyn thin nhin khng sinh vt ca thm lc a nm ngoi 200 hi l k t ng c s dng tnh chiu rng lnh hi. 2. Cc khon ng gp c np hng nm tnh theo ton b sn phm thu hoch c mt im khai thc no , sau nm nm u khai thc im . Nm th 6 t l ng gp l 1% ca gi tr hay ca khi lng sn phm khai thc c im khai thc. Sau , mi nm t l ny tng ln 1% cho n nm th 12 v bt u t nm th 12 tr i t l  mc 7%. Sn phm khng bao gm cc ti nguyn c dng trong khun kh ca vic khai thc. 3. Quc gia ang pht trin no l nc chuyn nhp khu mt khong sn c khai thc t thm lc a ca mnh c min cc khon ng gp i vi loi khong sn . 4. Cc khon ng gp ny c thc hin thng qua C quan quyn lc; c quan ny phn chia cc khon cho cc quc gia thnh vin, theo tiu chun phn chia cng bng c tnh n li ch v nhu cu ca cc quc gia ang pht trin, c bit l cc quc gia chm pht trin nht hay cc quc gia khng c bin. IU 38. Hoch nh ranh gii thm lc a gia cc quc gia c b bin tip lin hay i din nhau 1. Vic hoch nh ranh gii thm lc a gia cc quc gia c b bin tip lin hay i din nhau c thc hin bng con ng tha thun theo ng lut php quc t nh c nu iu 38 ca Quy ch ta n quc t, i ti mt gii php cng bng. 2. Nu khng i ti mt tha thun trong mt thi hn hp l th cc quc gia hu quan s dng cc th tc nu phn XV. 3. Trong khi ch i k kt tha thun ni khon 1, cc quc gia hu quan trn tinh thn hiu bit, v hp tc, lm ht sc mnh i n cc gii php tm thi c tnh cht thc tin v khng phng hi hay cn tr vic k kt cc tha thun dt khot trong giai on qu ny. Cc dn xp tm thi khng phng hi n vic hoch nh cui cng. 4. Khi mt iu c ang c hiu lc gia cc quc gia hu quan, cc vn lin quan n vic hoch nh ranh gii thm lc a c thc hin theo ng iu c . IU 84. Cc hi v bn k cc ta a l 1. Vi iu kin tun th phn ny, cc ranh gii ngoi ca thm lc a v cc ng hoch nh ranh gii c vch ra theo ng iu 83 c ghi r ln cc hi c t l thch hp xc nh c v tr ca n, c trng hp vic v ranh gii ngoi hay cc ng hoch inh ranh gii ny c th c thay th bng cc bn k cc ta a l cc im, c ghi r h thng trc a c s dng. 2. Quc gia ven bin cng b theo ng th tc cc bn hay cc bn k cc ta a l v gi n Tng th k lin hp quc mt bn lu chiu, v i vi cc bn hay cc bn k cc ta a l v tr ca ranh gii ngoi ca thm lc a, th gi n Tng th k ca C quan quyn lc mt bn lu chiu. IU 85. Vic o ng hm Phn ny khng ng chm n quyn ca quc gia ven bin c khai thc lng t di y bin bng cch o hm, bt k su ca cc vng nc ni y l bao nhiu. PHN VII. BIN C Mc 1 CC QUY NH CHUNG IU 86. Phm vi p dng ca phn ny Phn ny p dng cho tt c nhng vng bin khng nm trong vng c quyn v kinh t, lnh hi hay ni thy ca mt quc gia cing nh khng nm trong vng nc qun o ca mt quc gia qun o. iu ny khng hn ch v bt c phng din no cc quyn t do m tt c cc quc gia c hng trong vng c quyn v kinh t theo iu 58. IU 87. T do trn bin c 1. Bin c c ng cho tt c cc quc gia, d c bin hay khng c bin. Quyn t do trn bin c c thc hin trong nhng iu kin do cc quy nh ca Cng c hay v nhng quy tc khc ca php lut quc t tr nh. i vi cc quc gia d c bin hay khng c bin, quyn t do ny c bit bao gm: a) T do hng hi; b) T do hng khng; c) T do t cc dy cp hoc ng dn ngm vi iu kin tun th Phn VI; d) T do xy dng cc o nhn to hoc cc thit b khc c php lut quc t cho php, vi iu kin tun th phn VI; e) T do nh bt hi sn trong cc iu c nu Mc 2; f) T do nghin cu khoa hc vi cc iu kin tun th cc Phn VI v VIII. 2. Mi quc gia khi thc hin cc quyn t do ny phi tnh n li ch ca vic thc hin t do trn bin c ca cc quc gia khc, cing nh n cc quyn c Cng c tha nhn lin qun n cc hot ng trong Vng. IU 88. S dng bin c vo mc ch ha bnh Bin c c s dng vo cc mc ch ha bnh IU 89. Tnh bt hp php ca nhng yu sch v ch quyn i vi bin c Khng mt quc gia no c th i t mt cch hp php mt b phn no ca bin c thuc vo ch quyn ca mnh IU 90. Quyn hng hi 1. Mi quc gia quy nh cc iu kin cho php tu thuyn mang quc tch ca nc mnh, cc iu kin ng k cc tu thuyn trn lnh th ca mnh v cc iu kin cn phi c cho tu thuyn c quyn treo c ca nc mnh. Cc tu thuyn mang quc tnh ca quc gia m chng c php treo c. Cn phi c mt mi quan h thc cht gia quc gia v cc con tu. 2. Quc gia no cho php tu thuyn treo c nc mnh th cp cho tu thuyn cc ti liu c lin quan n mc ch . IU 92. iu kin php l ca tu thuyn 1. Cc tu thuyn ch hot ng di c ca mt quc gia v, tr nhng trng hp ngoi l c quy nh r rng trong cc hip c quc t hay trong Cng c, ch thuc quyn ti phn ca quc gia ny khi bin c. Khng c thay i c trong mt chuyn i hay trong mt dp u li, tr trng hp c s chuyn giao tht s quyn s hu hay c thay i ng k. 2. Mt tu thuyn hot ng di c ca nhiu quc gia m n s dng theo s thch ca mnh th khng th s dng i vi mi quc gia th ba, bt c quc tch no trong s v c th c coi nh l mt tu thuyn khng c quc tch. IU 93. Cc tu thuyn treo c ca T chc Lin hp quc, ca c quan chuyn mn ca Lin hp quc hay ca C quan nng lng nguyn t quc t Cc iu trn khng cp vn cc tu c dng vo dch v chnh thc ca Lin hp quc, ca cc c quan chuyn mn ca Lin hp quc hay C quan nng lng nguyn t quc t. IU 94. Cc ngh)a v ca quc gia m tu thuyn mang c 1. Mi quc gia u thc s thi hnh quyn ti phn v s kim sot ca mnh trong cc l)nh vc hnh chnh, k thut v x hi i vi cc tu thuyn mang c ca mnh. 2. c bit mi quc gia: a) C mt s ng k hng hi c ghi tn v c im ca cc tu thuyn mang c nc mnh, tr cc tu thuyn do kch thc nh khng nm trong quy nh quc t c chp nhn chung; b) Thi hnh quyn ti phn theo ng lut trong nc mnh i vi bt k tu thuyn no mang c nc mnh, cing nh i vi thuyn trng, s) quan v on thy th v cc vn hnh chnh, k thut v x hi lin quan n tu thuyn. 3. Mi quc gia phi c cc bin php cn thit i vi cc tu thuyn mang c ca nc mnh m bo an ton trn bin, nht l v: a) Cu trc, trang b ca tu thuyn v kh nng i bin ca n; b) Thnh phn, iu kin lm vic v vic o to cc thy th, c tnh n cc vn bn quc t c th p dng c; c) Vic s dng cc tn hiu, tnh trng hot ng tt ca h thng thng tin lin lc v vic phng nga m va. 4. Cc bin php ny bao gm cc bin php cn thit m bo rng: a) Tu thuyn no cing phi c mt vin thanh tra hng hi c trnh kim tra trc khi ng k vo s v sau , trong nhng khong thi gian thch hp v trn tu thuyn cn c cc hi , cc ti liu v hng hi, cing nh dng c v my mc hng hi m s an ton hng hi i hi; b) Tu thuyn no cing phi c giao cho mt thuyn trng v cc s) quan c trnh chuyn mn cn thit, c bit l vic iu ng, hng hi, thng tin lin lc v iu khin cc my, thy th c trnh chuyn mn cn thit v s so vi loi tu thuyn, kch thc, my mc v trang b ca tu thuyn; c) Thuyn trng, cc s quan v mc cn thit, on thy th hon ton nm vng v sn sng tn trng cc quy tc quc t c th p dng c v vic cu sinh trn bin, vic phng nga cc tai nn m va, vic ngn nga hn ch v ch ng nhim mi trng bin v vic duy tr thng tin lin lc bng v tuyn in 5. Khi thi hnh cc bin php ni cc khon 3 v 4, mi quc gia buc phi tun th cc quy tc, th tc v tp qun quc t c chp nhn chung v thi hnh mi bin php cn thit m bo cho cc quy tc, th tc v tp qun ni trn c tn trng. 6. Quc gia no c nhng l do ng n ngh) rng quyn ti phn v quyn kim sot thch hp i vi mt tu thuyn khng c thi hnh, th c th thng bo nhng s kin cho quc gia m tu mang c. Khi c thng bo, quc gia m tu mang c phi tin hnh iu tra v nu cn, c cc bin php iu chnh cn thit. 7. Mi quc gia ra lnh m cuc iu tra do mt hay nhiu nhn vt c y thm quyn tin hnh, hoc l cuc iu tra c tin hnh trc nhng nhn vt v bt c tai nn no trn bin hay s c hng hi no xy ra trn bin c c lin quan n mt chic tu mang c ca nc mnh v gy ra cht ngi hay gy trng thng cho nhng cng dn ca mt quc gia khc, hoc gy ra nhng thit hi nghim trng cho tu thuyn v cng trnh thit b ca mt quc gia khc hay cho mi trng bin. Quc gia m tu mang c v quc gia hu quan t chc v mt tai nn trn bin hay mt s c hng hi thuc loi ny. IU 95. Quyn min tr ca cc tu chin trn bin c Cc tu chin trn bin c c hng quyn min tr hon ton v ti phn ca bt k quc gia no khc ngoi quc gia m tu mang c. IU 96. Quyn min tr ca cc tu thuyn ch dng cho mt c quan Nh nc khng c tnh cht thng mi Cc tu thuyn ca Nh nc hay do Nh nc khai thc v ch dng cho mt c quan Nh nc khng c tnh cht thng mi trn bin c c hng quyn min tr hon ton v ti phn ca bt k quc gia no khc ngoi quc gia m tu mang c. IU 97. Quyn ti phn hnh s v tai nn m va hoc bt c s c hng hi no 1. Trong trng hp xy ra tai nn m va hay bt k s c hng hi no trn bin c m trch nhim hnh s hay trch nhim k lut thuc v thuyn trng hoc thuc v bt k thnh vin no trong on thy th ca con tu, ch c th yu cu truy t hnh s hay thi hnh k lut h trc cc nh ng cc t php hay hnh chnh ca quc gia m tu mang c hoc l ca quc gia m ng s mang quc tch. 2. V mt k lut, quc gia no cp bng ch huy hay giy chng nhn kh nng hoc giy php, l quc gia duy nht c thm quyn cng b, vi vic tn trng cc th tc hp php, thu hi cc bng hay chng ch khng thuc quc tch ca quc gia . 3. Khng th ra lnh bt hay gi chic tu, ngay c trong khi tin hnh cng vic d thm, nu khng phi l nh ng cc ca quc gia m tu mang c. IU 98. Ngh)a v gip 1. Mi quc gia i hi thuyn trng ca mt chic tu mang c ca nc mnh, trong chng mc c th lm c m khng gy nguy him nghim trng cho con tu, cho on thy th hay cho hnh khch trn tu, phi: a) Gip bt k ai ang gp nguy khn trn bin; b) Ht sc nhanh chng n cu nhng ngi ang b nguy cp nu nh c thng bo nhng ngi ny cn c gip , trong chng mc m ngi ta c th ch i mt cch hp l l thuyn trng phi x l nh th; c) Trong trng hp xy ra tai nn m va, gip chic tu kia, on thy th v hnh khch ca n v, trong phm vi c th, cho chic tu bit tn v cng ng k ca tu mnh, v cng gn nht m tu mnh s cp bn. 2. Tt c cc quc gia ven bin to iu kin d dng cho vic thnh lp v hot ng ca mt c quan thng trc v tm kim v cu tr thch hp v hiu qu, m bo an ton hng hi v hng khng, v nu c th, th hp tc vi nhng nc lng ging ca mnh trong khun kh ca nhng dn xp c tnh cht khu vc, thc hin mc ch ni trn. IU 99. Cm chuyn ch n l Mi quc gia u thi hnh cc bin php c hiu qu ngn nga v trng tr vic chuyn ch n l trn cc tu c php mang c ca nc mnh, v ngn nga vic lm dng sc c ca mnh vo mc ch ni trn. Mi ngi n l n nu trn mt chic tu, d con tu ny mang c ca bt k quc gia no, cing c t do ipso-facto (ngay tc khc). IU 100. Ngh)a v hp tc trn p nn ci bin Tt c cc quc gia hp tc vi nhau, bng mi kh nng ca mnh, trn p cp bin trn bin c hay bt k ni no khc khng thuc quyn ti phn ca quc gia no. IU 101. nh ngh)a cp bin Mt trong nhng hnh ng sau y l hnh ng cp bin: a) Mi hnh ng tri php dng hnh ng hay bt gi hoc bt k s cp ph no do thy th hoc hnh khch trn mt chic tu hay mt phng tin bay t nhn gy nn, v nhng mc ch ring t, v nhm: i. Chng li mt chic tu hay mt phng tin bay khc, hay chng li nhng ngi hay ca ci trn con tu hoc phng tin bay  bin c; ii. Chng li mt chic tu hay mt phng tin bay, ngi hay ca ci, mt ni khng thuc quyn ti phn ca mt quc gia no; b) Mi hnh ng tham gia c tnh cht t nguyn vo vic s dng mt chic tu hay mt phng tin bay, khi ngi tham gia bit t nhng s vic rng chic tu hay phng tin bay l mt tu hay phng tin bay cp bin; c) Mi hnh ng nhm xi gic ngi khc phm nhng hnh ng c xc nh im a hoc b hay phm phi vi ch nh lm d dng cho cc hnh ng . IU 102. Hnh ng cp bin ca mt tu chin, mt tu Nh nc hay mt phng tin bay ca Nh nc m on thy th hay i bay ni lon gy ra Nhng hnh ng cp bin, nh c xc nh iu 101, ca mt tu chin hay mt tu Nh nc hay mt phng tin bay ca Nh nc b on thy th hay i bay ni lon lm ch, c coi l hnh ng ca cc tu hay phng tin bay t nhn. IU 103. nh ngh)a mt tu hay mt phng tin bay cp bin Nhng tu hay phng tin bay m k kim sot n thc s, ch trng s dng phm mt trong nhng hnh ng c nu iu 101, c coi l nhng tu hay phng tin bay cp bin. Nhng chic tu hay phng tin bay c dng phm nhng hnh ng ni trn cing c coi l tu hay phng tin bay cp bin chng no n cn di quyn kim sot ca nhng ngi gy ra nhng hnh ng . IU 104. Gi hay mt quc tch ca mt con tu hay mt phng tin bay cp bin Mt con tu hay mt phng tin bay tr thnh cp bin c th gi quc tch ca mnh. Vic gi hay mt quc tch do lut trong nc ca quc gia trao quc tch iu chnh. IU 105. Bt gi mt chic tu hay phng tin bay cp bin Mi quc gia bin c, hay bt c ni no khc khng thuc quyn ti phn ca bt k quc gia no, u c th bt gi mt chic tu hay mt phng tin bay tr thnh cp bin, hoc mt chic tu hay mt phng tin bay b chim ot sau mt hnh ng cp bin v ang nm trong tay bn cp bin, v u c th bt gi ngi v ca ci trn con tu hay phng tin bay . Cc ta n ca quc gia tin hnh vic bt c th cng b cc hnh pht cing nh cc bin php p dng i vi chic tu, phng tin bay hay ca ci, tr nhng ngi lng thin trong cuc. IU 106. Trch nhim trong trng hp bt gi mt cch c on Khi bt gi mt chic tu hay mt phng tin bay b tnh nghi l cp bin m khng c l do y , quc gia no tin hnh vic bt gi phi chu trch nhim v bt k tn tht hay thit hi no do hnh ng gy ra i vi quc gia m tu m phng tin bay mang quc tch. IU 107. Cc tu v phng tin bay c t cch thc hin vic bt gi v l do cp bin Ch c cc tu chin hay phng tin bay qun s, hoc cc tu thuyn hay phng tin bay khc mang cc du hin bn ngoi chng t r rng l ca mt c quan Nh nc v c tin hnh nhim v ny, mi c th thc hin vic bt gi v l do cp bin. IU 108. Bun bn tri php cc cht ma ty v cc cht kch thch 1. Tt c cc quc gia hp tc vi nhau trn p vic bun bn tri php cc cht ma ty v cc cht kch thch do cc tu i li bin c tin hnh, vi phm cc cng c quc t. 2. Mi quc gia khi c l do chnh ng cho rng mt tu mang c ca nc mnh ang bun bn tri php cc cht ma ty v cc cht kch thch u c th yu cu cc quc gia khc hp tc chm dt vic bun bn . IU 109. Pht sng khng c php t bin c 1. Tt c cc quc gia hp tc vi nhau trn p pht sng khng c php t bin c. 2. Trong Cng c pht sng khng c php l cc cuc pht thanh v v tuyn truyn hnh nhm vo qung i qun chng t mt chic tu hay mt thit b bin c vi phm cc quy ch quc t, tr vic pht cc tn hiu cp cu. 3. Ngi no tin hnh truyn cc cuc pht sng khng c php u c th b truy t trc ta n ca: a) Quc gia m chic tu pht sng mang c; b) Quc gia ng k ca thit b; c) Quc gia m ngi ni trn l cng dn; d) Mi quc gia m  cc cuc pht sng c th thu c; e) Mi quc gia c cc i thng tin v tuyn c php b nhiu do cc cuc pht sng . 4. bin c, mt quc gia c quyn ti phn theo ng khon 3, c th theo ng iu 110, bt bt k ngi no hay gi bt k chic tu no truyn cc cuc pht sng khng c php v tch thu phng tin pht sng. IU 110. Quyn khm xt 1. Tr nhng trng hp m vic can thip l cn c vo nhng quyn do hip c mang li, mt tu chin khi gp mt tu nc ngoi trn bin c khng phi l mt tu c hng quyn min tr nh nu cc iu 95 v 96, ch c th khm xt chic tu nu c nhng l do ng n nghi ng chic tu : a) Tin hnh cp bin; b) Chuyn ch n l; c) Dng vo cc cuc pht sng khng c php, quc gia m chic tu mang c c quyn ti phn theo iu 109; d) Khng c quc tch; hay e) Tht ra l cng quc tch vi chic tu chin, mc d chic tu ny treo c nc ngoi hay t chi treo c ca mnh. 2. Trong nhng trng hp nu khon 1, tu chin c th kim tra cc giy t cho php mang c. V mc ch ny, tu chin c th phi mt chic xung, di s ch huy ca mt s) quan, n gn chic tu b tnh nghi. Sau khi kim tra cc ti liu, nu vn cn nghi vn th c th tip tc iu tra trn tu vi mt thi ht sc ng mc. 3. Nu vic nghi ng xt ra khng c c s th chic tu b khm xt c bi thng v mi tn tht hay thit hi xy ra, vi iu kin l chic tu ny khng phm mt hnh ng no lm cho n b tnh nghi. 4. Cc iu quy nh ny c p dng mutatis mutandis (vi nhng sa i cn thit v chi tit) i vi cc phng tin bay qun s. 5. Cc iu quy nh ny cing c p dng i vi tt c cc tu thuyn hay phng tin bay khc c php mt cch hp l v mang nhng du hiu bn ngoi ch r rng chng c s dng cho mt c quan Nh nc. IU 111. Quyn truy ui 1. Vic truy ui mt tu nc ngoi c th c tin hnh nu nhng nh ng cc c thm quyn ca quc gia ven bin c nhng l do ng n cho rng chic tu ny vi phm cc lut v quy nh ca quc gia . Vic truy ui phi bt u khi chic tu nc ngoi hay mt trong nhng chic xung ca n ang trong ni thy, trong vng nc qun o, trong lnh hi hay trong vng tip gip ca quc gia truy ui, v ch c th c tip tc ngoi ranh gii ca lnh hi hay vng tip gip vi iu kin l vic truy ui ny khng b gin on. Khng nht thit l chic tu ra lnh cho tu nc ngoi ang i trong lnh hi hay trong vng tip gip dng li cing phi c mt ti cc vng bin y khi m chic tu nc ngoi ny nhn c lnh. Nu chic tu nc ngoi trong vng tip gip, c quy nh iu 33, vic truy ui ch c th bt u nu tu  vi phm cc quyn, m vic thit lp vng tip gip c nhim v bo v. 2. Quyn truy ui c p dng matatis mutandis (vi nhng sa i cn thit v chi tit) i vi nhng hnh ng vi phm cc lut v quy nh ca quc gia ven bin c th p dng, theo ng Cng c, cho vng c quyn kinh t hay thm lc a, k c cc vng an ton bao quanh cc thit b thm lc a, nu cc vi phm ny xy ra trong cc vng ni trn. 3. Quyn truy ui chm dt khi chic tu b truy ui i vo lnh hi ca quc gia m n thuc quyn hay ca mt quc gia khc. 4. Vic truy ui chi c coi nh bt u, nu chic tu truy ui bng cc phng tin c th s dng c m mnh c, bit mt cch chc chn l chic tu b ui, hay mt nhng trong chic xung ca n hoc cc phng tin i bin khc hot ng thnh tp v dng chic tu b truy ui lm chic tu m, ang bn trong ranh gii ca lnh hi, hay ty theo trng hp ang trong vng tip gip, vng c quyn kinh t hay trn thm lc a. Vic truy ui ch c th bt u sau khi pht tn hiu nhn hoc nghe bt n dng li, mt c ly cn thit chic tu ni trn nhn bit c. 5. Quyn truy ui ch c th c thc hin bi cc tu chin hay cc phng tin qun s hoc cc tu hay phng tin bay khc c mang cc du hin bn ngoi ch r rang rng, cc tu hay phng tin bay c s dng cho mt c quan Nh nc v c php lm nhim v ny. 6. Trong trng hp m chic tu b mt phng tin bay truy ui: a) Cc khon 1 n 4 c p dng mutatis mutandis (vi nhng thay i cn thit v chi tit); b) Phng tin bay no pht lnh dng li phi t mnh truy ui chic tu cho n lc mt chic tu hay phng tin bay khc ca quc gia ven bin; sau khi c phng tin bay ni trn thng bo, n nhng v tr tip tc cuc truy ui nu nh phng tin u tin khng th t mnh gi c chic tu. chng minh cho vic bt mt chic tu dng li ngoi lnh hi l ng, th ring vic pht hin chic tu ny vi phm hay b nghi ng l v phm l cha , m cn phi xc nh ng thi xem n c b phng tin bay hay tu khc yu cu dng li v vic truy ui ny phi khng h b gin on. 7. Khng th i hy lnh gi mt chic tu b bt a im thuc quyn ti phn ca mt quc gia v b dn v mt cng ca quc gia ny cho cc nh ng cc c thm qun tin hnh iu tra vi l do duy nht l v hon cnh bt buc chic tu  i c h tng qua mt phn ca vng c quyn v kinh t hay ca bin c. 8. Mt chic tu b bt dng li hay b bt ngoi lnh hi trong nhng hon cnh khng chng minh c cho vic s dng quyn truy ui th c bi thng v mi tn tht hay tn hi nu c. IU 112. Quyn t cc dy cp hay ng dn ngm 1. Mi quc gia c quyn t cc dy cp hay ng dn ngm y bin c bn ngoi thm lc a. 2. iu 79, khon 5, c p dng i vi ng dy cp v ng dn ngm ny. IU 113. V vic mt dy cp hay mt ng dn ngm b t on hay b h hng Mi quc ra u nh ra cc lut v quy nh cn thit coi l hnh ng vi phm c th b trng pht: mt chic tu mang c ca quc gia hay mt ngi thuc quyn ti phn ca quc gia  c hay do cu th m lm cho mt ng dy cp cao th hay mt ng ng dn ngm ngoi bin c b t on hay h hng mt ng dy cp in bo hay in thoi ngm trong chng mc c nguy c lm ri lon hay lm gin on thng tin in bo hay in thoi. iu quy nh ny cing p dng cho bt k hnh ng no c th gy nn tnh trng cc ng dy cp hay ng dn ngm ni trn b ct t hoc h hng hay c nhm gy nn tnh trng . Tuy nhin, iu quy nh ny khng p dng khi vic lm t on hay h hng ng dy cp v ng dn l hnh ng ca nhng ngi, sau khi thi hnh tt c cc bin php phng nga cn thit trnh gy ra tnh trng , ch hnh ng nhm mc ch chnh ng cu ly sinh mng hay con tu ca h. IU 114. V vic mt dy cp hay mt ng dn ngm b t on hay h hng do ngi ch ca mt dy cp hay mt ng dn khc gy ra Mi quc ra u nh ra cc lut v quy nh cn thit trong trng hp mt dy cp hay mt ng dn ngm bin c b t on hay h hng do vic t mt dy cp hay mt ng dn ngm khc ca mt ngi c quyn ti phn ca mnh, ngi ny phi chu nhng ph tn sa cha nhng thit hi m mnh gy ra. IU 115. Bi thng nhng thit hi gy ra do vic trnh lm h hng mt dy cp hay ng dn ngm Mi quc ra u nh ra cc lut v quy nh cn thit ngi ch ca con tu no a ra c chng c chng minh rng chu mt mt chic neo, mt tm li hay mt phng tin nh bt khc nhm trnh lm h hng mt dy cp hay mt ng dn ngm, th c ngi ngi s hu ca dy cp hay mt ng dn ngm bi thng, vi iu kin l ngi ch ca con tu  dng mi bin php phng hp l. Mc 2 BO TN V QUN L CC TI NGUYN SINH VT CA BIN C IU 116. Quyn nh bt bin c Tt c cc quc gia u c quyn cho cng dn ca mnh nh bt bin c, vi iu kin: a) Tun theo cc ngh)a v ghi trong cng c; b) Tn trng cc quyn v ngh)a v cing nh cc li ch ca cc quc gia ven bin nh c tr nh, c bit l trong iu 63, khon 2 v trong cc iu t 64 n 67; v c) Tun theo mc ny IU 117. Ngh)a v ca cc quc gia c cc bin php bo tn ti nguyn sinh vt ca bin c i vi cc cng dn ca mnh Tt c cc quc gia c ngh)a v nh ra cc bin php c th cn thit p dng i vi cc cng dn ca mnh nhm bo tn ti nguyn sinh vt ca bin c hoc hp tc vi cc quc gia khc trong vic nh ra cc bin php nh vy. IU 118. S hp tc ca cc quc gia trong vic bo tn v qun l ti nguyn sinh vt bin Cc quc gia hp tc vi nhau trong vic bo tn v qun l ti nguyn sinh vt bin c. Cc quc gia c cng dn khai thc ti nguyn sinh vt khc nhau trong cng mt khu vc hoc cc ti nguyn sinh vt ging nhau, thng lng vi nhau c nhng bin php cn thit trong vic bo tn cc ti nguyn . Nhm mc ch , nu cn, cc nc ny hp tc lp ra cc t chc nh bt phn khu vc hoc khu vc. IU 119. Vic bo tn ti nguyn sinh vt ca bin c 1. Khi quy nh khi lng cho php nh bt v thi hnh cc bin php khc bo tn cc ti nguyn sinh vt bin c, cc quc gia phi: a) Da trn nhng s liu ng tin cy nht ca mnh, quan tm n vic khi phc hay duy tr cc n (stocks), nhng loi khai thch nhng mc m bo nng sut n nh ti a, c ch ti nhng yu t sinh thi v kinh t thch ng, k c nhng nhu cu c bit ca nhng quc gia ang pht trin v c tnh n nhng phng php nh bt, n quan h h tng gia cc n (stocks) v n tt c mi quy phm quc t ti thiu thng c kin ngh chung trong phm vi phn khu vc, khu vc hay th gii; b) Quan tm n nhng tc ng ca cc bin php ny i vi nhng loi qun vt vi cc loi b khai thc hay ph thuc vo chng, duy tr v khi phc cc n (stocks) ca cc loi qun hp hay ph thuc ny mc m vic sinh sn ca chng khng c nguy c b tn hi nghim trng. 2. Cc thng tin khoa hc sn c, nhng s liu thng k lin quan n vic nh bt v n kh nng ca ngh c v cc d kin khc lin quan n vic bo tn v cc n c c ph bin v trao i u n qua trung gian ca cc t chc quc t c thm quyn phn khu vc, khu vc hay th gii, v nu c, vi s tham gia ca tt c cc quc gia hu quan. 3. Cc quc gia hu quan chm lo sao cho nhng bin php bo tn v vic p dng nhng bin php khng dn n mt s phn bit i x no v mt php l hay v mt thc t i vi bt c ng dn no, bt k h l cng dn ca quc gia no. IU 120. Cc loi c v bin iu 65 cing p dng cho vic bo tn v qun l cc loi c v bin c. PHN VIII . CH CC O IU 121. Ch cc o 1. Mt o l mt vng t t nhin c nc bao bc, khi thy triu ln vng t ny vn trn mt nc. 2. Vi iu kin phi tun th khon 3, lnh hi, vng tip gip, vng c quyn v kinh t v thm lc a ca hn o c hoch nh theo ng cc quy nh ca Cng c p dng cho cc lnh th t lin khc. 3. Nhng hn o no khng thch hp cho con ngi n hoc cho mt i sng kinh t ring, th khng c vng c quyn v kinh t v thm lc a. PHN IX BIN KN HAY NA KN IU 122. nh ngh)a Trong Cng c, bin kn hay na kn l mt vnh, mt ving hay mt vng bin do nhiu quc gia bao bc xung quanh v thng vi mt bin khc hay vi i dng qua mt ca hp, hoc l hon ton do ch yu hay cc lnh hi v cc vng c quyn v kinh t ca nhiu quc gia to thnh. IU 123. S hp tc gia cc quc gia ven bin kn hay na kn Cc quc gia ven b mt bin kn hay na kn cn hp tc vi nhau trong vic s dng cc quyn v thc hin cc ngh)a v ca h theo Cng c. V mc ch ny, trc tip hoc qua trung gian ca mt t chc khu vc thch hp, cc quc gia ny c gng: a) Phi hp trong vic qun l, bo tn, thm d v khai thc cc ti nguyn sinh vt ca bin; b) Phi hp trong vic s dng cc quyn v thc hin cc ngh)a v ca h c lin quan n vic bo v v gi gn mi trng bin; c) Phi hp cc chnh sch khoa hc ca h, v nu c th, thc hin cc chng trnh nghin cu khoa hc chung trong vng c xem xt; d) Nu c th th mi cc quc gia khc hay cc t chc quc t hu quan hp tc vi h trong vic p dng iu ny. PHN X QUYN CA CC QUC GIA KHNG C BIN I RA BIN V T BIN VO, V T DO QU CNH IU 124. S dng cc thut ng 1. Trong Cng c: a) Quc gia khng c bin (Etat sans littoral) c ngh)a l mi quc gia khng c b bin; b) Quc gia qu cnh (Etat de transit) l mi quc gia c hay khng c b bin, gia mt quc gia khng c b bin v bin, vic vn chuyn qu cnh phi i qua quc gia ; c) Vn chuyn qu cnh (trafic en transit) l vic qu cnh ngi, hng ha, ca ci v cc phng tin vn ti qua lnh th ca mt hay nhiu quc gia qu cnh, khi qung ng trn lnh th ny, d c hoc khng c vic chuyn ti, vic lu kho, vic ch hng b ngt qung hay vic thay i phng thc vn chuyn, ch l mt phn ca mt chuyn i hon chnh hay bt u kt thc trn lnh th ca quc gia khng c b bin; d) Phng tin vn chuyn (moyens de transport) l: i. Phng tin chy trn ng st, tu i bin, tu chy trn h, trn sng v cc xe c trn ng b; ii. Khi cc iu kin a phng bt buc, l nhng ngi khun vc hoc sc vt ko. 2. Cc quc gia khng c bin v cc quc gia qu cnh c th tha thun xp vo cc phng tin vn chuyn cc ng dn v ng dn kh t v cc phng tin khc ngoi cc phng tin nu khon 1. IU 125. Quyn i ra bin v t bin vo, v t do qu cnh 1. Cc quc gia khng c bin c quyn i ra bin v t bin vo s dng cc quyn c tr nh trong Cng c, k c cc quyn lin quan n t do trn bin c v lin quan n di sn chung ca loi ngi. V mc ch y, cc quc gia c hng t do qu cnh qua lnh th ca cc quc gia qu cnh bng mi phng tin vn chuyn. 2. Cc iu kin v th thc s dng quyn t do qu cnh c tha thun gia cc quc gia khng c bin v cc quc gia qu cnh hu quan qua con ng tha thun tay i, phn khu vc hay khu vc. 3. Trong vic s dng ch quyn ton vn trn lnh th ca mnh, cc quc gia qu cnh c quyn ra tt c mi bin php cn thit m bo rng, cc quyn v cc iu kin thun li c quy nh trong phn ny v li ch ca quc gia khng c bin, khng h ng chm n li ch chnh ng ca quc gia qu cnh. IU 126. Loi tr vic p dng iu khon ti hu quc Cc quy nh ca Cng c cing nh cc iu c c bit lin quan n vic s dng quyn ra bin v i t bin vo tr nh cc quyn v cc iu kin thun li cho cc quc gia khng c bin do v tr a l c bit ca quc gia , b loi tr khi vic p dng iu khon ti hu quc. IU 127. Cc thu quan, thu v cc khon l ph khc 1. Vic vn chuyn qu cnh khng phi np thu quan, thu hay mi khon l ph khc, ngoi cc khon thu tr cho cc dch v c bit lin quan n vic vn chuyn . 2. Cc phng tin vn chuyn qu cnh v cc iu kin thun li khc cho vic qu cnh dnh cho quc gia khng c bin v c quc gia ny s dng, khng phi chu cc th thu hay cc khon l ph cao hn cc khon phi tr cho vic s dng cc phng tin vn chuyn ca quc gia qu cnh. IU 128. Vng min thu v cc iu kin thun li khc v hi quan to iu kin thun li cho vic qu cnh, vng min thu hay cc iu kin hi quan thun li khc c th tr nh cng vo v cng ra ca cc quc gia qu cnh, qua con ng tha thun gia quc gia ny v cc quc gia khng c bin. IU 129. S hp tc trong vic ng v ci tin cc phng tin vn chuyn Khi trong cc quc gia qu cnh khng c cc phng tin vn chuyn cho php s dng tht s quyn t do qu cnh, hoc khi cc phng tin hin c, k c cc trang thit b cng, khng thch ng v bt c mt phng din no, quc gia qu cnh v quc gia khng c bin hu quan c th hp tc ng hay ci tin cc phng tin hin c. IU 130. Cc bin php nhm trnh tnh trng chm tr hay nhng kh khn c tnh cht k thut trong vic vn chuyn qu cnh, hay nhm loi tr cc nguyn nhn gy ra tnh trng 1. Quc gia qu cnh thi hnh mi bin php thch hp trnh mi tnh trng chm tr hay nhng kh khn c tnh cht k thut trong vic vn chuyn qu cnh. 2. Cc nh ng cc c thm quyn ca quc gia qu cnh khng c bin, trong trng hp c tnh trng chm tr hay kh khn, hp tc nhanh chng loi tr cc nguyn nhn ca tnh trng . IU 131. Vic i x bnh ng trong cc cng bin Cc tu mang c ca mt quc gia khng c bin c hng trong cc cng bin s i x bnh ng nh cc tu nc ngoi khc. IU 132. Vic dnh nhng iu kin thun li rng ri hn cho vic qu cnh Cng c khng c hm rt bt nhng iu kin thun li rng ri hn nhng iu m Cng c tr nh v c s tha thun gia cc quc gia thnh vin hay c mt quc gia thnh vin chp nhn. Cng c cing tuyt i khng cm cc quc gia thnh vin trong tng lai dnh nhng iu kin thun li rng ri hn. PHN XI. VNG Mc 1 CC QUY NH CHUNG IU 133. S dng cc thut ng Trong phn ny a) Ti nguyn (ressources) l tt c cc ti nguyn khong sn th rn, lng hoc kh in situ ( ngay ti ch) trong Vng, nm y bin hay lng t di y bin ny, k c cc khi kim (nodules polymtalliques); b) Cc ti nguyn, mt khi c khai thc t Vng, c gi l cc khong sn (minraux) IU 134. Phm vi p dng ca phn ny 1. Phn ny c p dng i vi Vng 2. Cc hot ng tin hnh trong Vng do phn ny iu chnh. 3. Vic gi lu chiu cc bn hay bn k cc ta a l xc nh v tr cc ranh gii nu iu 1, khon 1, cing nh vic cng b cc bn hay bn k ta , do phn VI iu chnh. 4. Khng mt iu no ca quy nh ny ng chm n vic xc inh ranh gii ngoi ca thm lc a theo ng phn VI hay n hiu lc ca cc iu c lin quan n vic hoch nh ranh gii gia cc quc gia c b bin tip lin hay i din nhau. IU 135. Ch php l ca vng nc v vng tri ni trn Phn ny cing nh cc quyn c hng hay c thc hin theo phn ny khng nh hng n ch php l ca vng nc pha trn Vng hay n ch php l ca vng tri pha trn vng nc ny. Mc 2 CC NGUYN TC QUN L VNG IU 136. Di sn chung ca loi ngi Vng v ti nguyn ca n l di sn chung ca loi ngi. IU 137. Ch php l ca Vng v cc ti nguyn ca n 1. Khng mt quc gia no c th i hi thc hin ch quyn hay cc quyn thuc ch quyn mt phn no ca Vng hoc i vi ti nguyn ca Vng; khng mt quc gia no v khng mt t nhin nhn hay php nhn no c th chim ot bt c mt phn no ca Vng hoc ti nguyn ca Vng. Khng mt yu sch, mt vic thc hin ch quyn hay cc quyn thuc quyn ch quyn ny cing nh mt hnh ng chim ot no c tha nhn. 2. Ton th loi ngi, m C quan quyn lc l ngi thay mt c tt c cc quyn i vi cc ti nguyn ca Vng. Nhng ti nguyn ny khng th chuyn nhng c. Cn cc khong sn c khai thc t Vng th ch c th chuyn nhng theo ng phn ny v ph hp vi cc nguyn tc, quy nh v cc th tc ca C quan quyn lc. 3. Mt quc gia hay mt t nhin nhn hay php nhn ch c i hi, ginh ly hoc thc hin cc quyn i vi cc khong sn c khai thc Vng theo ng phn ny. Cc quyn i hi, ginh c hay c thc hin bng cch khc u khng c tha nhn. IU 138. Cch x s chung ca cc quc gia lin quan n Vng Trong cch x s chung lin quan n Vng, cc quc gia tun theo phn ny, cc nguyn tc c nu trong Hin chng Lin Hp quc v cc quy tc khc ca php lut quc t, vi s quan tm gi gn ha bnh v an ninh, y mnh s hp tc quc t v hiu bit ln nhau. IU 139. Ngh)a v chm lo n vic tn trng Cng c v trch nhim trong trng hp c thit hi 1. Cc quc gia thnh vin c ngh)a v quan tm n vic bo m cho cc hot ng trong Vng, d do bn thn cc quc gia , do cc x nghip Nh nc ca h hoc do cc t nhin nhn hay php nhn mang quc tch ca h hoc chu s kim sot tht s ca h hay cc cng dn ca h, c tin hnh theo ng vi phn ny. Cc t chc quc t cing c ngh)a v nh vy vi cc hot ng trong vng. 2. Khng phng hi n cc quy tc ca php lut quc t v n iu 22 ca Ph lc III, mt quc gia thnh vin hay mt t chc quc t phi chu nhng trch nhim v cc thit hi do mt thiu st ca mnh i vi nhng ngh)a v m h phi m nhn theo phn ny; cc quc gia thnh vin hay cc t chc quc t khi cng hnh ng th phi lin i chu trch nhim. Tuy nhin, quc gia thnh vin khng chu trch nhim v cc thit hi do mt thiu st nh vy ca mt ngi do quc gia ny bo tr theo iu 153; khon 2, im b, nu quc gia ny thi hnh tt c cc bin php cn thit v thch hp bo m vic tn trng tht s phn ny ca cc ph lc c lin quan, nh tr nh trong iu 153, khon 4 v iu 4 khon 4 ca Ph lc III. 3. Cc quc gia thnh vin l hi vin ca cc t chc quc t cn thi hnh nhng bin php thch hp bo m vic p dng iu ny i vi cc t chc . IU 140. Li ch ca loi ngi 1. Cc hot ng trong vng c tin hnh, nh c ghi nhn r rng trong phn ny, l v li ch ca ton th loi ngi, khng ph thuc vo v tr ca cc quc gia, d l quc gia c bin hay khng c bin, v c lu c bit n cc li ch v nhu cu ca quc gia ang pht trin v ca cc dn tc cha ginh c nn c lp y hay mt ch t tr khc c Lin hp quc tha nhn theo ng Ngh quyt 1514 (XV) v cc ngh quyt tng ng khc ca i hi ng. 2. C quan quyn lc bo m vic phn chia cng bng, trn c s khng phn bit i x, nhng li ch ti chnh v cc li ch kinh t khc do nhng hot ng tin hnh trong Vng qua mt b my thch hp theo ng iu 160 khon 2, im f, im nh i, em li. IU 141. S dng vng vo nhng mc ch hon ton ha bnh Vng ng cho tt c cc quc gia, d quc gia c bin hay khng c bin, s dng vo nhng mc ch hon ton ha bnh, khng phn bit i x v khng phng hi n cc iu quy nh khc ca phn ny. IU 142. Cc quyn v li ch chnh ng ca cc quc gia ven bin 1. Trong trng hp cc va ti nguyn ca Vng tri rng ra ngoi ranh gii ca Vng, th nhng hot ng tin hnh trong Vng cing c m rng nh th, nhng phi tnh n cc quyn v li ch chnh ng ca quc gia ven bin c quyn ti phn i vi cc va ti nguyn ni trn. 2. Mt phng thc tham kho kin vi quc gia hu quan, v nht l phng thc thng bo trc, t ra trnh bt k s xm phm no n cc quyn v li ch . Trong nhng trng hp m cc hot ng tin hnh trong Vng c th dn n vic khai thc cc ti nguyn pha trong cc ranh gii thuc quyn ti phn quc gia ca mt quc gia ven bin th cn phi c s ng trc ca quc gia ny. 3. Phn ny cing nh cc quyn c tha nhn hay c s dng theo phn ny, khng xm phm n quyn ca quc gia ven bin c thi hnh nhng bin php ph hp vi cc quy nh tng ng ca phn XII c th cn thit ngn nga, hn ch hay loi b mt mi nguy him nghim trng v sp xy ra i vi vng duyn hi ca h hoc i vi cc li ch c lin quan do mt tnh trng nhim hay mt s e da nhim ny sinh t tt c cc hot ng tin hnh trong Vng hay do tt c cc tai nn khc gy ra bi cc hot ng . IU 143. Vic nghin cu khoa hc bin 1. Vic nghin cu khoa hc bin trong Vng c tin hnh nhm nhng mc ch hon ton ha bnh v v li ch ca ton th loi ngi theo ng phn XIII. 2. C quan quyn lc c th thc hin cc cng trnh nghin cu khoa hc bin i vi Vng v cc ti nguyn ca Vng v c th k cc hp ng nhm mc ch ny. C quan quyn lc to iu kin thun li, khuyn khch vic nghin cu khoa hc bin trong Vng; phi hp, ph bin cc kt qu ca cc cng trnh nghin cu v phn tch khi chng sn sng s dng c. 3. Cc quc gia thnh vin c th tin hnh cc cng trnh nghin cu khoa hc bin trong Vng. Cc quc gia ny to iu kin d dng cho vic hp tc quc t v nghin cu khoa hc bin trong vng, bng cch: a) Tham gia cc chng trnh quc t v khuyn khch vic hp tc v nghin cu khoa hc bin do nhn vin ca cc nc v nhn vin ca C quan quyn lc thc hin; b) Quan tm n vic cc chng trnh, c son tho qua trung gian ca C quan quyn lc hay ty theo tnh hnh, qua trung gian ca cc t chc quc t khc, v li ch ca cc quc gia ang pht trin v cc quc gia km pht trin v mt k thut, nhm: i. Tng cng tim lc nghin cu ca h; ii. o to nhn vin ca quc gia v nhn vin ca C quan quyn lc v k thut v v ng dng cng trnh nghin cu tin hnh trong Vng; c) Ph bin mt cch c hiu qu cc kt qu nghin cu v phn tch, khi cc kt qu ny c th s dng c, qua trung gian ca C quan quyn lc hay nu c th, qua cc b my quc t khc. IU 144. Chuyn giao k thut. 1. Theo ng Cng c, C quan quyn lc thi hnh cc bin php : a) Nm c nhng k thut v kin thc khoa hc lin quan n cc hot ng tin hnh trong Vng; v b) To iu kin thun li v khuyn khch vic chuyn giao cho cc quc gia ang pht trin cc k thut v kin thc khoa hc ni trn, sao cho mi quc gia thnh vin u c hng. 2. V mc ch ny, C quan quyn lc v cc quc gia thnh vin hp tc thc y vic chuyn giao k thut v cc kin thc khoa hc lin quan n nhng hot ng tin hnh trong Vng sao cho X nghip v tt c cc quc gia thnh vin u c th c hng. c bit, C quan quyn lc v cc quc gia thnh vin xut hoc khuyn khch: a) Cc chng trnh chuyn giao cho X nghip v cho cc quc gia ang pht trin cc k thut lin quan n cc hot ng tin hnh trong Vng, nht l tr nh cho X nghip v cc quc gia ang pht trin, nhng iu kin thun li nm c cc k thut thch hp theo nhng th thc v cc iu kin cng bng hp l; b) Nhng bin php nhm bo m s tin b v k thut ca X nghip v nhng k thut trong nc ca cc quc gia ang pht trin, c bit l to iu kin cho nhn vin ca X nghip v ca cc quc gia ny c o to v khoa hc v k thut bin, cing nh c tham gia y vo cc hot ng tin hnh trong vng. IU 145. Bo v mi trng bin i vi cc hot ng tin hnh trong Vng, cc bin php cn thit phi c thi hnh theo ng Cng c bo v c hiu qu mi trng bin chng li nhng tc hi c th do cc hot ng gy ra. V mc ch , C quan quyn lc nh ra cc quy tc, quy nh v th tc thch hp, c bit nhm : a) Ngn nga, hn ch v ch ng nn nhim mi trng bin, k c vng duyn hi v i ph vi nhng nguy c khc e da mi trng , cing nh vi bt k s bin ng no v tnh trng cn bng sinh thi ca mi trng bin, bng cch, c bit ch n s cn thit phi bo v mi trng chng li nhng tc hi ca nhng hot ng nh khoan, no vt, o, loi b cc cht thi, xy dng v khai thc hay bo dng cc thit b, ng dn v cc phng tin khc c s dng vo cc hot ng ny; b) Bo v v bo tn cc ti nguyn thin nhin ca Vng v phng nga thit hi i vi h thc vt v ng vt bin. IU 146. Bo v s sng ca con ngi i vi cc hot ng tin hnh trong Vng, nhng bin php cn thit phi c thi hnh bo m vic bo v c hiu qu s sng ca con ngi. V mc ch y, C quan quyn lc nh ra cc quy tc, quy nh v th tc thch hp b sung cho php lut quc t hin ti nh ghi trong cc hip c v vn ny. IU 147. S ph hp ca cc bin php c tin hnh trong Vng v cc hot ng khc ang thc hin trong mi trng bin 1. Cc hot ng c tin hnh trong Vng cn phi c quan tm mt cch hp l n cc hot ng khc ang c thc hin trong mi trng bin. 2. Cc iu kin sau y c p dng cho cc thit b c s dng cho cc hot ng tin hnh trong Vng: a) Cc thit b ny ch c xy lp, b tr v tho g theo ng vi phn ny v trong cc iu kin do cc quy tc, quy nh v th tc ca C quan quyn lc ra. Vic xy lp, b tr v tho g chng phi c thng bo ng th tc v cn phi duy tr cc phng tin thng trc bo hiu s c mt ca cc thit b ; b) Cc thit b ny khng c t cc v tr c th gy tr ngi cho vic s dng cc ng giao thng c tha nhn l thit yu i vi hng hi quc t, cing khng c t trong cc vng mt nh c tp trung; c) Cc thit b ny c cc vng an ton bao quanh; cc vng an ton ny c nh du mt cch thch hp bo m an ton cho bn thn v cc thit b v cho hng hi. Hnh th v v tr ca cc Vng an ton ny c xc nh sao cho chng khng to thnh mt vnh ai cn tr cc tu thuyn i n mt s Vng bin no mt cch hp php, hay cn tr giao thng trn cc ng hng hi quc t; d) Cc thit b ny c dng vo nhng mc ch hon ha bnh; e) Cc thit b ny khng c quy ch ca cc o. Chng khng c lnh hi ring; s c mt ca chng khng nh hng n vic hoch nh ranh gii lnh hi, vng c quyn v kinh t hay thm lc a. 3. Cc hot ng khc din ra trong mi trng bin c tin hnh vi s ch ng mc n cc hot ng c tin hnh trong Vng. IU 148. S tham gia ca cc quc gia ang pht trin vo cc hot ng tin hnh trong Vng Vic tham gia ca cc quc gia ang pht trin vo cc hot ng tin hnh trong Vng c khuyn khch, nh c tr nh r rng trong phn ny, vi s ch thch ng n cc nhu cu v li ch c bit ca cc quc gia ny, v nht l nhu cu c bit ca cc quc gia ang pht trin khng c bin hay vo hon cnh a l bt li, cn vt qua nhng tr ngi do v tr bt li ca h gy ra, c bit l v h xa Vng v vic h n Vng v ri khi Vng u kh khn. IU 149. Cc di vt kho c v lch s Tt c cc di vt kho c hay lch s tm thy trong Vng, u c bo tn hay nhng li, v li ch ca ton th loi ngi, c bit quan tm n cc quyn u tin ca quc gia hay ca ni xut x hoc ca quc gia xut x v vn ha, hay cn ca quc gia xut x v lch s hay kho c. Mc 3 KHAI THC CC TI NGUYN CA VNG IU 150. Chnh sch chung lin quan n cc hot ng tin hnh trong Vng Cc hot ng tin hnh trong Vng, nh c tr nh r rng trong phn ny, phi lm sao to iu kin thun li cho s pht trin hi ha nn kinh t th gii v s m rng mt cch cn i nn thng mi quc t, thc y hp tc quc t v s pht trin ton din ca tt c cc quc gia, v c bit l cc quc gia ang pht trin, v nhm: a) Khai thc cc ti nguyn ca Vng; b) Qun l mt cch c phng php, chc chn v hp l cc ti nguyn ca Vng, c bit quan tm lm sao cho cc hot ng tin hnh trong Vng c hiu qu, trnh bt k s lng ph no, theo ng nhng nguyn tc ng n v bo tn. c) Tng cng cc kh nng tham gia vo cc hot ng ny, c bit l ph hp vi iu 144 v iu 148; d) Bo m cho C quan quyn lc c d phn vo cc thu nhp v vic chuyn giao k thut cho X nghip v cho cc quc gia ang pht trin theo ng Cng c; e) Ty theo nhu cu, tng thm s lng khong sn khai thc t Vng cng vi cc khong sn khai thc t ngun khc, bo m cung cp cho ngi tiu th cc khong sn ny; f) To iu kin thun li hnh thnh gi c ng v n nh i vi cc khong sn c khai thc t Vng, cing nh cc khong sn t cc ngun khc, c li cho ngi sn xut v ng mc cho ngi tiu th, bo m s cn bng lu di gia cung v cu; g) To cho tt c cc quc gia thnh vin, bt k ch x hi v kinh t hay a l ca h nh th no, c nhng kh nng to ln hn trong vic tham gia khai thc cc ti nguyn ca Vng, v ngn cn vic c quyn ha cc hot ng tin hnh trong Vng; h) Bo v cc quc gia ang pht trin, theo ng iu 151, khi nhng nh hng bt li i vi nn kinh t hay thu nhp v xut khu ca h do vic h gi ca mt khong sn trong s cc khong sn c khai thc trong Vng hay do s gim bt khi lng xut khu loi khong sn ny, trong chng mc m vic h gi hay gim bt do cc hot ng tin hnh trong Vng gy ra; i) Khai thc di sn chung v li ch ca ton th loi ngi; j) Lm sao cho nhng iu kin tip xc vi cc th trng nhp khu cc khong sn khai thc t Vng v nhp khu nhng sn phm u tin c rt ra t nhng khong sn ny, khng thun li hn nhng iu kin thun li nht p dng cho vic nhp khu cc khong sn v cc sn phm u tin khai thc c t cc ngun khc. IU 151. Chnh sch v sn xut 1. a) Khng phng hi n nhng mc tiu c nu iu 150 v nhm p dng im h) ca iu , qua trung gian ca cc cp thm quyn hin c, hay nu cn th, trong khun kh ca nhng dn xp hay hip nh mi vi s tham gia ca tt c cc bn hu quan, k c ngi sn xut v ngi tiu th, C quan quyn lc thi hnh cc bin php cn thit to thun li cho s gia tng, s hot ng c hiu qu v s n nh ca cc th trng i vi nhng sn phm u tin rt ra t cc khong sn khai thc trong Vng, vi gi c c li cho ngi sn xut v ng mc i vi ngi tiu th. Tt c cc quc gia thnh vin hp tc v mc ch ny. b) C quan quyn lc c quyn tham gia vo bt k hi ngh sn phm no bn v nhng sn phm u tin ny, v , tt c cc bn hu quan, k c ngi sn xut v ngi tiu th, u tham d. C quan quyn lc c quyn tr thnh thnh vin ca bt k s dn xp hay hip nh no t c khi kt thc nhng hi ngh nh vy. i vi nhng vn c lin quan n vic sn xut trong Vng, C quan quyn lc tham gia vo bt k c quan no c lp ra theo dn xp hay hip nh nu trn theo ng cc quy tc c lin quan n c quan . c) C quan quyn lc lm trn cc ngh)a v c giao ph theo cc dn xp hay hip nh ni khon ny, bo m cho cc dn xp hay hip nh c p dng thng nht v khng phn bit i x i vi ton b vic sn xut cc khong sn c lin quan trong vng. Lm nh th, C quan quyn lc hnh ng mt cch ph hp vi cc iu khon ca cc hp ng hin hnh v cc quy nh ca nhng k hoch lm vic ca X nghip c chun y. 2. a) Trong giai on qu c nh r khon 3, vic sn xut hng ha ch c th bt u di danh ngh)a mt k hoch lm vic c chun y, nu ngi khai thc xin php C quan quyn lc v c C quan quyn lc cho php sn xut; Vic cho php ny khng th xin hay cp trc thi hn d kin bt u sn xut hng ha theo k och lm vic qu 5 nm, tr khi C quan quyn lc quy nh mt thi hn khc trong cc quy tc, quy nh v th tc ca mnh, cn c vo tnh cht v tin trnh thc hin cc d n; b) Trong n xin php ca mnh, ngi khai thc ghi r s lng kn hng nm d kin khai thc theo k hoch lm vic c chun y. n ny gm c 1 bng chi ph m, sau khi nhn c giy php, s c ngi khai thc thc hin v c tnh ton mt cch hp l cho php ngi khai thc bt u vic sn xut hng ha vo thi im c d nh. c) p dng cc im a v b, C quan quyn lc nh ra cc quy phm v hiu qu, theo ng iu 17 ca Ph lc III. d) C quan quyn lc cp mt giy php sn xut theo s lng c ghi r trong n yu cu, tr khi tng s lng ny v nhng s lng c php trc y vt qu, i vi bt c mt nm sn xut no trong giai on qu , mc cao nht v sn lng kn c tnh ton theo ng khon 4 cho nm m giy php c cp; e) n xin v cp giy php sn xut tr thnh b phn hu c ca k hoch lm vic c chun y; f) Nu n xin php ca ngi khai thc b t chi theo im d, ngi ny bt c lc no cing c th np n mi cho C quan quyn lc. 3. Giai on qu bt u 5 nm trc ngy mng 1 thng Ging ca nm d tnh bt u vic sn xut hng ha u tin vi danh ngh)a ca mt k hoch lm vic c chun y. Trong trng hp vic bt u sn xut hng ha b hon n mt nm no sau nm d kin th thi im bt u ca giai on qu v mc ti a ca sn lng tnh ton ban u c iu chnh li cho ph hp. Giai on qu kt thc sau 25 nm, hoc cho n khi kt thc Hi ngh xt duyt li c nu iu 155, hay cho n ngy m cc tha thun hay hip nh mi cp khon 1 c hiu lc, thi hn no gn nht th c s dng, nu cc tha thun hay hip nh  tr nn ht hiu lc hay khng cn tc dng v mt l do no , th nhng quyn c tr nh trong iu ny i vi phn cn li ca giai on qu c trao li cho C quan quyn lc. 4. a) Mc sn xut ti a c hiu lc cho bt c mt nm no ca giai on qu c c do tng ca: i. S chnh lch gia gi tr ca ng biu din xu hng tiu th kn cho nm trc nm bt u sn xut hng ha u tin v gi tr ca ng biu din cho nm ngay trc khi bt u giai on qu , cc gi tr c tnh theo ng im b; v ii. 60% s chnh lch gia gi tr ca ng biu din xu hng tiu th kn cho nm xin cp giy php sn xut v gi tr ca ng biu din ny cho nm trc nm bt u sn xut hng ha u tin; nhng gi tr ny c tnh ton theo ng im h. b) Trong im a ny: i. Nhng gi tr ca ng biu din xu hng c s dng tnh ton mc sn lng kn ti a l nhng gi tr tiu th kn hng nm th hin trn mt ng biu din xu hng c lp nn trong nm cp giy php sn xut. ng biu din c lp ra theo php hi quy tuyn tnh l-ga-rt cc s liu v mc tiu th kn thc s hng nm tng ng vi giai on 15 nm gn nht m ngi ta c cc s liu, thi gian c coi l bin s thin c lp. ng biu din xu hng ny c gi l ng biu din xu hng ban u; ii. Nu t sut tng hng nm c th hin trn ng biu din xu hng di 30% xc nh cc s lng ni im a, ngi ta thay ng biu din ny bng mt ng biu din xu hng lp ra sao cho n ct ng biu din xu hng ban u im biu th gi tr tiu th cho nm u ca thi k 15 nm c xem xt, v cho dc ca n ph hp vi mt s gia tng hng nm l 3%. Tuy nhin, sn lng ti a c quy nh cho mt nm no ca giai on qu trong bt k trng hp no cing khng th vt qu s chnh lch gia gi tr ca ng biu din xu hng ban u cho nm xem xt v gi tr ca ng biu din ny cho nm ngay trc khi bt u giai on qu . 5. i vi mc sn xut ban u ca X nghip, C quan quyn lc dnh cho X nghip mt s lng 38.000 tn kn trn s lng c n nh l sn lng ti a theo ng khon 4; 6. a) Trong mt nm no , mt ngi khai thc c th sn xut di mc sn xut hng nm cc khong sn ly t cc khi a kim ghi trong giy php sn xut ca mnh hoc vt qua mc , ti a l 8%, min l tng sn lng khng vt qu sn lng ghi trong giy php. Bt k s vt qu no trong khong t 8% n 20% i vi mt nm no hay bt k s vt qu no i vi mt nm tip theo 2 nm lin tip trong mc sn xut n nh b vt, u phi thng lng vi C quan quyn lc; C quan quyn lc c th i ngi khai thc phi xin mt giy php sn xut b sung. b) C quan quyn lc ch xt cc n yu cu sn lng b sung, khi m c quan  xt xong tt c cc n xin sn xut ang ch gii quyt v xem xt ng mc n cc kh nng cn c nhng n v khc na. V vn ny nguyn tc ch o ca C quan quyn lc l trong bt c mt nm no ca giai on qu khng c vt qu tng sn lng c php sn xut theo cng thc hn ch sn lng. C quan quyn lc khng cho php bt c mt k hoch lm vic no sn xut mt khi lng vt qu 46.500 tn kn trong mt nm. 7. Sn lng cc kim loi khc nh ng, c-ban v mng-gan rt ra t cc khi a kim c khai thc theo mt giy php sn xut, khng c vt qu mc c th t c, nu nh nhng ngi khai thc ly ra t cc khi a kim ny s lng kn ti a tnh ng theo iu ny. C quan quyn lc nh ra cc quy tc, quy nh v th tc theo ng iu 17 ca Ph lc III, trong c tr nh cc th thc thi hnh nhng khon ny. 8. Cc quyn v ngh)a v lin quan n cc tp qun kinh t khng chnh ng c tr nh trong khun kh v cc hip nh thng mi nhiu bn tng ng, c p dng vo cng vic thm d v khai thc khong sn trong Vng. gii quyt cc tranh chp thuc phm vi iu quy nh ny, cc quc gia thnh vin tham gia vo cc hip nh thng mi nhiu bn ni trn da vo cc th tc gii quyt cc tranh chp c tr nh trong cc hip nh . 9. C quan c quyn hn ch mc sn xut cc khong sn trong Vng, ngoi cc khong sn rt ra t cc khi a kim, theo cc iu kin v phng php m C quan quyn lc cho l thch hp, bng cch thng qua cc quy tc theo ng iu 161, khon 8. 10. Theo kin ngh ca Hi ng, da trn kin ca y ban k hoch ha kinh t, i hi ng nh ra mt ch b tr hoc thi hnh cc bin php tr gip khc, c tc dng to iu kin d dng cho vic iu chnh kinh t, k c vic hp tc vi cc c quan chuyn trch hay cc t chc quc t khc, gip cc nc ang pht trin m nn kinh t v thu nhp xut khu b nh hng nghim trng trc nhng tc ng bt li do mt khong sn trong s cc khong sn c khai thc t Vng b h gi hay do khi lng xut khu loi khong sn uc khai thc t Vng b h gi hay do khi lng xut khu loi khong sn ny ca h gim st, trong chng mc m vic h gi hay gim st khi lng ny do cc hot ng trong Vng gy nn. C quan quyn lc tin hnh nghin cu v nhng vn ca cc quc gia c nguy c b nh hng nng n nht, nhm gim n mc ti thiu nhng kh khn ca h, v gip h tin hnh iu chnh kinh t theo yu cu ca h. IU 152. Vic thi hnh cc quyn hn v chc nng 1. C quan quyn lc trnh mi s phn bit i x trong khi thi hnh quyn hn v chc nng ca mnh, nht l khi C quan quyn lc cho php tin hnh cc hot ng trong Vng. 2. Tuy nhin, theo cc iu c quy nh r rng ca phn ny, C quan quyn lc c th dnh s qua tm c bit i vi cc quc gia ang pht trin, v c bit l nhng quc gia khng c bin hay bt li v a l trong s cc quc gia pht trin ny. IU 153. H thng thm d v khai thc 1. Cc hp ng tin hnh trong Vng c C quan quyn lc thay mt cho ton th loi ngi t chc, thc hin v kim sot theo ng iu ny, v theo ng cc quy nh tng ng khc ca phn ny v ph lc lin quan n cc hot ng , cing nh, cc quy tc, quy nh v th tc ca C quan quyn lc. 2. Cc hot ng tin hnh trong Vng theo ng khon 3 do cc thnh phn sau y tin hnh: a) X nghip v, b) Kt hp vi C quan quyn lc, cc quc gia thnh vin hay cc x nghip Nh nc, hoc cc t nhin nhn hay php nhn c quc tch ca cc quc gia thnh vin hay do quc gia hoc cc cng dn ca cc quc gia kim sot thc s, khi h c s bo tr ca cc quc gia ny hoc ca bt k mt nhm no thuc nhng loi k trn p ng cc iu kin c quy nh trong phn ny v Ph lc III; 3. Cc hot ng tin hnh trong Vng phi theo mt k hoch lm vic chnh thc v bng vn bn, c lp ra theo ng ph lc III v c Hi ng chun y, sau khi c y ban php l v k thut xem xt. Trong trng hp cc hot ng tin hnh trong vng theo giy php ca C quan quyn lc do cc th hay c nhn ni khon 2, im b thc hin, k hoch lm vic mang hnh thc ca mt hp ng, theo ng iu 3 ca Ph lc III. Hp ng c th tr nh cc tha thun v lin doanh theo ng iu 11 ca Ph lc III. 4. C quan quyn lc thc hin kim sot cn thit i vi cc hot ng tin hnh trong Vng, bo m tn trng cc quy nh tng ng ca phn ny v ca cc ph lc c lin quan, cc quy tc, quy nh v th tc ca C quan quyn lc, cing nh, cc k hoch lm vic c chun y theo ng khon 3. Cc quc gia thnh vin gip C quan quyn lc bng cch thi hnh tt c cc bin php cn thit bo m tn trng cc vn bn ny theo ng iu 139. 5. Bt k lc no, C quan quyn lc cing c quyn thi hnh mi bin php c tr nh trong phn ny bo m tn trng phn ny v c th thi hnh cc chc nng kim sot v ra quy nh ca mnh theo phn ny hay theo mt hp ng. C quan quyn lc c quyn kim tra tt c cc thit b c s dng tin hnh cc hot ng trong Vng v c t trong Vng. 6. Mi hp ng c k kt theo ng khon 3 u tr nh vic bo m danh ngh)a. Do vy, ch c th xt li, tm hon hay hy b hp ng theo cc iu 18 v 19 ca Ph lc III. IU 154. Xem xt nh k C 5 nm mt ln k t khi Cng c c hiu lc, i hi ng li tin hnh mt cuc xem xt chung v c h thng xem ch quc t ca Vng do Cng c lp ra hot ng trong thc tin nh th no. Da vo kt qu ca cuc xem xt ny, i hi ng c th thi hnh hay khuyn ngh cho cc c quan khc thi hnh cc bin php ph hp vi cc quy nh, th tc c tr nh trong phn ny v cc ph lc c lin quan v cho php ci tin s hot ng ca ch . IU 155. Hi ngh xt duyt li 1. 15 nm sau ngy mng 1 thng Ging ca nm bt u sn xut hng ha u tin theo mt k hoch lm vic c chun y, i hi ng s triu tp mt hi ngh xt duyt li cc quy nh ca phn ny v cc ph lc c lin quan, iu chnh h thng thm d v khai thc ti nguyn ca Vng. Di nh sng ca kinh nghim thu c trong giai on qua, hi ngh s xem xt c th: a) Cc quy nh trong phn ny iu chnh h thng thm d v khai thc ti nguyn ca Vng c t c nhng mc tiu ca chng v mi mt khng, v nht l xem ton th loi ngi c c hng li do cc quy nh em li khng; b) Xem trong thi hn 15 nm ny, cc khu vc dnh ring c c khai thc mt cch c hiu qu v cn i so vi cc khu vc khng c dnh ring khng; c) Xem vic khai thc v s dng Vng v cc ti nguyn ca Vng c c tin hnh theo cch to thun li cho vic pht trin hi ha ca nn kinh t th gii v vic m rng cn i nn thng mi quc t khng; d) Xem s c quyn ha cc hot ng tin hnh trong Vng c ngn nga hay khng; e) Xem xt cc chnh sch nu cc iu 150 v 151 c c tun th khng; v f) H thng c cho php phn chia mt cch cng bng nhng mi li thu c t cc hot ng tin hnh trong Vng, vi s quan tm c bit n li ch v nhu cu ca cc quc gia ang pht trin khng. 2. Hi ngh xt duyt quan tm n vic gi vng nguyn tc di sn chung ca loi ngi, ch quc t nhm khai thc cng bng di sn v li ch ca tt c cc quc gia, c bit l cc quc gia ang pht trin, v s tn ti ca mt C quan quyn lc c trch nhim t chc tin hnh v kim sot cc hot ng trong vng. Hi ngh cing quan tm n vic duy tr cc nguyn tc c nu trong phn ny c lin quan n vic loi tr mi yu sch v mi s thc hin ch quyn mt khu vc no ca Vng, n cc quyn ca cc quc gia v thi chung ca h c quan h n Vng, cing nh vic tham gia ca h vo cc hot ng c tin hnh trong Vng theo ng Cng c, n vic c quyn ha cc hot ng tin hnh trong Vng, vic ch s dng Vng vo nhng mc ch ha bnh, nhng phng din kinh t ca cc hot ng tin hnh trong Vng, vic nghin cu khoa hc bin, vic chuyn giao k thut, vic bo v mi trng bin, v bo v s sng ca con ngi, cc quyn ca cc quc gia ven bin, ch php l ca vng nc v vng tri pha trn Vng v s ph hp gia cc hot ng tin hnh trong Vng v cc hot ng khc trong mi trng bin. 3. Th tc ra quyt nh p dng trong Hi ngh cing l th tc p dng Hi ngh v lut bin ln th ba ca Lin hp quc. Hi ngh s c gng ht sc i n tha thun v tt c cc im sa i nu c, bng consensus (tha thun), v ch biu quyt cc vn , sau khi c gng ht sc m khng i n consensus (tha thun). 4. Nm nm sau khi bt u hi ngh xt duyt li, nu khng i n c tha thun v h thng thm d v khai thc ti nguyn ca Vng th trong vng 12 thng sau , Hi ngh c th quyt nh theo a s ba phn t cc quc gia thnh vin thng qua v a ra cho cc quc gia thnh vin ph chun hay tham gia i vi nhng iu sa i dn n s thay i hay sa i h thng, m Hi ngh xt thy cn thit v thch hp. Nhng iu sa i ny s c hiu lc i vi tt c cc quc gia thnh vin 12 thng sau ngy gi lu chiu nhng vn kin ph chun hay tham gia ba phn t quc gia thnh vin. 5. Nhng im sa i c hi ngh xt duyt li thng qua iu ny, s khng ng chm n cc quyn c c theo cc hp ng hin hnh. Mc 4 C QUAN QUYN LC TIU MC A NHNG QUY NH CHUNG IU 156. Thnh lp C quan quyn lc 1. Mt C quan quyn lc quc t v y bin c lp ra, hot ng theo s iu chnh ca phn ny. 2. Tt c cc quc gia thnh vin l nhng thnh vin ipso facto (tt nhin) ca C quan quyn lc. 3. Cc quan st vin Hi ngh ln th 3 ca Lin hp quc v lut bin k vo nh c cui cng v khng nm trong phm vi iu 305, khon 1, im c, d, e hay f c quyn tham d vo cc cng vic ca C quan quyn lc vi t cch quan st vin theo ng cc quy tc, quy nh v th tc ca C quan quyn lc. 4. C quan quyn lc t tr s Gia-mai-ca. 5. C quan quyn lc c th lp ra cc trung tm hay cc c quan ch o khu vc xt thy cn thit thi hnh chc nng ca mnh. IU 157. Tnh cht ca C quan quyn lc v cc nguyn tc c bn iu chnh hot ng ca c quan ny 1. C quan quyn lc l t chc m qua , cc quc gia thnh vin t chc v kim sot cc hot ng tin hnh trong Vng, c bit l nhm mc ch qun l cc ti nguyn ca Vng theo ng phn ny. 2. C quan quyn lc nm cc quyn hn v chc nng Cng c giao ph mt cch r rng. C quan quyn lc c nhng quyn hn v chc nng ni trn i vi nhng hot ng tin hnh trong Vng. 3. C quan quyn lc c thnh lp trn nguyn tc bnh ng v ch quyn ca tt c cc thnh vin. 4. bo m cho mi thnh vin cc quyn v li ch do t cch thnh vin m c, tt c cc thnh vin ca C quan quyn lc phi lm trn mt cch trung thc nhng ngh)a v ca h theo phn ny. IU 158. Cc c quan ca C quan quyn lc 1. Mt i hi ng, mt Hi ng v mt Ban th k c lp ra l nhng c quan chnh ca C quan quyn lc. 2. Mt X nghip c lp ra l c quan m thng qua , c quan quyn lc thi hnh cc chc nng c nu iu 170, khon 1. 3. Cc c quan ph tr c coi l cn thit c th c thnh lp theo ng phn ny. 4. Mi c quan chnh ca C quan quyn lc v X nghip c nhim v thi hnh nhng quyn hn v chc nng c giao ph. Trong khi thi hnh cc quyn hn v chc nng ny, mi c quan trnh nhng hnh ng c th ng cham hoc lm hi cho vic thi hnh cc quyn hn v chc nng ring c giao ph cho mt c quan khc. TIU MC B I HI NG IU 159. C cu, th tc v biu quyt 1. i hi ng bao gm tt c cc thnh vin ca C quan quyn lc. Mi thnh vin c mt i din i hi ng, ngi ny c th c nhng ngi thay th v c vn i theo. 2. i hi ng hp thng k hng nm, v hp bt thng theo quyt nh ca i hi ng hay do Tng th k triu tp theo yu cu ca Hi ng hay ca a s cc thnh vin ca C quan quyn lc. 3. Cc kha hp ca i hi ng c tin hnh ti tr s ca C quan quyn lc, tr khi i hi ng c quyt nh khc. 4. i hi ng thng qua quy ch ni b ca mnh. Mi khi khai mc kha hp thng k, i hi ng bu ra ch tch v s y vin cn thit khc ca c quan ch o. Nhng ngi ny lnh trch nhim cho n khi bu c mt c quan ch o mi kha hp thng k tip theo. 5. S i biu cn thit (quorum) l a s thnh vin ca i hi ng. 6. Mi thnh vin ca i hi ng c mt phiu. 7. Cc quyt nh v nhng vn th tc k c vic triu tp mt kha hp bt thng ca i hi ng c thng qua theo a s thnh vin c mt v b phiu. 8. Cc quyt nh v cc vn ni dung phi c hai phn ba thnh vin c mt v b phiu thng qua, vi iu kin l a s ny phi gm a s cc thnh vin tham d kha hp. Trong trng hp cn nghi ng khng r c phi l mt vn ni dung hay khng, th vn bn ci c coi nh l mt vn ni dung, tr trng hp C quan quyn lc c quyt nh khc theo a s cn thit i vi nhng quyt nh v cc vn ni dung. 9. Khi mt vn ni dung sp c em ra biu quyt ln u th Ch tch c th hon v nu c t nht mt phn nm s thnh vin ca i hi ng yu cu, th cn phi hon vic biu quyt v im ny trong mt thi hn khng c qu 5 ngy. Quy tc ny ch c th c p dng mt ln i vi cng mt vn , v vic p dng quy tc ny khng c lm cho vn b hon n qu ngy kt thc kha hp. 10. Khi c t nht mt phn t s thnh vin ca i hi ng thnh cu bng mt vn bn gi ln Ch tch i hi ng, yu cu cc i hi ng ly kin t vn xem mt ngh a ra i hi ng yu cu Vin gii quyt cc tranh chp lin quan n y bin ca Ta n quc t v lut bin c kin t vn. Cuc biu quyt c hon n khi Vin pht biu kin. Nu trc khi kha hp kt thc mt tun m cha nhn c kin t vn th i hi ng quyt nh thi gian s hp li biu quyt v ngh b hon li . IU 160. Cc quyn hn v chc nng 1. i hi ng, c quan duy nht bao gm tt c cc thnh vin ca C quan quyn lc, c coi l c quan ti cao ca C quan quyn lc; Cc c quan chnh khc chu trch nhim trc n, nh c quy nh r rng trong Cng c; i hi ng c quyn, cn c vo cc quy nh tng ng ca Cng c quyt nh chnh sch chung ca C quan quyn lc v bt k vn g hay v bt k vic g thuc thm quyn ca C quan quyn lc. 2. Ngoi ra, i hi ng cn c cc quyn hn v chc nng sau y: a) Bu ra cc y vin ca Hi ng theo ng iu 161; b) Bu ra Tng th k trong s cc ng c vin do Hi ng ngh; c) Da vo gii thiu ca Hi ng, bu ra cc y vin ca Hi ng qun tr v Tng gim c X nghip; d) Nu cn, th thnh lp cc c quan ph tr c th lm trn cc chc nng ca mnh theo ng phn ny. V c cu ca cc c quan ph tr ny cn phi ch thch ng n nguyn tc phn b cng bng theo a l v cc thnh vin, n cc li ch ring bit v n s cn thit bo m cho cc c quan ny tuyn chn c cc thnh vin c trnh v thng tho trong nhng l)nh vc m h m nhim; e) Quy nh phn ng gp ca cc thnh vin vo ngn sch hnh chnh ca C quan quyn lc theo mt ba-rem c s dng cho ngn sch thng thng ca Lin hp quc, cho n khi C quan quyn lc c c cc khon thu nhp ly t cc ngun khc  trang tri cc chi ph hnh chnh ca mnh; f) i. Da vo kin ngh ca Hi ng, xem xt v ph chun cc quy tc, quy nh v th tc lin quan n vic phn chia cng bng t cc mi li v ti chnh v cc mi li v kinh t khc thu c t nhng hot ng tin hnh trong Vng cing nh nhng ng gp c tr nh iu 82, c quan tm c bit n cc quyn li v nhu cu ca cc nc ang pht trin v cc dn tc cha ginh c c lp hon ton hay cha c hng mt ch t tr khc. Nu i hi ng khng tn thnh cc kin ngh ca Hi ng, th gi tr li cc kin ngh cho Hi ng Hi ng xem xt li di nh sng cc quan im m i hi ng nu ra; ii. Xem xt v ph chun cc quy tc, qui nh v th tc ca C quan quyn lc, cing nh tt c nhng iu sa i i vi vn bn ny, m Hi ng tm thi chp nhn theo iu 162, khon 2, im c, ii. Cc quy tc, quy nh v th tc ny nhm vo vic thm d, kho st v khai thc trong Vng, vo vn qun l ti chnh v vn hnh chnh ni b ca C quan quyn lc v, trn c s kin ngh ca Hi ng qun tr ca X nghip, vo vn chuyn khon ca X nghip sang cho C quan quyn lc; g) Quyt nh vic phn chia cng bng cc mi li v ti chnh v cc mi li v kinh t khc c c t cc hot ng tin hnh trong Vng, mt cch ph hp vi Cng c v cc quy nh v th tc ca C quan quyn lc; h) Xem xt v ph chun d tr ngn sch hng nm ca C quan quyn lc m Hi ng  trnh ln; i) Xem xt v bo co nh k ca Hi ng v ca X nghip, cing nh cc bo co c bit m i hi ng yu cu Hi ng v bt k c quan no ca C quan quyn lc trnh ln; j) Cho tin hnh cc cuc nghin cu v son tho cc kin ngh nhm y mnh hp tc quc t lin quan n cc hot ng tin hnh trong vng, v khuyn khch s pht trin php lut quc t theo hng tin b v php in ha bc pht trin ; k) Xem xt nhng vn c tnh cht chung c lin quan n cc hot ng tin hnh trong Vng, c bit l nhng vn ny sinh i vi cc quc gia ang pht trin, cing nh i vi nhng vn m cc hot ng ny t ra i vi mt s quc gia, do v tr a l ca h, nht l cc quc gia khng c bin v cc quc gia c hon cnh a l bt li; l) Theo kin ngh ca Hi ng, da vo kin ca y ban k hoch ha kinh t, lp ra mt ch b tr hay thi hnh cc bin php gip khc nhm to iu kin thun li cho vic iu chnh kinh t nh tr nh trong iu 151, khon 10; m) Tuyn b nh ch cc quyn v cc c quyn gn lin vi t cch thnh vin theo iu 185; n) Tho lun bt k vn g hay vic g thuc thm quyn ca C quan quyn lc v quyt nh mt cch ph hp vi vic phn chia cc quyn v chc nng gia cc c quan quyn lc xem c quan no s gii quyt mt vn g hay mt vic g cha c giao dt khot cho cc c quan . TIU MC C HI NG IU 161. C cu, th tc v b phiu 1. Hi ng gm 36 y vin ca C quan quyn lc do i hi ng bu ra theo th t nh sau: a) Bn y vin c la chn trong sNP RT"$RTVXZflxzp#>/D/R/V/㦜~p~bh<x@CJaJmH sH h~;\@CJaJmH sH h~;\h7@CJaJmH sH h~;\h~;\@CJaJh~;\@CJaJhG@CJaJh~;\hG6@CJ]aJh~;\h76@CJ]aJ$h~;\h756@CJ\]aJh~;\h7@CJaJh~;\h75@CJ\aJ#P T$TVXZzl>p##$% &(* $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\> (*j+,>/@/B/D////0Z2"333364n556B7(9b9; 1x`1gd<x $1x`1a$gd<x $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\V///////03333344n556@7(9`9;;;FGhGLJnJK LY2Y[[b]]>bbcdhhh4m>m@mmmnnLnootTu@(^۶۩h~;\h75@CJ\aJh~;\h7@CJaJ h~;\hG@CJaJmH sH &h~;\hG5@CJ\aJmH sH h~;\h7@CJaJmH sH &h~;\h75@CJ\aJmH sH :;;=<@ACFFGjGrHLJpJKLLbbc $1x`1a$gd~;\cdhhhl4m@mmmnNnooXp^qBrtVuZw yzL{{r||} 1x`1gd~;\ $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\}~@l(^Td~>8̋H&0 $1x`1a$gd~;\Fj b,(<>ЩҩFLιHL .(,npz|:ֲ{.h~;\h75@CJOJQJ\aJmH sH h<x@CJaJmH sH h~;\h7@CJaJmH sH &h~;\h75@CJ\aJmH sH h~;\hG5@CJ\aJh~;\h7@CJaJh~;\h75@CJ\aJh~;\hG@CJaJ/0^jڝ2 d`ܣ,(>ҩHn8Z $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\ZLйfʽJL 0FZBp| $1x`1a$gd<x $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\|<,Tn^vRH $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\:<n\XZ|b`  `>rh""^%`%ɵڵڵڵڵڵڤڌڤڵڵڤڵڵڤڵڵڵ~ڵڵh<x@CJaJmH sH .h~;\h75@CJOJQJ\aJmH sH h~;\h},@CJaJmH sH &h~;\h75@CJ\aJmH sH h~;\hG@CJaJmH sH h~;\h7@CJaJmH sH (h~;\h7@CJOJQJaJmH sH 1NZ|d:4&b * r $1x`1a$gd~;\`@.r8 h""`%&' *+b.d183 $1x`1a$gd<x $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\83d4586:79<::==??EdHHFJxMMOPrSV,Z[2^_cde $1x`1a$gd~;\`%d458687:7==??dHHHxMMg@iDjPjRj~jjjRmTm.n*vvxw*x}}Bp۳ll&h~;\h75@CJ\aJmHsH h~;\hG@CJaJmHsH h~;\h7@CJaJmHsH h~;\h},@CJaJmH sH &h~;\h},5@CJ\aJmH sH &h~;\hG5@CJ\aJmH sH &h~;\h75@CJ\aJmH sH h~;\h7@CJaJmH sH *egBiDjRjjjTm0nnbqqrrssGGK LL&L(LjLSSeeDf$nofrr{r|}}~rh0FFﶥ h~;\h},@CJaJmH sH h~;\h7@CJaJmH sH &h~;\h75@CJ\aJmH sH &h~;\h75@CJ\aJmHsH h~;\h},@CJaJmHsH h~;\h7@CJaJmHsH:R&^HjTBRJv6n| $1x`1a$gd~;\$<H&j FLV @!'*,.^/0"1|46B7 $1x`1a$gd~;\B7:";R=,?@*B,CE>GGJKL(LlLLOOpRS6U$VWYb\^b $1x`1a$gd<x $1x`1a$gd~;\bdeFf^gij$no>pfrrsudv\z{t|}}~t*h26, $1x`1a$gd~;\,FʓH֗,z(bԝ(6ҠL $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd<x $1x`1a$gd~;\FHԗ֗*,x(`L̤Τܨ0~^>z>>|~ʹ۫ʗuuu h~;\h},@CJaJmHsH h~;\h7@CJaJmHsH&h~;\h75@CJ\aJmHsHh<x@CJaJmH sH h~;\hG@CJaJmH sH h~;\h7@CJaJmH sH &h~;\h75@CJ\aJmH sH h~;\h},@CJaJmH sH .Τܨ2H~ƵֶZF,r~ $1x`1a$gd~;\` z>|>@VzH~@T $1x`1a$gd~;\~@T\"j@ r b002t23p4;<X?@ @NCXCZCCCDFG|I6JMMMZZZZZۺh7@CJaJh~;\h},5@CJ\aJh~;\h},@CJaJh~;\h75@CJ\aJh~;\h7@CJaJ&h~;\h},5@CJ\aJmHsH h~;\h7@CJaJmHsH&h~;\h75@CJ\aJmHsH3T\"lVN@ t  F & ^ P $1x`1a$gd~;\b %'V()-02v2833r4;<X? @NCZCCDD $1x`1a$gd<x $1x`1a$gd~;\D$EFFG|I8JMMOS^U0XZ\ZZZ,[`[6\]_$_N_z_aknoop*rrRuv`yy||}0 $1x`1a$gd<x $1x`1a$gd~;\<`&0ڎ Nn.< $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd<x $1x`1a$gd~;\؎ڎ L"2:ؘ֘$@82P2`*z h<x5@CJ\aJmH sH h~;\h},@CJaJmH sH h~;\hG@CJaJmH sH &h~;\h76@CJ]aJmH sH &h~;\h75@CJ\aJmH sH h~;\h7@CJaJmH sH :ؘ&*@ʨ:2$P $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\n:XH>2*T $1x`1a$gd~;\b*|vt$(" 8 | Z|L :! $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\8 z ## 1KKUUPYY2lflpRpTpƌȌ*,x“:̞Ξ8Z0rccpーUh<x@CJaJh~;\h},5@CJ\aJh~;\h75@CJ\aJh~;\h},@CJaJh~;\h7@CJaJ h~;\hG@CJaJmH sH &h~;\h75@CJ\aJmH sH h~;\h7@CJaJmH sH 4:!#$%B,-/ 161`5:6<@D^HKMUUNWPYY \\\`:dgj $1x`1a$gd~;\jnk2lhlpTpZs0uhvxxhy{0ކȌ,zF $1x`1a$gd<x $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\ēZޖ:rt$Ξ:*"Jܥ@, $1x`1a$gd<x $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\,Z hN $1x`1a$gd~;\$$1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd<x $1x`1a$gd~;\ cc quc gia thnh vin m vic tiu th hay nhp khu thun ty cc sn phm c bn thuc cc loi khong sn c khai thc trong vng vt qu 2% mc tiu th hay mc nhp khu ca th gii v cc sn phm trong khong thi gian 5 nm li y c s liu thng k; trong s 4 y vin ny, t nht phi c mt quc gia thuc khu vc ng u (x hi ch ngh)a) cing nh quc gia tiu th ln nht; b) Bn y vin c la chn trong s tm quc gia thnh vin; nhng quc gia ny, trc tip hoc qua trung gian ca cc cng dn nc mnh, c thc hin nhng khon u t quan trng nht cho vic chun b v thc hin nhng khon u t quan trng nht cho vic chun b v thc hin cc hot ng tin hnh trong Vng; trong s bn y vin ny, t nht phi c mt s quc gia thuc khu vc ng u (x hi ch ngh)a); c) Bn y vin c la chn trong s tm quc gia thnh vin; nhng quc gia ny, trc tip hoc qua trung gian ca cc cng dn nc mnh, thc hin nhng khon u t quan trng nht cho vic chun b v thc hin cc hot ng tin hnh trong Vng; trong s bn y vin ny, t nht phi c hai quc gia ang pht trin m nn kinh t b l thuc nng n vo vic xut khu cc khong sn ny; d) Su y vin c la chn trong s cc quc gia thnh vin ang pht trin v i din cho nhng li ch c bit. Nhng li ch c bit phi c i din bao gm nhng li ch ca cc quc gia c dn s ng, ca cc quc gia khng c vin hay vo hon cnh a l bt li, ca cc quc gia trong s cc quc gia nhp khu ch yu cc loi khong sn s c khai thc trong Vng, ca cc quc gia c tim nng sn xut cc khong sn v ca cc quc gia km pht trin nht; e) Mi tm y vin c bu theo nguyn tc phn b cng bng theo a l i vi ton b s thnh vin ca Hi ng; tt nhin l theo quy nh ny, c mi vng a l c t nht l mt quc gia c bu lm y vin. Cc khu vc a l ni y l Chu Phi, chu M la tinh, chu , ng u (x hi ch ngh)a), cing nh Ty u v cc quc gia khc. 2. Khi bu cc y vin ca Hi ng theo ng khon 1, i hi ng phi ch n: a) i din ca cc quc gia khng c bin v ca cc quc gia c hon cnh a l bt li tng ng mt cch hp l vi s i din ca h ti i hi ng; b) i din ca cc quc gia ven bin, c bit l cc quc gia ang pht trin, khng c y cc iu kin nu khon 1, im a, b, c hay d, tng ng mt cch hp l vi s i din ca h i hi ng; c) Mi nhm quc gia thnh vin c c i din Hi ng s do cc y vin c nhm ch nh, ty theo tnh hnh lm i din. 3. Cc cuc bu c c tin hnh trong mt kha hp thng l ca i hi ng. Mi mt y vin ca Hi ng c bu vi nhim k l bn nm. Tuy nhin, trong cuc bu c cc y vin ca Hi ng ln u, mt na s y vin i din cho mi nhm nc ni khon 1 c nhim k l 2 nm. 4. Cc y vin ca Hi ng c th c ti c, nhng cn phi ch thch ang n vic bo m s lun phin ca cc y vin. 5. Hi ng thi hnh chc trch ca mnh tr s ca C quan quyn lc; Hi ng nhm hp theo yu cu hot ng ca C quan quyn lc v, trong bt k trng hp no, cing bo m mi nm hp ba ln. 6. S i biu cn thit (quorum) l a s y vin ca Hi ng. 7. Mi y vin ca Hi ng c mt phiu. 8. a) Cc quyt nh v cc vn th tc c thc hin theo a s cc y vin c mt v b phiu. b) Cc quyt nh v nhng vn ni dung c ra lin quan n iu 162, khon 2, im f, g, h, I, n, p, v v iu 191, c thng qua theo a s hai phn ba cc y vin c mt v b phiu, vi iu kin l a s ny phi bao gm a s cc y vin ca Hi ng; c) Cc quyt nh v nhng vn ni dung c t ra lin quan n cc iu quy nh lit k sau y phi c a s ba phn t cc y vin c mt v tham gia b phiu thng qua, vi iu kin l a s ny phi bao gm a s cc y vin ca Hi ng: iu 162, khon 1; iu 162, khon 2, im a, b, c, d, e, l, q, r, s, t; iu 162, khon 2, im u, trong nhng trng hp mt ngi k hp ng hay quc gia bo tr ngi khng thc hin hp ng; iu 162, khon 2, im w, vi iu kin cc lnh c a ra theo im ny ch c th l bt buc qu 30 ngy, nu n c mt quyt nh ph hp vi im d, xc nhn; iu 162 khon 2 im x, y, z; iu 163, khon 2; iu 174, khon 3; iu 11 ca ph lc IV; d) Cc quyt nh v nhng vn ni dung c t ra lin quan n iu 162, khon 2, im m v o, cing nh v vic thng qua cc iu sa i i vi phn XI phi c thng qua bng consensus (tha thun). e) Theo im d, f v g, thut ng consensus (tha thun) c ngh)a l khng c bt k kin phn i chnh thc no. Trong 14 ngy tip sau mt kin ngh c trnh ln Hi ng, Ch tch phi xem xt xem c kin phn i chnh thc no khng. Nu Ch tch ca Hi ng nhn thy rng c mt kin c mt kin phn i, th trong vng ba ngy, Ch tch lp v triu tp mt y ban ha gii, gm nhiu nht l chn y vin ca Hi ng, di s ch ta ca bn thn Ch tch nhm loi b nhng kin bt ng v d tho mt ngh c th c thng qua bng consensus (tha thun). y ban ha gii nhanh chng lm trn nhim v ca mnh v bo co ln Hi ng trong vng 14 ngy sau khi thnh lp. Nu y ban khng c kh nng xut mt ngh c th c thng qua bng consensus (tha thun) th phi trnh by trong bo co ca mnh nhng l do ca kin i lp vi ngh; f) Cc quyt nh v nhng vn khng c lit k trn m Hi ng c quyn hn gii quyt theo cc quy tc, quy nh v th tc ca , nu khng th theo quy nh ca khon ny, c ghi trong cc quy tc, quy nh v th tc , nu khng th theo quy nh c xc nh bi mt quyt nh ca Hi ng c thng qua bng consensus (tha thun). g) Trong trng hp cn cha tht r mt vn c thuc phm vi ca cc im a, b, c hay d khng, th vn c coi nh thuc quy nh i hi, ty trng hp, theo quy nh i hi, ty tng trng hp, theo a s cao nht hay bng consensus (tha thun). 9. Hi ng nh ra mt th tc cho php mt thnh vin ca C quan quyn lc khng c i din Hi ng c tham d vo mt cuc hp ca Hi ng khi thnh vin ny c yu cu c tham d, hoc khi Hi ng xt mt vn c lin quan c bit n thnh vin ny. i din ca thnh vin ny c th tham gia vo cc cuc tranh lun nhng khng c quyn b phiu. IU 162. Cc quyn hn v chc nng 1. Hi ng l c quan chp hnh ca C quan quyn lc c quyn cn c vo Cng c v chnh sch chung do i hi ng xc nh, nh ra cc chnh sch ring m C quan quyn lc phi theo i vi mi vn hay mi vic thuc thm quyn ca mnh. 2. Ngoi ra, Hi ng cn: a) Gim st v t chc phi hp vic p dng phn ny i vi tt c cc vn v cc vic thuc thm quyn ca C quyn lc v lu i hi ng v nhng trng hp khng tun th; b) ngh ln i hi ng danh sch cc ng c vin vo chc v Tng th k; c) Gii thiu ln i hi ng cc ng c vin vo cc chc v y vin Hi ng qun tr v Tng gim c x nghip; d) Ty theo iu kin thch hp, v c lu ng mc n cc i hi v tit kim v km hiu qu, lp ra cc c quan ph tr xt thy cn thit thi hnh cc chc nng ca mnh theo ng phn ny. i vi thnh phn ca cc c quan ny, cn nhn mnh n s cn thit l cc y vin phi c trnh v tinh thng trong nhng l)nh cc k thut m cc c quan ph trch, nhng phi tnh n cc nguyn tc phn b cng bng theo a l v n cc li ch c bit; e) Thng qua quy ch ni b ca mnh, c bit l xc nh cch thc ch nh ch tch ca Hi ng; f) Thay mt C quan quyn lc, k kt cc hip nh vi Lin hp quc v cc t chc quc t khc, trong phm vi thm quyn ca mnh v vi iu kin c i hi ng ph chun. g) Xem xt cc bo co ca x nghip v chuyn cc bo co ln i hi ng c km theo cc kin ngh ca mnh; h) Trnh i hi ng bo co hng nm cing nh cc bo co c bit m i hi ng i hi; i) Ch o x nghip theo ng iu 170; j) Chun y cc k hoch lm vic theo ng iu 6 ca Ph lc III. Hi ng quyt nh v tng k hoch lm vic trong thi hn 60 ngy sau ngy k hoch lm vic c y ban php l v k thut trnh ln trong mt phin hp Hi ng theo ng cc th tc sau y: - Khi y ban ngh chun y mt k hoch lm vic, th k hoch ny xem nh c Hi ng chp nhn, nu khng c y vin no ca Hi ng gi ln cho Ch tch, trong thi hn 14 ngy, mt khng ngh bng vn bn r rng vin dn vic khng tun th cc iu kin ghi iu 6 ca Ph lc III. Nu mt khng nh vy c a ra, th th tc ha gii c tr nh iu 161, khon 8, im e, c p dng. Nu vo lc kt thc th tc m vn cn tip th tc khng ngh, th k hoch lm vic coi nh c Hi ng chun y, tr khi c Hi ng bc b k hoch ny bng consensus (tha thun), khng k quc gia hay cc quc gia a ra k lm vic hay bo tr ngi a ra k hoch ; - Khi y ban kin ngh bc b mt k hoch lm vic hay khng a ra kin ngh, Hi ng c th chun y k hoch lm vic theo a s ba phn t s y vin c mt v tham gia b phiu, vi iu kin l a s ny bao gm a s cc y vin tham gia kha hp; - Chun y cc k hoch lm vic do X nghip a ln theo ng iu 12 Ph lc IV, p dng mutatis mutandis (vi nhng sa i cn thit v chi tit) cc th tc ni im j; l) Thi hnh vic kim sot i vi nhng hot ng tin hnh trong vng theo ng iu 153, khon 4 v cc quy tc, quy nh v th tc ca C quan quyn lc; m) Da vo kin ngh ca y ban k hoch ha kinh t, theo ng iu 150, im h, nh ra cc bin php cn thit v thch hp bo v cc quc gia ang pht trin khi b nhng tc ng kinh t bt li ni trong quy nh ; n) Da vo kin ca y ban k hoch ha kinh t, lm cc kin ngh gi ln i hi ng v vic lp ch b tr hay nh ra cc bin php gip ngi khc nhm to iu kin thun li cho vic iu chnh kinh t c tr nh iu 151, khon 10; o) i. Kin ngh ln i hi ng nhng quy tc, quy nh v th tc v vic phn chia cng bng nhng mi li v ti chnh v nhng mi li kinh t khc, thu c t cc hot ng tin hnh trong Vng, cing nh v cc khon ng gp c tr nh iu 82, c bit lu n cc li ch v nhu cu ca cc quc gia ang pht trin v ca cc dn tc cha ginh c c lp hon ton hay cha c hng mt ch t tr khc; ii. Thng qua v p dng tm thi, trong khi ch i i hi ng chun y, cc quy tc, quy nh v th tc ca C quan quyn lc v mi iu sa i i vi nhng vn bn ny, c lu n nhng kin ngh ca y ban php l v k thut hoc ca mi c quan cp di c lin quan khc. Nhng quy tc, quy nh v th tc ny cp vic thm d, kho st v khai thc trong Vng, cing nh vic qun l ti chnh v hnh chnh ni b ca quy tc, quy nh v th tc lin quan n vic thm d v khai thc cc khi a kim. Cc quy tc, quy nh, th tc thm d v khai thc mi ti nguyn ngoi cc khi a kim c thng qua trong mt thi hn 3 nm k t ngy C quan quyn lc nhn c n ca mt trong cc y vin ca mnh v vn ny. Cc quy tc, quy nh v th tc c hiu lc tm thi n khi c i hi ng chun y hoc n khi c Hi ng sa i di nh sng cc quan im m i hi ng pht biu; p) Quan tm n vic thanh ton tt c cc khon tin do C quan quyn lc n hay phi tr cho C quan quyn lc, v cc hot ng c thc hin theo ng phn ny; q) Tin hnh la chn gia nhng ngi yu cu cp giy php sn xut theo iu 7 ca Ph lc III, trong nhng trng hp c tr nh trong iu ; r) trnh d n ngn sch hng nm ca C quan quyn lc ln i hi ng c ph chun; s) Gi cc kin ngh ln i hi ng v chnh sch phi theo i vi mi vn hay mi vin thuc thm quyn ca C quan quyn lc; t) Gi cc kin ngh ln i hi ng v vic nh ch thi hnh cc quyn v c quyn gn lin vi t cch y vin theo iu 185; u) Nhn danh C quan quyn lc giao cho Vin gii quyt cc tranh chp lin quan n y bin xt x trong nhng trng hp khng tun th; v) Thng bo cho i hi ng quyt nh ca Vin gii quyt cc tranh chp lin quan n y bin c giao cho xt x theo im u, v c nhng kin ngh v cc bin php m Hi ng thy cn thit phi thi hnh; w) Trong trng hp khn cp th ra lnh v ty theo tnh hnh, k c lnh nh ch hay thay i cc hot ng,  phng mi thit hi nghim trng c th gy ra cho mi trng bin v cc hot ng tin hnh trong Vng; x) Khng cho cc ngi k kt hp ng hay x nghip khai thc mt s khu vc khi c nhng l do nghim tc cho rng iu s dn n hu qu gy thit hi nghim trng cho mi trng bin; y) Thnh lp mt c quan ph tr chuyn trch vic d tho nhng quy tc, th tc v quy nh ti chnh c lin quan n: i. Vic qun l ti chnh theo ng cc iu 171 n 175; v ii. Cc th thc ti chnh c tr nh trong iu 134 v iu 17, khon 1, im c, ca ph lc III; z) B tr cc b my thch hp iu khin v gim st mt on thanh tra lm nhim v theo di cc hot ng tin hnh trong Vng xc nh xem phm ny, cc quy tc, quy nh v th tc ca C quan quyn lc v cc iu kin ca cc hp ng c k kt vi C quan quyn lc c c tun th khng. IU 163. Cc c quan ca Hi ng 1. Cc c quan ca Hi ng thnh lp gm c: a) Mt y ban k hoch ha kinh t; b) Mt y ban php l v k thut. 2. Mi y ban gm 15 y vin do Hi ng bu ra trong s cc ng c vin do cc quc gia thnh vin gii thiu. Tuy nhin, nu cn thit, Hi ng c th quyt nh m rng cc thnh phn ca y ban ny hay y ban kia, nhng phi tnh n yu cu v tit kim v v hiu qu. 3. Cc y vin ca mi y ban phi c trnh chuyn mn cn thit trong nhng l)nh vc thuc thm quyn ca y ban. bo m cho cc y ban thc hin chc nng c hiu qu, cc quc gia thnh vin c cc ng c vin tinh thng nghip v nht, c trnh chuyn mn cn thit trong cc l)nh vc tng ng. 4. Khi la chn, cn phi tnh n s cn thit phi phn b cc thnh vin cng bng theo a l v i din c cho cc li ch c bit. 5. Khng mt quc gia thnh vin no c th gii thiu qu mt ng c vin vo cng mt y ban. Khng ai c th c bu vo qu mt y ban. 6. Cc y vin ca y ban c bu vi nhim k l 5 nm. H c th c bu li mt nhim k mi. 7. Trong trng hp mt y vin ca mt y ban b cht, bt lc hay t chc trc khi ht nhim k, th Hi ng bu mt y vin ca cng khu vc a l hay i din cho cng loi li ch tip tc hon thnh nhim k ca y vin trc. 8. Cc y vin ca cc y ban khng c c li ch ti chnh trong bt k hot ng no lin quan n vic thm d v khai thc Vng. Vi cc trch nhim ca h i vi y ban m h l y vin, h khng c php tit l mt b mt cng nghip no hay s liu no thuc s hu cng nghip c chuyn giao cho C quan quyn lc theo iu 14 ca Ph lc III, cing khng c tit l cc tin tc b mt m h bit c do chc trch ca h ngay c sau khi h thi vic cing vy. 9. Mi y ban phi lm trn chc nng ca mnh theo ng cc nguyn tc v cc ch th do Hi ng quyt nh. 10. Mi y ban son tho v trnh ln Hi ng thng qua cc quy tc v quy nh cn thit y ban hot ng c tt. 11. Cc th tc ra quyt nh ca cc y ban do cc quy tc, quy nh v cc th tc ca c quan quyn lc quy nh. Nu c th c th nhng kin ngh gi ln Hi ng phi km theo mt bn trnh by tm tt nhng kin khc nhau trong y ban. 12. Bnh thng, cc y ban lm vic tr s ca C quan quyn lc v phi nhm hp theo s cn thit hon thnh chc nng ca mnh mt cch c hiu qu. 13. Trong vic thi hnh chc nng ca mnh, nu c th c th mi y ban tham kho kin ca y ban khc hay mi c quan c thm quyn ca Lin hp quc v ca cc c quan chuyn mn ca Lin hp quc hoc mi t chc quc t c thm quyn trong l)nh vc xem xt. IU 164. y ban k hoch ha kinh t 1. Cc y vin ca y ban k hoch ha kinh t cn c trnh nghip v cn thit, nht l v mt khai thc m, qun l cc ti nguyn khong sn, thng mi quc t v v kinh t quc t. Hi ng c gng bo m cho y ban, qua thnh phn ca mnh, c trnh nghip v cn thit mt cch ng b. Trong s y vin ca y ban phi c t nht hai cng dn ca quc gia ang pht trin m nn kinh t ph thuc nng n vo vic xut khu cc loi khong sn trong Vng. 2. y ban c nhim v: a) Theo yu cu ca Hi ng, xut cc bin php thc hin cc quyt nh c thng qua theo ng Cng c c lin quan n cc hot ng tin hnh trong Vng; b) Nghin cu cc xu hng ca cung, cu v gi c ca cc khong sn c th ly t Vng, cing nh cc nhn t c tc ng n cc d kin ny, c lu n cc li ch ca cc nc nhp khu, cing nh ca cc nc xut khu, c bit l cc quc gia ang pht trin trong s cc nc ; c) Xem xt mi tnh hung c th gy ra nhng nh hng bt li  cp iu 150, im h, do quc gia thnh vin hay cc quc gia thnh vin hu quan lu y ban v gi cc kin ngh thch hp ln Hi ng; d) xut vi Hi ng  trnh ln i hi ng, nh c tr nh trong iu 151, khon 10, mt ch b tr c li cho cc nc ang pht trin m cc hot ng tin hnh trong Vng gy nn nhng nh hng bt li hoc l cc bin php gip khc nhm to iu kin thun li cho vic iu chnh kinh t, v gi ln Hi ng nhng kin ngh cn thit thc hin, trong nhng trng hp c th, ch b tr hay cc bin php gip  c i hi ng chp nhn. IU 165. y ban php l v k thut 1. Cc y vin ca y ban php l v k thut phi c trnh nghip v cn thit, nht l v mt thm d, khai thc v ch bin ti nguyn khong sn, v hi dng hc v v vic bo v mi trng bin hoc v nhng vn kinh t hay php l lin quan n cc hot ng khai thc qung bin hay trong nhng l)nh vc c lin quan khc. Hi ng c gng bo m cho y ban qua thnh phn ca mnh c trnh nghip v cn thit mt cch ng b. 2. y ban c nhim v: a) Theo yu cu ca Hi ng, son tho cc kin ngh ln Hi ng v vic thi hnh cc chc nng ca C quan quyn lc; b) Xem xt cc k hoch lm vic chnh thc v bng vn bn c lin quan n cc hot ng tin hnh trong Vng theo ng iu 153, khon 3 v trnh ln Hi ng cc kin ngh thch hp. y ban ch da vo nhng quy nh trong Ph lc III, chun b cc kin ngh v trnh ln Hi ng mt bo co y v cc kin ngh ; c) Theo yu cu ca Hi ng, gim st cc hot ng tin hnh trong Vng, nu c th c, th hi kin v hp tc vi mi thc th hay c nhn tin hnh cc hot ng ny hay vi quc gia hay cc quc gia hu quan, v lm bo co gi ln Hi ng; d) nh gi nhng tc ng v sinh thi ca cc hot ng tin hnh hoc ang tin hnh trong Vng; e) Lm cc kin ngh gi ln Hi ng v vic bo v mi trng bin, c ch n cc kin ca cc chuyn gia c tha nhn; f) Son tho v trnh ln Hi ng cc quy tc, quy nh v th tc nu iu 162, khon 2, im o, c tnh n tt c cc yu t thch hp, k cc vic nh gi nhng tc ng v sinh thi ca cc hot ng tin hnh trong Vng; g) Qua tng thi k, xem xt li nhng quy tc, quy nh v th tc ny v kin ngh ln Hi ng nhng iu sa i m mnh xt thy cn thit hay nn lm; h) Gi cc kin ngh ln Hi ng lin quan n vic b tr mt chng trnh gim st bao gm vic quan st, o c, nh gi v phn tch nh k bng nhng phng php khoa hc c tha nhn i vi nhng nguy c hay nh hng ca cc hot ng tin hnh trong Vng v mt nhim mi trng bin, bo m cho cc quy nh hin c c thch hp v c tn trng, v vic phi hp thc hin chng trnh gim st, mt khi chng trnh ny c Hi ng chun y; i) Kin ngh ln Hi ng Hi ng nhn danh c quan quyn lc giao cho Vin gii quyt cc tranh chp c lin quan n y bin xt x, c bit lu n iu 187, theo ng phn ny v cc ph lc c lin quan n phn ny; j) Trnh ln Hi ng cc kin ngh v cc bin php thi hnh sau khi Vin gii quyt cc tranh chp lin quan n y bin c giao gii quyt theo im i ra quyt nh; k) Kin ngh ln Hi ng trong trng hp khn cp, Hi ng ra lnh, k c lnh nh ch hoc sa i cc hot ng nu cn, nhm phng nga bt k tn tht nghim trng no c th gy ra cho mi trng bin do cc hot ng tin hnh trong Vng; Hi ng u tin xem xt cc kin ngh ny; l) Kin ngh ln Hi ng khng cho nhng ngi k kt hp ng hay X nghip khai thc mt s khu vc khi c nhng l do nghim tc cho rng iu s dn n nguy c gy ra tn tht nghim trng cho mi trng bin; m) Gi cc kin ngh ln Hi ng lin quan n vic ch o v gim st mt on thanh tra c nhim v theo di cc hot ng tin hnh trong Vng v c nhim v xc nh xem phn ny, cc quy tc, quy nh v th tc ca C quan quyn lc v cc iu khon, iu kin ca mi hp ng k kt vi C quan quyn lc c c tun th khng; n) Tnh ton sn lng ti a v thay mt C quan quyn lc cp giy php sn xut theo iu 151, t khon 2 n khon 7, mt khi Hi ng tin hnh s la chn cn thit, nu nh cn phi chn, trong s nhng ngi yu cu cp giy php sn xut theo ng iu 7 ca Ph lc III. 3. Theo yu cu ca mi quc gia thnh vin mi bn hu quan khc, cc y vin ca y ban, khi thc hin chc trch gim st v thanh tra ca mnh phi cho mt i din ca quc gia hay ca bn hu quan ny tham d. TIU MC D BAN TH K IU 166. Ban th k 1. Ban th k ca C quan quyn lc gm c mt Tng th k v s nhn vin theo s cn thit ca C quan quyn lc. 2. Tng th k do i hi ng bu ra trong s cc ng c vin do Hi ng ngh vi nhim k l 4 nm v c th c bu li. 3. Tng th k l vin chc cao nht ca C quan quyn lc v hot ng vi t cch ny trong tt c cc cuc hp ca i hi ng v Hi ng v ca mi c quan ph tr. Tng th k thc hin mi chc trch hnh chnh khc m c quan ny giao cho. 4. Tng th k trnh ln i hi ng mt bo co hng nm v hot ng ca C quan quyn lc. IU 167. Nhn vin ca C quan quyn lc 1. Nhn vin ca C quan quyn lc bao gm nhng ngi c trnh nghip v trong cc l)nh vc khc m C quan quyn lc cn thi hnh cc chc nng qun l ca mnh. 2. Cn c cao nht trong vn tuyn la v xc nh cc iu kin s dng nhn vin l bo m cho C quan quyn lc c nhng nhn vin phc v c nng lc lm vic cao nht, tinh thng v lim khit nht. Ngoi cn c ny, phi tnh n tm quan trng ca vic tuyn la trn c s a l cng rng ri cng tt. 3. Nhn vin do Tng th k b nhim. Cc iu kin v th thc b nhim, tr lng v thi hi phi ph hp vi cc quy tc, quy nh v th tc ca C quan quyn lc. IU 168. Tnh cht quc t ca Ban th k 1. Trong khi thc hin chc trch ca mnh, Tng th k v nhn vin khng c xin hay nhn ch th ca bt k mt chnh ph no hay mt ngun no khc ngoi C quan quyn lc. Tng th k v nhn vin trnh mi hnh vi khng ph hp vi t cch cc vin chc quc t v h ch chu trch nhim i vi C quan quyn lc. Mi quc gia thnh vin cam kt tn trng tnh cht quc t thun ty ca cc chc trch ca Tng th k v nhn vin ca C quan quyn lc v cam kt khng tm cch gy nh hng n h trong khi h thi hnh nhim v. Mi hot ng thiu trch nhim ca mt vin chc c a ra trc mt ta n hnh chnh c ch nh theo cc quy tc, quy nh v th tc ca C quan quyn lc. 2. Tng th k v nhn vin khng c c nhng li lc ti chnh trong mt hot ng no lin quan n vic thm d v khai thc tin hnh trong Vng. Vi cc trch nhim ca h i vi C quan quyn lc, h khng c tit l mt b mt no, mt s liu no thuc s hu cng nghip v c chuyn giao cho C quan quyn lc theo iu 14, Ph lc III v mt thng tin mt no khc m h bit do cc chc trch ca h ngay c sau khi thi vic cing vy. 3. Nu mt vin chc ca C quan quyn lc c nhng thiu st i vi cc ngh)a v ni khon 2 th, theo yu cu ca mt quc gia thnh vin b thit hi sao thiu st , hay theo yu cu ca mt t nhin nhn hay php nhn do mt quc gia thnh vin bo tr theo iu 153, khon 2, im b b thit hi do thiu st ny, C quan quyn lc s truy t vin chc ny trc mt ta n c ch nh theo cc quy tc, quy nh v th tc ca C quan quyn lc. Bn b thit hi c quyn tham gia vo vic t tng, nu ta n kin ngh, Tng th k phi thi hi nhn vin . 4. Cc quy tc, quy nh v th tc ca C quan quyn lc tr nh cc th thc p dng iu ny. IU 169. Tham kho kin v hp tc vi cc t chc quc t v cc t chc phi chnh ph 1. i vi cc vn thuc thm quyn ca C quan quyn lc, Tng th k, sau khi c Hi ng ph chun, k cc tha thun tham kho kin v hp tc vi cc t chc quc t v cc t chc phi chnh ph c Hi ng kinh t v x hi ca Lin hp quc tha nhn. 2. Bt k t chc no m Tng th k k vi h mt tha thun theo khon 1 u c th ch nh cc i din tham d vi t cch l quan st vin vo cc hi ngh ca cc c quan thuc C quan quyn lc, theo ng quy ch ni b ca cc c quan ny. Cc th tc c nh ra cho cc t chc trnh by quan im ca h trong nhng trng hp thch hp. 3. Tng th k c th phn pht cho cc quc gia thnh vin cc bo co bng vn bn ca cc t chc phi chnh ph ni khon 1 v cc vn thuc thm quyn ring ca h v c lin quan n cng vic ca C quan quyn lc. TIU MC E X NGHIP IU 170. X nghip 1. X nghip l c quan ca C quan quyn lc trc tip tin hnh cc hot ng trong Vng theo iu 153, khon 2, im a, cing nh cc hot ng vn chuyn, ch bin v bun bn cc khong sn c khai thc trong Vng. 2. Trong khun kh ca C quan quyn lc l php nhn quc t, X nghip c t cch php nhn c tr nh trong Ph lc IV. X nghip hot ng theo ng Cng c v cc quy tc, quy nh v th tc ca C quan quyn lc, cing nh theo ng chnh sch chung do i hi ng quyt nh, v X nghip tun theo cc ch th ca Hi ng v chu s kim sot ca c quan ny. 3. X nghip c c quan chnh ng ti tr s ca C quan quyn lc. 4. Theo ng iu 173, khon 2 v iu 11 ca Ph lc IV, X nghip c nhng ngun ti chnh cn thit thc hin cc chc nng ca mnh, v c cc k thut c chuyn giao theo iu 144 v theo cc quy nh thch hp khc ca Cng c. TIU MC F T CHC TI CHNH CA C QUAN QUYN LC IU 171. Cc ngun ti chnh ca C quan quyn lc Cc ngun ti chnh ca C quan quyn lc gm c: a) Cc khon ng gp ca cc thnh vin ca C quan quyn lc c quy nh theo ng iu 160, khon 2, im e; b) Nhng thu nhp m C quan quyn lc thu c, theo iu 13 ca Ph lc III, t cc hot ng tin hnh trong Vng; c) Cc khon tin do X nghip chuyn khon theo iu 10 ca Ph lc IV; d) Vn i vay theo iu 174; e) Cc khon ng gp t nguyn ca cc quc gia thnh vin hay ca cc ngun khc; v f) Cc khon np vo mt qu b tr theo ng iu 151, khon 10 m y ban k hoch ha kinh t phi kin ngh cc ngun. IU 172. Ngn sch hng nm ca C quan quyn lc Tng th k lp d n ngn sch hng nm ca C quan quyn lc v trnh ln Hi ng. Hi ng xem xt d n v trnh ln i hi ng vi nhng kin ngh ca mnh i hi ng ph chun theo iu 160, khon 2, im h. IU 173. Chi ph ca C quan quyn lc 1. Nhng khon ng gp ni iu 171, im a c np vo mt ti khon c bit v dng trang tri cc khon cho hnh chnh ca C quan quyn lc cho n khi C quan quyn lc c c cc khon thu t cc ngun khc  trang tri cc khon chi ny. 2. Cc ngun ti chnh ca C quan quyn lc trc tin dng thanh ton nhng khon chi hnh chnh. Ngoi nhng khon ng gp ni iu 171, im a, qu cn li sau khi thanh ton cc chi ph hnh chnh c th dng, c bit : a) Phn chia theo ng iu 140 v iu 160, khon 2, im g; b) Cp cho X nghip cc ngun vn ni iu 170, khon 4; c) n b cho cc quc gia ang pht trin theo ng iu 151 khon 10 v vi iu 160, khon 2, im l. IU 174. Quyn vay vn ca C quan quyn lc 1. C quan quyn lc c quyn vay vn. 2. i hi ng n nh gii hn ca quyn ny trong quy ch ti chnh c thng qua theo iu 160, khon 2, im f. 3. Hi ng thc hin quyn vay vn ny. 4. Cc quc gia thnh vin khng chu trch nhim v cc khon n ca C quan quyn lc. IU 175. Kim tra ti chnh hng nm Mi nm cc bo co s sch v ti khon ca C quan quyn lc, k c cc bn quyt ton ti chnh hng nm c mt kim sot vin c lp do i hi ng c ra kim tra. TIU MC G QUY CH PHP L, CC C QUYN V QUYN MIN TR IU 176. Quy ch php l C quan quyn lc l php nhn quc t v c quyn v php l cn thit thi hnh chc nng v t ti cc mc ch ca mnh. IU 177. Cc c quyn v quyn min tr c th thc hin cc chc nng ca mnh, C quan quyn lc c hng trn lnh th ca mi quc gia thnh vin nhng c quyn v quyn min tr c tr nh trong tiu mc ny. Nhng c quyn v quyn min tr lin quan n X nghip c tr nh iu 13 ca Ph lc IV. IU 178. Quyn min tr v mt ti phn v tch thu ti sn C quan quyn lc cing nh ti sn v ca ci ca mnh u c hng quyn min tr v mt ti phn v tch thu ti sn, tr phm vi m C quan quyn lc t b r rng quyn min tr ny trong mt trng hp c bit. IU 179. Quyn min tr khm xt v min mi hnh thc sai p khc Nhng ca ci v ti sn ca C quan quyn lc, d chng nm u v ngi gi chng l ai, u c min khm xt, trng thu, tch thu, tc ot v mi hnh thc sai p khc theo mt bin php ca c quan hnh php hay lp php. IU 180. Quyn min tr mi s kim sot, hn ch, quy nh hay lnh tm hon n Ti sn v ca ci ca C quan quyn lc c min mi s kim sot, hn ch, quy nh hay lnh tm hon n no. IU 181. H s v cc thng tin chnh thc ca C quan quyn lc 1. H s ca C quan quyn lc d chng c ct gi u u bt kh xm phm. 2. Cc s liu thuc s hu cng nghip, cc thng tin thuc b mt cng nghip ca C quan quyn lc v cc thng tin tng t, cing nh cc h s v nhn s khng c trong cc c quan lu tr i chng. 3. i vi cc thng tin chnh thc, mi quc gia thnh vin dnh cho C quan i x t nht cing thun tin nh i vi cc t chc quc t khc. IU 182. Cc c quyn v quyn min tr i vi cc nhn vin hot ng trong khun kh ca C quan quyn lc i biu cc quc gia thnh vin tham d cc cuc hp ca i hi ng, ca Hi ng hoc ca cc c quan ca i hi ng hay ca Hi ng, cing nh Tng th k v nhn vin ca C quan quyn lc, c hng trn lnh th ca mi quc gia thnh vin: a) Quyn min tr v ti phn v tch thu ti sn i vi cc hnh ng ca h trong khi thi hnh cc chc v ca mnh, tr phm vi quc gia m h i din hoc C quan quyn lc t b r rng quyn min tr ny trong mt trng hp c bit; b) Cc quyn min tr nh cc quyn c quc gia m trn lnh th quc gia h c mt, dnh cho cc i din, cng chc v nhn cp tng ng ca cc quc gia thnh vin khc v cc iu kin nhp c, cc th tc ng k ngi nc ngoi v cc ngh)a v phc v quc gia, cing nh cc iu kin thun tin nh th lin quan n quy nh v hi oi v v di chuyn, tr khi h l cng dn ca quc gia hu quan. IU 183. Min thu hay l ph v min thu quan 1. Trong khi thi hnh chc nng ca mnh, C quan quyn lc cng vi ca ci, ti sn v thu nhp ca mnh, cing nh nhng hot ng v giao dch c Cng c ny cho php, u c min mi th thu trc thu v cc ti sn m C quan quyn lc nhp khu hay xut khu s dng trong cng v u c min mi th thu quan. C quan quyn lc khng th yu cu min bt c khon tin phi tr no cho cc dch v m h c hng. 2. i vi nhng vic mua ca ci hay tr tin dch v ca C quan quyn lc hay nhn danh C quan quyn lc c mt gi tr ln, cn thit cho vic thc hin chc nng ca C quan quyn lc v nu gi cc loi ti sn hay gi dch v bao gm c thu, l ph hay thu quan, th cc quc gia thnh vin s c gng ht sc thi hnh nhng bin php thch hp min hay hon li cc khon thu, l ph hay thu quan. Cc ca ci nhp khu hay mua theo ch min tr c quy nh iu ny khng c bn, chuyn nhng bng cch no khc trn lnh th ca quc gia thnh vin cho php min thu, tr khi vic c tin hnh theo cc iu kin tha thun vi quc gia thnh vin ny. 3. Cc quc gia thnh vin khng c thu mt loi thu trc thu hay gin thu no nh vo tin lng, tin th lao hay vo cc khon tin khc m C quan quyn lc tr cho Tng th k v cho cc nhn vin ca mnh, cing nh cho cc chuyn gia thc hin nhng nhim v do C quan quyn lc giao, tr khi h l cng dn ca cc nc . TIU MC H NH CH VIC HNG CC QUYN V C QUYN CA CC THNH VIN IU 184. nh ch quyn b phiu Trong vic thanh ton cc khon ng gp ca mnh cho C quan quyn lc, mt quc gia thnh vin np chm, th khng c tham gia vo cc cuc b phiu, nu tng s tin cn thiu bng hoc cao hn tng s tin phi ng gp cho 2 nm trn qua. i hi ng c th cho php thnh vin ny tham gia b phiu, nu i hi ng xt thy vic thiu st ny l do nhng hon cnh nm ngoi mun ca h. IU 185. nh ch vic hng cc quyn v c quyn vn c ca cc thnh vin 1. Mt quc gia vi phm phn ny mt cch nghim trng v ko di th c th b i hi ng, theo kin ngh ca Hi ng nh ch vic hng cc quyn v c quyn vn c ca thnh vin. 2. Khng mt quyt nh no c th c thi hnh theo khon 1, chng no m Vin gii quyt cc tranh chp lin quan n y bin khng xc nhn rng quc gia thnh vin hu quan vi phm phn ny mt cch nghim trng v ko di. Mc 5 GII QUYT CC TRANH CHP V KIN T VN IU 186. Vin gii quyt cc tranh chp lin quan n y bin ca Ta n quc t v lut bin Mc ny, phn XV v Ph lc VI iu chnh quy ch ca Vin gii quyt cc tranh chp lin quan n y bin v cc cch thc m Vin thi hnh thm quyn ca mnh, IU 187. Thm quyn ca Vin gii quyt cc tranh chp lin quan n y bin Theo phn ny v cc ph lc c lin quan, Vin gii quyt cc tranh chp lin quan n y bin c thm quyn xt x nhng loi tranh chp v nhng hot ng tin hnh trong Vng sau y: a) Cc v tranh chp gia cc quc gia thnh vin lin quan n vic gii thch hay p dng phn ny v cc ph lc c lin quan; b) Cc v tranh chp gia mt quc gia thnh vin v C quan quyn lc lin quan n: i. Cc hnh ng hay thiu st ca C quan quyn lc hay ca mt quc gia thnh vin c vin dn l vi phm cc quy nh ca phn ny hay cc ph lc c lin quan hay cc quy tc quy nh hay th tc c C quan quyn lc thng qua theo ng cc quy nh ny; hoc ii. Cc hnh ng ca C quan quyn lc c vin dn l vt qu thm quyn ca mnh hay lm quyn; c) Cc v tranh chp gia cc bn k kt mt hp ng, d cc bn ny l cc quc gia thnh vin, l C quan quyn lc hay X nghip, hay cc x nghip ca Nh nc hoc cc t nhin nhn hay php nhn nu iu 153, khon 2, im b, lin quan n: i. Vic gii thch hay thi hnh mt hp ng hay mt k hoch lm vic; hoc ii. Cc hnh ng hay thiu st ca mt bn k kt hp ng lin quan n cc hot ng tin hnh trong Vng v lm nh hng n bn khc hay trc tip gy tn hi n cc li ch chnh ng ca cc bn khc ; d) Cc v tranh chp gia C quan quyn lc v mt ngi yu cu c mt quc gia bo tr theo ng iu 153, khon 2, im b v thon mn cc iu kin c quy nh iu 4, khon 6 v iu 13, khon 2 ca Ph lc III, c lin quan n vic t chi k kt hp ng hay n mt vn php l ny sinh trong khi thng lng v hp ng; e) Cc v tranh chp gia C quan quyn lc v mt quc gia thnh vin, mt x nghip Nh nc hoc mt t nhin nhn hay php nhn do mt quc gia thnh vin bo tr theo ng iu 153, khon 2, im b, khi thy rng, theo iu 22 ca Ph lc III, vic tranh chp ny c ng n trch nhim ca C quan quyn lc; f) Bt k tranh chp no khc m Cng c tr nh r rng Vin c thm quyn gii quyt. IU 188. Vic a nhng v tranh chp ra trc mt Vin c bit ca Ta n quc t v lut bin hay ra trc mt vin ad-hoc (c bit) ca Vin gii quyt cc tranh chp lin quan n y bin hay ra trc mt trng ti thng mi bt buc 1. Cc v tranh chp gia cc quc gia thnh vin cp iu 187, im a c th c a ra trc: a) Mt vin c bit ca Ta n quc t v lut bin c lp ra theo ng cc iu 15 v 17 ca Ph lc VI, theo yu cu ca cc bn tranh chp; hay b) Mt vin ad hoc (c bit) ca Vin gii quyt cc tranh chp lin quan n y bin c lp ra theo ng iu 36 ca Ph lc VI, theo yu cu ca bt k bn tranh chp no. 2. a) Cc v tranh chp lin quan n vic gii thch hay p dng mt hp ng nu iu 187, im c im nh i theo yu cu ca bt k bn tranh chp no, c a ra trc trng ti thng mi bt buc, tr khi cc bn tranh chp c tha thun khc, Ta trng ti thng mi xt x mt v tranh chp nh th khng c thm quyn phn xt v mt im gii thch Cng c. Nu v tranh chp bao hm mt im gii thch Phn XI v cc ph lc c lin quan, v cc hot ng tin hnh trong Vng th im ny phi c chuyn ln cho Vin gii quyt cc tranh chp lin quan n y bin quyt nh. b) Lc khi t hay trong qu trnh tin hnh mt th tc trng ti nh vy, nu nh Ta trng ti thng mi, theo yu cu ca mt trong nhng bn tranh chp hoc t mnh, thy rng quyt nh ca mnh ph thuc vo mt quyt nh ca Vin gii quyt cc tranh chp lin quan n y bin, th Ta trng ti ny phi chuyn i quan im ny ln cho Vin ni trn quyt nh. Sau , Ta trng ti s ra phn quyt theo ng quyt nh ca Vin; c) Nu trong hp ng thiu mt iu quy nh v th tc trng ti c th p dng cho v tranh chp, th cng vic trng ti c thc hin theo quy ch trng ti ca CNUDCI hay theo bt k quy ch trngj ti no khc c th c tr nh trong cc quy tc, quy nh v th tc ca C quan quyn lc, tr khi cc bn c tha thun khc. IU 189. Gii hn thm quyn lin quan n cc quyt nh ca C quan quyn lc Vin gii quyt cc tranh chp lin quan n y bin khng c thm quyn phn xt i vi vic C quan quyn lc, theo ng phn ny, thi hnh cc quyn ty quyt nh ca mnh; trong bt k trng hp no, Vin ny cing khng th thay th cho C quan quyn lc trong vic thi hnh cc quyn ty quyt nh ni trn. Khng phng hi n iu 191, khi thi hnh thm quyn c tha nhn theo iu 187, Vin gii quyt cc tranh chp lin quan n y bin khng c phn xt i vi cc vn xem mt quy tc, quy nh hay mt th tc ca C quan quyn lc c ph hp vi Cng c hay khng v khng th tuyn b quy tc, quy nh hay th tc ny l v hiu. Thm quyn ca Vin ch gii hn trong vic xc nh xem vic p dng quy tc, quy nh hay th tc ca C quan quyn lc trong nhng trng hp ring bit c ngc li vi nhng ngh)a v theo hp ng ca cc bn tranh chp hay vi cc ngh)a v ca h theo Cng c khng v xt x nhng trng hp khng co v vic khng thm quyn hay lm quyn, cing nh nhng yu cu bi thng thit hi v nhng yu cu n b khc do mt trong cc bn kin bn kia v thiu st trong vic thi hnh ngh)a v theo hp ng hay ngh)a v ca h theo Cng c. IU 190. S tham gia t tng v ra trc ta ca cc quc gia thnh vin nhn bo tr 1. Quc gia thnh vin bo tr cho mt t nhin nhn hay php nhn tham gia vo mt v tranh chp nu iu 187 c nhn thng bo v v tranh chp v c quyn tham gia vo trnh t t tng bng cch trnh by nhng nhn xt bng vn bn hay bng li. 2. Khi mt v kin do mt t nhin nhn hay php nhn c mt quc gia thnh vin khc bo tr, n kin mt quc gia thnh vin v mt v tranh chp nu iu 187, im c, th quc gia b n c th yu cu quc gia bo tr ra trc ta nhn danh bn nguyn. Nu khng ra trc ta c, th quc gia b n c th y quyn cho mt php nhn mang quc tch ca mnh thay mt. IU 191. kin t vn Vin gii quyt cc tranh chp lin quan n y bin a ra cc kin t vn theo yu cu ca i hi ng, hay Hi ng v nhng vn php l c t ra trong nhng thi hn ngn nht. PHN XII. BO V V GN GI MI TRNG BIN Mc 1 CC QUY NH CHUNG IU 192. Ngh)a v chung Cc quc gia c ngh)a v bo v v gn gi mi trng bin. IU 193. Quyn thuc ch quyn ca cc quc gia khai thc cc ti nguyn thin nhin ca mnh Cc quc gia c quyn thuc ch quyn khai thc cc ti nguyn thin nhin ca mnh theo chnh sch v mi trng ca mnh v theo ng ngh)a v bo v v gn gi mi trng bin ca mnh. IU 194. Cc bin php nhm ngn nga, hn ch v ch ng nhim mi trng bin 1. Cc quc gia, ty theo tnh hnh, thi hnh ring r hay phi hp vi nhau, tt c cc bin php ph hp vi Cng c, cn thit ngn nga, hn ch v ch ng nhim mi trng bin, s dng cc phng tin thch hp nht m mnh c, v c gng iu ha cc chnh sch ca mnh v mt ny. 2. Cc quc gia thi thnh mi bin php cn thit cho cc hot ng thuc quyn ti phn hay quyn kim sot ca mnh khng gy tc hi do nhim cho cc quc gia khc v cho mi trng ca h v cho nn nhim ny sinh t nhng tai nn hay t cc hot ng thuc quyn ti phn hay quyn kim sot ca mnh khng lan ra ngoi cc khu vc m mnh thi hnh cc quyn thuc ch quyn theo ng Cng c. 3. Cc bin php c s dng thi hnh phn ny cn phi nhm vo tt c cc ngun gy ra nhim mi trng bin. Nht l, chng bao gm nhng bin php nhm hn ch n mc cao nht: a. Vic thi b t kh quyn xung hay i qua kh quyn do nhn chm cc cht c c hi v c hi, c bit l cc cht khng b phn hy t cc ngun t lin; b. nhim do cc tu thuyn gy ra, c bit l nhng bin php nhm phng cc s c v i ph vi cc trng hp khn cp, nhm m bo an ton cho cc hot ng trn bin, ngn nga nhng hnh ng thi b, d c hay khng, v quy nh v cch thit k, cu trc, trang b v vic khai thc cc tu thuyn; c. nhim bt ngun t cc thit b hay phng tin c s dng thm d hay khai thc cc ti nguyn thin nhin ca y bin v lng t di y bin ny, c bit l cc bin php nhm phng nga cc s c v i ph vi cc trng hp khn cp, m bo an ton cho cc hot ng trn bin, v quy nh v cch thit k, cu trc, trang b v vic khai thc cc thit b hay phng tin ny,v thnh phn nhn vin c s dng ; d. nhim xut pht t cc thit b hay phng tin khc hot ng trong mi trng bin, t bit l nhng bin php nhm phng nga nhng s c v i ph vi cc trng hp khn cp, bo m an ton cho cc hot ng trn bin, v quy nh v cch thit k, cu trc, trang b v khai thc cc thit b hay phng tin ny,v thnh phn nhn vin c s dng . 4. Khi thi hnh cc bin php phng nga, hn ch , hay ch ng nhim mi trng bin, cc quc gia trnh chp c s can thip v l no vo cc hot ng ca cc quc gia khc ang thi hnh cc quyn hay ang thc hin ngh)a v ca h theo ng Cng c. 5. Cc bin php c thi hnh theo ng phn ny bao gm cc bin php cn thit bo v v gn gi cc h thng sinh thi him hoi hay mng manh cing nh iu kin c tr ca cc loi v cc sinh vt bin khc ang thoi ha, c nguy c hay ang b hy dit. IU 195. Ngh)a v khng c n y thit hi hay cc nguy c v khng c thay th mt kiu nhim ny bng mt kiu nhim khc Khi thi hnh cc bin php ngn nga, hn ch v ch ng nhim mi trng bin, cc quc gia phi lm sao khng n y, trc tip hay gin tip, thit hi hay cc nguy c t vng ny sang vng khc v khng c thay th mt kiu nhim ny bng mt kiu nhim khc. IU 196. S dng cc k thut hay du nhp cc loi ngoi lai hoc mi 1. Cc quc gia thi hnh mi bin php cn thit ngn nga, hn ch v ch ng nhim mi trng bin t vic s dng cc k thut trong khun kh quyn ti phn hay di s kim sot ca mnh, hoc do du nhp c hay v tnh vo mt b phn mi trng bin cc ngoi lai hoc mi c th gy ra  cc thay i ng k v c hi. 2. iu ny khng nh hng n vic p dng cc quy nh ca Cng c c lin quan n cc bin php nhm ngn nga, hn ch v ch ng nhim mi trng bin. Mc 2 HP TC TRN PHM VI TH GII V KHU VC IU 197. Hp tc trn phm vi th gii hoc khu vc Cc quc gia hp tc trn phm vi th gii v nu c th th trn phm vi khu vc, trc tip hay qua trung gian ca cc t chc quc t c thm quyn, trong vic hnh thnh v son tho cc quy tc v cc quy phm, cing nh cc tp qun v th tc c kin ngh mang tnh cht quc t ph hp vi Cng c, bo v v gn gi mi trng bin, c tnh n cc c im c tnh cht khu vc. IU 198. Thng bo v mt nguy c gy thit hi sp xy ra hay thng bo v mt thit hi thc s Quc gia no bit c trng bit mi trng bin ang c nguy c sp phi chu nhng thit hi hay chu nhng thit hi do nhim th phi lp tc thng bo cho cc quc gia khc m mnh xt thy c nguy c phi chu nhng tn tht ny cing nh cho cc t chc quc t c thm quyn. IU 199. K hoch khn cp chng nhim Trong cc trng hp nu iu 198, cc quc gia trong khu vc b nh hng, theo kh nng ca mnh, v cc t chc quc t c thm quyn hp tc vi nhau n mc cao nht nhm loi tr nh hng ca nhim v nhm ngn nga v gim n mc ti thiu nhng thit hi. Nhm mc ch ny, cc quc gia cn cng nhau son tho v xc tin cc k hoch khn cp i ph vi nhng tai nn gy ra nhim mi trng bin. IU 200. Cng tc nghin cu, cc chng trnh nghin cu v trao i thng tin v cc d kin Trc tip hoc qua trung gian ca cc t chc quc t c thm quyn, cc quc gia hp tc vi nhau nhm y mnh cng tc nghin cu, thc hin cc chng trnh nghin cu khoa hc v khuyn khch vic trao i cc thng tin v cc d kin v nhim mi trng bin. Cc quc gia c gng tham gia tch cc vo cc chng trnh khu vc v th gii nhm thu c nhng kin thc cn thit xc nh tnh cht v phm vi nhim, i tng c nguy c b nhim, nhng con ng m nn nhim i qua, nhng nguy him m nn nhim cha ng v nhng phng thc khc phc c th c. IU 201. Tiu chun khoa hc son tho cc quy nh Lu n cc thng tin v cc d kin thu c trong khi p dng iu 200, trc tip hoc qua trung gian ca cc t chc quc t c thm quyn, cc quc gia hp tc vi nhau nhm lp ra cc tiu chun khoa hc thch hp xy dng v son tho cc quy tc v quy phm, cing nh cc tp qun v th tc c kin ngh nhm ngn nga, hn ch v ch ng nhim mi trng bin. Mc 3 GIP K THUT IU 202. Gip cho cc quc gia ang pht trin trong cc l)nh vc khoa hc v k thut Trc tip hoc qua trung gian ca cc t chc quc t c thm quyn, cc quc gia cn: a. y mnh cc chng trnh gip cho cc quc gia ang pht trin trong cc l)nh vc khoa hc, gio dc, k thut v trong cc l)nh vc khc nhm bo v v gn gi mi trng bin v nhm ngn nga, hn ch v ch ng nhim bin. S gip ny c bit gm c: i. o to nhn vin khoa hc v k thut ca cc quc gia ny; ii. To iu kin d dng cho vic tham gia ca cc quc gia ny vo cc chng trnh quc t thch hp; iii. Cung cp cho cc quc gia ny c s vt cht v nhng iu kin thun li cn thit; iv. Tng cng kh nng t sn xut c s vt cht ni trn cho cc quc gia ; v. Gip cc kin t vn v pht trin cc phng tin vt cht lin quan n cc chng trnh nghin cu, cc chng trnh gim st lin tc, chng trnh gio dc v cc chng trnh khc; b. Thc hin s gip thch hp, c bit l cho cc quc gia ang pht trin, gip cc quc gia ny gim bt n mc ti thiu nhng nh hng ca cc tai bin ln c nguy c gy ra mt nn nhim nghim trng cho mi trng bin; c. Thc hin s gip thch hp, c bit l cho cc quc gia ang pht trin, xy dng cc nh gi v sinh thi hc. IU 203. Vic i x u tin cho cc quc gia ang pht trin ngn nga, hn ch v ch ng nhim mi trng bin hoc hn ch n mc ti thiu cc nh hng ca n, cc t chc quc t dnh s i x u tin cho cc quc gia ang pht trin v: a. Vic tr cp vn v cc phng tin gip k thut thch hp; v b. Vic s dng cc c s chuyn mn ca mnh. Mc 4 GIM ST LIN TC V NH GI V SINH THI IU 204. Gim st lin tc cc nguy c nhim v nh hng ca nhim 1. Cc quc gia cn c gng ht sc mnh v ph hp vi cc quyn ca cc quc gia khc, trc tip hoc qua trung gian ca cc t chc quc t c thm quyn, quan st, o c, nh gi v phn tch, bng cc phng php khoa hc c tha nhn, cc nguy c nhim mi trng bin hay nhng nh hng ca v nhim ny. 2. c bit, cc quc gia phi thng xuyn gim st nhng tc ng ca mi hot ng m h cho php hay h tin hnh xc nh xem cc hot ng ny c nguy c gy ra nhim mi trng bin hay khng. IU 205. Vic cng b cc bo co Cc quc gia cng b cc bo co v kt qu thu c trong khi p dng iu 204 hay, theo khong thi gian thch hp, cung cp cc bo co nh vy cho cc t chc quc t c thm quyn v cc t chc quc t ny cn phi cho mi quc gia khc s dng cc bo co ny. IU 206. nh gi nhng tc dng tim tng ca cc hot ng Khi cc quc gia c nhng l do xc ng cho rng cc hot ng d tnh thuc quyn ti phn hay quyn kim sot ca mnh c quy c gy ra mt v nhim nghim trong hay lm thay i ng k v c hi i vi mi trng bin, th trong chng mc c th, cc quc gia ny cn nh gi cc tc ng tim tng ca cc hot ng ny i vi mi trng v cn bo co li nhng kt qu ca nhng nh gi ny theo cch c quy nh iu 205. Mc 5 QUY NH QUC T V LUT TRONG NC NHM NGN NGA, HN CH V CH NG NHIM MI TRNG BIN IU 207. nhim bt ngun t t 1. Cc quc gia thng qua cc lut v quy nh ngn nga, hn ch v ch ng nhim mi trng c ngun gc t t, k c cc nhim xut pht t cc dng sng, ngi, ca sng, ng dn v cc thit b thi , c lu n cc quy tc v quy phm cing nh cc tp qun v th tc c kin ngh v chp nhn trn phm vi quc t. 2. Cc quc gia thi hnh mi bin php c th cn thit ngn nga, hn ch v ch ng nn nhim ny. 3. Cc quc gia c c gng iu ha cc chnh sch ca mnh v mt ny mc khu vc thch hp. 4. c bit khi hnh ng qua trung gian ca cc t chc quc t c thm quyn hay qua mt hi ngh ngoi giao, cc quc gia c gng thng qua cc quy tc v quy phm, cing nh cc tp qun v th tc c kin ngh trn phm vi th gii v khu vc ngn nga, hn ch v ch ng nn nhim bt ngun t t i vi mi trng bin, c tnh n cc c im khu vc, n kh nng kinh t ca cc quc gia ang pht trin v cc i hi v pht trin kinh t ca cc quc gia ny. Cc quy tc v quy phm cing nh cc nhng tp qun v th tc c kin ngh ny ty theo s cn thit m qua tng thi k, c xem xt li. 5. Cc lut, quy ch v cc bin php cing nh cc quy tc, quy phm v cc tp qun, th tc c kin ngh nu khon 1, 2 v 4, bao gm nhng bin php nhm hn ch n ht mc vic trt vo mi trng bin cc cht c, c hi v c hi, c bit l cc cht khng th phn hy c. IU 208. nhim do cc hot ng lin quan n y bin thuc quyn ti phn quc gia gy ra Cc quc gia ven bin thng qua cc lut v quy nh ngn nga, hn ch v ch ng nhim i vi mi trng bin trc tip hay gin tip do cc hot ng lin quan n y bin thuc quyn ti phn quc gia gy ra, hay xut pht t cc o nhn to, thit b v cng trnh thuc quyn ti phn ca mnh theo cc iu 60 v 80. Cc quc gia thi hnh mi bin php khc c th cn thit ngn nga, hn ch v ch ng s nhim ny. Cc lut, quy nh v bin php ny khng c km hiu qu hn cc quy tc v quy phm quc t hay cc tp qun v th tc c kin ngh c tnh cht quc t. Cc quc gia c gng iu ha cc chnh sch ca mnh v mt ny mc khu vc thch hp. c bit khi hnh ng qua trung gian ca cc t chc quc t c thm quyn hay qua mt hi ngh ngoi giao, cc quc gia thng qua cc quy tc v quy phm cing nh tp qun v th tc c kin ngh, trn phm vi th gii v khu vc, ngn nga, hn ch v ch ng nn nhim mi trng bin ni khon 1. Cc quy tc v quy phm cing nh tp qun v th tc c kin ngh ny, ty theo s cn thit m qua tng thi k c xem xt li. IU 209. nhim do cc hot ng tin hnh trong Vng gy ra 1. Cc quy tc, quy nh v th tc quc t c thng qua theo nh Phn XI ngn nga, hn ch v ch ng nhim mi trng bin do cc hot ng tin hnh trong Vng gy ra. Cc quy tc, quy nh v th tc ny, ty theo s cn thit m qua tng thi k c xem xt li. 2. Trong iu kin tun theo cc quy nh thch hp ca mc ny, cc quc gia thng qua cc lut v quy nh ngn nga, hn ch v ch ng nhim mi trng bin ny sinh t cc hot ng tin hnh trong Vng ca cc tu thuyn hay xut pht t cc thit b, cng trnh hay cc phng tin khc, ty theo trng hp, treo c ca cc quc gia , ng k trn lnh th hay thuc quyn ca h. Cc lut v quy nh ny khng c km hiu lc hn cc quy tc,quy nh v th tc quc t ni khon 1. IU 210. nhim do s nhn chm Cc quc gia thng qua cc lut v quy nh phng nga, hn ch v ch ng nhim mi trng bin do s nhn chm. Cc quc gia thi hnh tt c cc bin php khc c th cn thit ngn nga, hn ch v ch ng nhim ny. Cc lut, quy nh v bin php phi bo m rng khng mt s nhn chm no c th c tin hnh m khng c php ca cc nh ng cc c thm quyn ca cc quc gia. c bit khi hnh ng qua trung gian ca cc t chc quc t c thm quyn hay qua mt hi ngh ngoi giao; cc quc gia c gng thng qua trn phm vi th gii v khu vc cc quy tc v quy phm cing nh tp qun v th tc c kin ngh ngn nga, hn ch v ch ng nhim ny. Cc quy tc v quy phm cing nh tp qun v th tc c kin ngh ny, ty theo s cn thit m qua tng thi k c xem xt li. Vic nhn chm trong lnh hi v trong vng c quyn v kinh t hay trn thm lc a khng th c tin hnh nu khng c s ng r rng trc quc gia ven bin; quc gia ven bin c quyn cho php, quy nh v kim sot s nhn chm ny, sau khi xem xt ng mc vn vi cc quc gia khc m do nhng hon cnh a l nn vic nhn chm ny c th c nhng tc hi i vi h. Cc lut v quy nh cing nh cc bin php quc gia khng c km hiu lc hn cc quy tc v quy phm c tnh cht th gii ngn nga, hn ch v ch ng nhim ny. IU 211. nhim do tu thuyn gy ra Hnh ng qua trung gian ca t chc quc t c thm quyn hay qua mt hi ngh ngoi giao chung, cc quc gia thng qua cc quy tc v quy phm quc t nhm ngn nga, hn ch v ch ng nhim mi trng bin do cc tu thuyn gy ra v quan tm to iu kin d dng cho vic nh ra, cing theo cch ni trn, nu cn, cc cch b tr ng giao thng cho tu thuyn nhm hn ch n mc ti thiu nguy c xy ra tai nn c th lm cho mi trng bin k c vng duyn hi b nhim, v do m ng chm n nhng li ch c lin quan ca cc quc gia ven bin. Cc quy tc v quy phm ny, cing theo cch nh th, ty theo s cn thit m qua tng thi k c xem xt li. Cc quc gia thng qua cc lut v quy nh ngn nga, hn ch v ch ng nhim mi trng bin do tu thuyn m mnh cho mang c hay cho ng k gy ra. Cc lut v quy nh ny khng c km hiu qu hn cc quy tc v quy phm quc t c chp nhn chung v c xy dng qua trung gian ca t chc quc t c thm quyn hay qua mt hi ngh ngoi giao chung. Nhm mc ch ngn nga, hn ch v ch ng nhim mi trng bin, cc quc gia khi t ra cc iu kin t bit cho cc tu thuyn nc ngoi i vo cc cng hay ni thy ca mnh hoc cng trnh cng cui cng ngoi khi, cn phi cng b ng th tc v cc iu kin ny v phi thng bo cho cc t chc quc t c thm quyn. iu ha chnh sch v mt ny, khi hai hay nhiu quc gia ven bin t ra cc iu kin nh vy di mt hnh thc ging nhau, cn ghi r trong thng bo cc quc gia no tham gia vo cc tha thun nh vy. Mi quc gia i hi thuyn trng ca mt chic tu m mnh cho mang c hay ng k, khi tu c mt trong lnh hi ca mt quc gia tham gia vo nhng tha thun chung ny, phi cung cp, theo yu cu ca quc gia ny, nhng thng tin ch r liu chic tu ny c hng v mt quc gia thuc cng khu vc tham gia vo cc tha thun ny khng v, nu ng, cn xc nh xem chic tu ny c p ng y cc iu kin do quc gia ny t ra lin quan n vic i vo trong cc cng ca mnh khng. iu ny c p dng khng phng hi n vic tip tc thc hin quyn i qua khng gy hi ca mt chic tu hay n vic p dng iu 25, khon 2. Trong vic thi hnh ch quyn i vi lnh hi ca mnh, cc quc gia ven bin c th thng qua cc lut v quy nh ngn nga, hn ch v ch ng nhim mi trng bin do tu thuyn nc ngoi gy ra, k c cc tu thuyn ang thc hin quyn i qua khng gy hi. Cc lut v quy nh ny, theo ng vi Mc 3 ca phn II, khng c cn tr vic i qua khng gy hi ca tu thuyn nc ngoi. Nhm thc hin vic p dng ni mc 6, cc quc gia ven bin c th thng qua cc lut v quy nh nhm ngn nga, hn ch v ch ng nhim do tu thuyn gy ra trong vng c quyn v kinh t ca mnh; cc lut v quy nh phi ph hp v em li hiu lc cho cc quy tc v quy nh quc t c chp nhn chung v c xy dng qua trung gian ca cc t chc quc t c thm quyn hay qua mt hi ngh ngoi giao chung. a. Khi cc quy tc v quy phm quc t ni khon 1 khng cho php p ng mt cch thch ng vi nhng tnh hung c bit v nu mt quc gia ven bin c l do chnh ng cho rng mt khu vc c bit v c xc nh r rng trong vng c quyn v kinh t ca mnh, i hi phi thng qua cc bin php bt buc c bit ngn nga nhim do tu thuyn gy ra, v nhng l do k thut c tha nhn do nhng c im hi dng hc v sinh thi hc ca khu vc cing nh do vic s dng hay vic bo v cc ti nguyn ca khu vc v do c im ring ca lung giao thng, th quc gia ny, sau khi thng qua trung gian ca t chc quc t c thm quyn, tham kho kin thch ng vi mi quc gia hu quan, c th gi ln t chc ny mt thng bo lin quan n khu vc xem xt bng cch a ra nhng chng minh khoa hc v k thut, cing nh nhng ch dn v c thit b thu nhn cn thit chng minh. Trong thi hn 12 thng sau khi nhn c thng bo, t chc quyt nh xem tnh hnh trong khu nvc c xem xt c p ng cc iu kin k trn khng. Nu t chc quyt nh ng l nh vy, th quc gia ven bin c th thng qua cho khu vc ny cc lut v quy nh nhm ngn nga, hn ch v ch ng nhim do cc tu thuyn gy ra em li hiu lc cho cc quy tc v quy phm hay tp qun v hng hi quc t m t chc a ra p dng cho nhng khu vc c bit.Cc lut v quy nh ny ch c p dng i vi cc tu thuyn nc ngoi sau mt thi hn l 15 thng k t ngy thng bo cho t chc; Quc gia ven bin cng b cc gii hn ca cc khu vc c bit v c xc nh r rng ny; Khi lm thng bo k trn, quc gia ven bin cn ng thi ni r cho t chc rng h c nh thng qua, cho khu vc m h cp, nhng lut v quy nh b sung nhm ngn nga, hn ch v ch ng nhim mi trng do tu thuyn gy ra hay khng. Cc lut v quy dnh b sung ny c th cp vic thi b hay nhng tp qun hng hi, nhng khng bt buc cc tu thuyn nc ngoi phi tn trng cc tiu chun khc v mt thit k, cu trc v trang b, ngoi cc quy tc v quy phm quc t c chp nhn chung; cc lut v quy nh b sung ny c th p dng cho tu thuyn nc ngoi, sau 15 thng k t ngy thng bo cho t chc ny, vi iu kin l t chc ny, trong mt thi hn l 12 thng, k t ngy c thng bo, chun y cc lut v quy nh b sung ni trn. Cc quy tc v quy phm quc t nu iu ny cn cn tr nh ngh)a v phi thng bo ngay lp tc cho cc quc gia ven bin m vng duyn hi hay cc li ch lin quan ca h c nguy c b nhng tai nn trn bin tc ng n, nht l nhng tai nn dn n hay c nguy c dn n nhng vic thi b. IU 212. nhim c ngun gc t bu kh quyn hay qua bu kh quyn ngn nga, hn ch v ch ng nhim mi trng bin c ngun gc t bu kh quyn hay qua bu kh quyn, cc quc gia thng qua cc lut v quy nh p dng vng tri thuc ch quyn ca mnh v p dng cho cc tu thuyn mang c ca mnh hay cho cc tu thuyn hoc cc phng tin bay m mnh cho ng k, c tnh n cc quy tc quy phm, cing nh nhng tp qun v th tc c kin ngh, v c chp nhn trn phm vi quc t v c tnh n an ton hng khng. Cc quc gia thi hnh cc bin php khc c th cn thit ngn gi, hn ch v ch ng nhim ny. c bit khi hnh ng qua trung gian cu cc t chc quc t c thm quyn hay qua mt hi ngh ngoi giao, cc quc gia c gng thng qua cc quy tc v quy phm, cing nh cc tp qun v th tc c kin ngh trn phm vi th gii v khu vc ngn nga, hn ch v ch ng nn nhim ny. Mc 6 VIC P DNG IU 213. Vic p dng quy nh lin quan n nhim xut pht t t Cc quc gia m bo vic p dng cc lut v quy nh v thi hnh theo ng iu 207; Cc quc gia thng qua lut v quy nh v thi hnh cc bin php cn thit khc em li hiu lc cho cc quy tc v quy phm quc t c thm quyn hay qua mt hi ngh ngoi giao nhm ngn nga, hn ch v ch ng nhim mi trng bin bt ngun t t. IU 214. Vic p dng cc quy nh lin quan n nhim do cc hot ng lin quan n y bin gy ra Cc quc gia bo m vic p dng cc lut v quy nh c thng qua theo ng iu 208; h thng qua cc lut v cc quy nh v thi hnh cc bin php cn thit khc em li hiu lc cho cc quy tc v quy phm quc t c th p dng, c xy dng qua trung gian ca cc t chc quc t c thm quyn hay qua mt hi ngh ngoi giao, ngn nga, hn ch v ch ng nhim mi trng do cc hot ng lin quan n y bin v thuc quyn ti phn ca mnh, trc tip hay gin tip gy ra, hay xut pht t cc o nhn to, cc thit b v cng trnh c t di quyn ti phn ca mnh theo cc iu 60 v 80. IU 215. Vic p dng quy nh quc t lin quan n nhim do cc hot ng tin hnh trong Vng gy ra Vic p dng quy tc, quy nh v th tc quc t c xy dng theo ng Phn XI ngn nga, hn ch v ch ng nhim mi trng bin gy ra bi cc hot ng tin hnh trong Vng do phn ny iu chnh. IU 216. Vic p dng quy nh lin quan n nhim do vic nhn chm Cc lut v quy nh c thng qua theo ng Cng c v cc quy tc v quy phm quc t c th p dng, c xy dng qua trung gian ca cc t chc quc t c thm quyn hay qua mt hi ngh ngoi giao nhm ngn nga,hn ch v ch ng nhim mi trng bin bi vic nhn chm do cc i tng sau y thi hnh: Quc gia ven bin, i vi vic nhn chm nm trong gii hn ca lnh hi hay vng c quyn v kinh t hay trn thm lc a ca mnh; Quc gia m tu mang c, i vi cc tu thuyn mang c ca mnh hay cc tu hay phng tin bay m mnh cho ng k; Bt k quc gia no, i vi vic a ra cht cn b hay cc cht khc ln lnh th ca mnh hay ln cc cng trnh cng cui cng ra khi. Theo iu ny, khng quc gia no c khi t, khi v kin c mt quc gia khc khi t cing theo ng iu ny. IU 217. Cc quyn hn ca cc quc gia m tu mang c Cc quc gia quan tm n vic tu thuyn mang c ca mnh hay c mnh cho ng k tn trng cc quy tc v quay phm quc t c th p dng, c xy dng qua trung gian ca t chc quc t c thm quyn hay qua mt hi ngh ngoi giao chung, cing nh cc lut v quy nh m cc quc gia ny thng qua theo ng Cng c ngn nga hn ch v ch ng nhim mi trng bin do tu thuyn gy ra v h thng qua cc quy lut v quy nh, v thi hnh cc bin php cn thit em li hiu lc cho cc quy lut v quy nh . Quc gia m tu mang c phi quan tm n vic cc quy tc, quy phm, lut v quy nh ny c p dng mt cch c hiu qu, bt k vic vi phm xy ra u. c bit, cc quc gia thi hnh cc bin php thch hp cm cc tu thuyn mang c ca nc mnh hay c mnh cho ng k chun b nh neo, chng no chng khng tun theo ng cc quy tc v quy phm quc t nu khon 1, k cc quy nh lin quan n cch thit k, cu trc, v trang b ca tu thuyn. Cc quc gia quan tm n vic cc tu thuyn mang c ca nc mnh hay c mnh cho ng k phi c cc chng t cn thit v c cp theo cc quy tc v quy phm quc t nu khon 1. Cc quc gia quan tm n vic cc tu thuyn mang c nc mnh phi c kim tra nh k xc minh xem li ghi ch trn cc chng t ny c ph hp vi tnh trng thc t ca con tu hay khng. Cc quc gia khc chp nhn cc chng t ny cing c gi tr nh l nhng chng t m mnh cp, tr khi c l do xc ng cho rng tnh trng con tu trong mt chng mc quan trng khng ph hp vi cc ghi ch trn cc chng t ny. Nu mt con tu vi phm cc quy tc v quy nh c xy dng qua trung gian ca t chc quc t c thm quyn hay qua mt hi ngh ngoi giao chung, quc gia cho tu mang c, vi iu kin khng phng hi ti cc iu 218, 220 v 228, phi lp tc tin hnh mi cuc iu tra v, nu thy cn th, khi t i vi v vi phm c suy on , bt k ni xy ra v vi phm ny hay v tr m nn nhim do v vi phm gy ra xy ra hoc c xc nhn l u. Khi tin hnh iu tra v vi phm, quc gia m tu mang c c th yu cu s gip ca mi quc gia khc m s hp tc c th c ch lm sng t cc hon cnh ca s vic. Cc quc gia c gng p ng cc yu cu thch hp ca cc quc gia m tu mang c. Theo yu cu bng vn bn ca mt quc gia,cc quc gia phi tin hnh iu tra v mi vi phm do tu thuyn mang c ca h c th phm phi. Quc gia m tu mang c phi tin hnh khng chm tr vic truy t v ni dung chnh ca s vi phm c suy on theo ng lut trong nc ca mnh, nu tin chc rng c chng c tin hnh cng vic ny. Quc gia m tu mang c thng bo ngay cho quc gia yu cu v t chc quc t c thm quyn v v vic c khi t v kt qu ca n. Tt c cc quc gia u c tip xc vi nhng thng tin c thng bo . Nhng ch ti c tr nh trong cc quy lut v quy nh ca quc gia i vi cc tu thuyn mang c ca mnh cn phi nghim khc hn ch cc v vi phm, bt c u. IU 218. Cc quyn hn ca quc gia c cng Khi mt chic tu t c mt trong mt cng hay mt cng trnh cng cui cng ngoi khi, quc gia c cng c th m mt cuc iu tra v, khi c cc chng c chng minh, c th khi t i vi bt k s thi no do chic tu tin hnh ngoi ni thy, lnh hi hay vng c quyn v kinh t ca mnh, vi phm cc lut v quy phm quc t c th p dng, c xy dng qua trung gian ca t chc quc t c thm quyn hay qua mt hi ngh ngoi giao chung. Quc gia c cng khng th khi t theo khon 1 i vi mt v vi phm do vic thi no do chic tu tin hnh ngoi ni thy, lnh hi hay vng c quyn v kinh t ca mnh, hoc l quc gia m tu mang c hay quc gia chu, hay c nguy c phi chu, cc tn tht do vic thi ny gy ra yu cu. Khi mt con tu t c mt trong mt cng hay mt cng trnh cng cui cng ngoi khi, quc gia c cng c gng chp nhn nhng n yu cu iu tra ca bt k quc gia no khc v vic thi c kh nng gy ra v vi phm nu khon 1 c th xy ra trong ni thy, lnh hi hay vng c quyn v kinh t ca quc gia yu cu, v c th gy nhim hay c nguy c gy nhim cho cc vng ny. Quc gia c cng cing c gng chp nhn n yu cu iu tra ca quc gia m tu mang c v nhng vi phm nh th, bt k cc v vi phm ny c th xy ra u. H s iu tra do quc gia c cng tin hnh theo iu ny c chuyn cho quc gia m tu mang c hay cho quc gia ven bin theo yu cu ca cc quc gia ny. Bt k vic no do quc gia c cng khi t da trn c s ca cuc iu tra ny, c th b nh ch theo yu cu ca quc gia ven bin, vi iu kin phi tun theo cc quy nh ca Mc 7, khi v vi phm xy ra trong ni thy, lnh hi hay vng c quyn v kinh t ca quc gia ven bin ny. Khi nhng chng c, h s v s vic, cing nh mi s bo lnh hay m bo ti chnh c gi cho nhng nh ng cc ca quc gia c cng phi c chuyn cho quc gia ven bin. Sau khi chuyn giao h s, quc gia c cng khng theo ui v kin na. IU 219. Cc bin php kim tra kh nng i bin nhm trnh nhim Vi iu kin tun th Mc 7, khi cc quc gia, theo yu cu hay t mnh xc nh rng mt con tu ang mt trong cc cng ca mnh hay mt trong cc cng trnh cng cui cng ngoi khi ca mnh vi phm cc qui tc v quy phm quc t c th p dng lin quan n kh nng i bin ca tu thuyn v c nguy c t gy ra thit hi cho mi trng bin, cn thi hnh cc bin php hnh chnh trong phm vi kh nng ca mnh ngn khng cho chic tu ny ri bn. Cc quc gia ny ch cho php chic tu ny i vo xng sa cha thch hp gn nht v, mt khi loi tr cc nguyn nhn gy ra vi phm, cc quc gia ny cho php chic tu ny tip tc hnh trnh ca mnh ngay lp tc. IU 220. Cc quyn hn ca quc gia ven bin Khi mt chic tu t c mt trong cng hay mt cng trnh cng cui cng ngoi khi vi iu kin tun th Mc 7, quc gia c cng c th khi t v bt k vi phm no i vi cc lut v quy nh m mnh thng qua theo ng Cng c hay theo ng cc qui tc v quy phm quc t c th p dng nhm ngn nga, hn ch v ch ng nhim do tu thuyn gy ra, nu v vi phm xy ra trong lnh hi hay trong vng c quyn kinh t ca mnh. Khi mt quc gia c l do xc ng cho rng chic tu trong lc i qua lnh hi ca mnh vi phm cc lut v quy nh m mnh thng qua theo ng cng c hay cc nguyn tc v quy phm quc t c th p dng nhm ngn nga, hn ch v ch ng nhim do cc tu thuyn gy ra th quc gia ny c th tin hnh kim tra c th chic tu gy ra v vi phm, nhng khng lm phng hi n vic p dng cc quy nh thch hp ca Mc 3 thuc phn II, v, khi c cc chng c chng minh c iu th c th khi t v c bit c th ra lnh gi chic tu theo ng lut trong nc ca mnh, vi iu kin phi tun th theo quy nh ca Mc 7. Khi mt quc gia c l do xc ng cho rng mt con tu i trong vng c quyn v kinh t hay trong lnh hi ca mnh vi phm cc quy tc v quy phm quc t v em li hiu lc cho chng, quc gia ny c th yu cu con tu cung cp cc thng tin lin quan n l lch v cng ng k ca tu, cng cui cng v cng sp gh vo ca tu v cc thng tin thch hp cn thit khc xc nh c phi mt v vi phm xy ra khng. Cc quc gia thng qua cc lut v qui nh v thi hnh cc bin php cn thit cho cc tu thuyn mang c ca mnh p ng cc yu cu v thng tin nu khon 3. Khi mt quc gia c cc l do xc ng cho rng mt chic tu i trong c quyn kinh t hay trong lnh hi ca mnh gy ra mt v vi phm trong vng c quyn kinh t nu khon 3 dn n nhng vic thi nghim trng vo mi trng bin, gy ra hoc c nguy c gy ra mi trng bin ny mt v nhim ng k, quc gia c th tin hnh kim tra c th con tu xc minh xem c phi c s vi phm khng, nu nh con tu t chi khng a ra cc thng tin, hay nu nhng thng tin c cung cp mu thun r rng vi s tht, v nu cc hon cnh ca s vic l gii cho s kim tra ny. Khi c chng c chng t rng mt chic tu i trong vng c quyn v kinh t hay lnh hi ca mt quc gia gy ra trong vng c quyn v kinh t mt v vi phm nu khon 3 dn n nhng vic thi gy hoc c nguy c gy ra nhng tn tht nghim trng cho vng duyn hi hay cho cc li ch c lin quan ca quc gia ven bin hay cho tt c ti nguyn ca lnh hi hay vng c quyn v kinh t ca mnh, th quc gia , vi iu kin tun th Mc 7 v nu c cc chng c chng minh c iu trn, c th tin hnh khi t, nht l ra lnh gi con tu li theo ng lut trong nc ca mnh. Mc d c khon 6, trong mi trng hp m cc th tc thch hp c t ra qua trung gian ca t chc quc t c thm quyn, hoc do tha thun bng mi cch khc tn trng cc ngh)a v lin quan n vic np tin bo lnh hay vic k gi mt khon bo m ti chnh thch hp khc, nu nh quc gia ven bin c b cc th tc rng buc, th quc gia cho php chic tu tip tc cuc hnh trnh ca mnh. Cc khon 3, 4, 5, 6 v 7 cing c p dng vo cc lut v quy nh quc gia c thng qua theo iu 211, khon 6. IU 221. Cc bin php nhm ngn chn nhim tip theo sau mt tai nn xy ra trn bin Khng mt qui nh no ca phn ny ng n cc quyn ca cc quc gia, theo php lut quc t, k c tp qun ln theo cng c, nh ra v tin hnh p dng ngoi lnh hi cc bin php cn xng vi nhng thit hi m cc quc gia ny tht s phi chu ng hay b e da phi chu nhm bo v vng duyn hi hay cc li ch c lin quan ca mnh, k c vic nh bt hi sn, chng nn nhim hay e da nhim do mt tai nn xy ra trn bin hoc do nhng hnh vi gn lin vi mt tai nn nh vy gy ra m ngi ta c cn c ch i nhng hu qu tai hi. Trong iu ny, th tai nn trn bin c ngh)a l mt v m va, mc cn hay s c hng hi khc hoc s kin xy ra trn hay mt con tu gy ra nhng thit hi v vt cht hay e da sp gy ra nhng thit hi v vt cht cho mt chic tu hay hng ha ca n. IU 222. Vic p dng quy nh lin quan n nhim c ngun gc t bu kh quyn hay qua bu kh quyn& Trong gii hn ca vng tri thuc ch quyn ca mnh hay i vi cc tu thuyn mang c ca mnh hoc cc tu hay phng tin bay c mnh cho ng k, cc quc gia bo m vic p dng cc lut, quy nh m mnh thng qua theo ng iu 212, khon 1, theo ng cc quy nh khc ca Cng c, thng qua cc lut v qui nh, thi hnh cc bin php khc pht huy hiu lc ca cc quy tc v quy phm quc t c th p dng, c xy dng qua trung gian ca cc t chc quc t c thm quyn hay qua mt hi ngh ngoi giao nhm ngn nga, hn ch v ch ng nhim mi trng c ngun gc t bu kh quyn hay xuyn qua bu kh quyn, theo ng tt c cc quy tc v quy phm quc t tng ng lin quan n an ton hng khng. Mc 7 CC BO M IU 223. Cc bin php nhm to iu kin thun li cho vic trin khai mt v kin Khi c mt v kin do p dng phn ny, cc quc gia thi hnh cc bin php to thun li cho vic nghe nhn chng v thu nhn cc chng c do cc nh ng cc ca mt quc gia khc hay do t chc quc t c thm quyn cung cp v to iu kin thun li cho vic tham gia cc phin ta ca cc i biu chnh thc ca t chc ny, ca quc gia m tu mang c hay ca bt k quc gia no b nh hng bi nn nhim ny sinh t mi vi phm. Cc i biu chnh thc tham gia cc phin ta ny c quyn v ngh)a v do lut trong nc hay php lut quc t tr nh. IU 224. Vic thi hnh cc quyn cnh st Ch c nhng nhn vin chnh thc c t cch, cing nh cc tu chin hay phng tin bay qun s hay cc tu thuyn hoc cc phng tin bay khc c mang nhng du hiu bn ngoi chng t r rng rng chng thuc mt c quan nh nc v c php tin hnh cng vic , c th thi hnh cc vic cnh st i vi cc tu thuyn nc ngoi theo phn ny. IU 225. Ngh)a v i vi cc quc gia trnh cc hu qu tai hi c th xy ra trong khi thi hnh cc quyn cnh st ca h Khi thi hnh quyn cnh st ca mnh i vi tu thuyn nc ngoi theo Cng c, cc quc gia khng c gy ra nguy him cho an ton hng hi, khng c gy ra mt ri ro no cho mt con tu hay dn con tu v mt cng hoc khu neo nguy him, cing khng gy ra ri ro qu ng cho mi trng bin. IU 226. Cc cuc iu tra c th c tin hnh i vi tu thuyn nc ngoi a) Cc quc gia khng c gi mt chic tu nc ngoi lu qu mc cn thit tin hnh cc cuc iu tra c tr nh cc iu 216, 218 v 220. Vic kim tra c th mt chic tu nc ngoi phi c gii hn vic xem xt cc chng t, s ng k hay cc ti liu khc m chic tu c nhim v phi mang theo, theo cc quy tc v quy phm quc t c chp nhn chung, hay mi ti liu tng t; ch c th tin hnh kim tra c th chic tu t m hn tip theo sau cuc xem xt ny v vi iu duy nht l: C cc l do xc ng cho rng tnh trng con tu hay trang thit b ca n v c bn khng ph hp vi nhng ghi ch trn cc ti liu. Ni dung ca cc ti liu ny khng  xc minh v thm tra v vi phm c suy on. Con tu khng mang theo cc chng t v ti liu c gi tr. b) Khi qua cuc iu tra m thy rng c s vi phm cc lut v qui nh c th p dng hay cc quy tc v quy phm quc t nhm bo v v gn gi mi trng bin, sau khi con tu hon thnh cc th thc hp l, nh vic k gi mt khon tin bo lnh hoc mt khon bo m ti chnh khc, th cn chm dt ngay vic cm gi. c) Khng lm phng hi n cc quy tc v quy phm quc t c th p dng v mt kh nng i bin ca tu thuyn, nu vic chm dt cm gi mt con tu s c nguy c dn ti thit hi do khinh sut i vi mi trng bin, th con tu ni trn c th khng c php tip tc cuc hnh trnh, hoc c php nhng vi iu kin l phi i n xng sa cha thch hp gn nht. Trong trng hp m vic chm dt cm gi con tu b t chi hay b t cc iu kin, th quc gia m tu mang c phi c thng bo ngay v vic ny v c th yu cu chm dt vic cm gi ny theo ng phn XV. 2. Cc quc gia hp tc son tho cc th tc nhm trnh khi vic kim tra c th tha i vi tu thuyn trn bin. IU 227. Vic khng phn bit i x vi tu thuyn nc ngoi Khi thi hnh cc quyn v lm trn cc ngh)a v ca mnh theo phn ny, cc quc gia khng c bt cc tu thuyn ca mt quc gia no khc phi chu mt s phn bit i x v mt php l hay v mt thc t. IU 228. Vic nh ch cc cuc truy t v cc hn ch i vi vic truy t Khi mt quc gia tin hnh cc cuc truy t nhm trng pht mt vi phm do mt chic tu nc ngoi gy ra bn ngoi lnh hi ca quc gia trn i vi cc lut v quy nh c th p dng hay cc quy tc v qui phm quc t nhm ngn nga, hn ch v ch ng nhim do tu thuyn gy ra, th cc cuc truy t ny phi b nh ch ngay sau khi quc gia m tu mang c t mnh tin hnh cc cuc truy t i vi ni dung chnh ca v vi phm ni trn, trong vng 6 thng tip theo vic khi t u tin, tr khi vic khi t ny nhm vo mt trng hp gy thit hi nghim trng cho quc gia ven bin, hay quc gia m tu mang c ni trn nhiu ln khng lm trn ngh)a v ca mnh bo m p dng thc s cc quy tc v cc quy phm quc t hin hnh i vi cc v vi phm do tu thuyn ca mnh gy ra. Quc gia m tu mang c khi yu cu nh ch cc cuc truy t theo ng iu ny trao li trong thi gian thch hp cho quc gia u tin mt h s y v s vic v cc vn bn gc ca v n. Khi cc ta n ca quc gia m tu mang c tuyn n th cc cuc truy t phi chm dt sau khi thanh ton xong cc chi ph v th tc, th bt k khon tin bo lnh hay khon bo m ti chnh no khc c k gi khi tin hnh cc cuc truy t ny u phi c quc gia ven bin tr li. Khng th tin hnh cc cuc truy t i vi tu thuyn nc ngoi sau thi hn 3 nm k t ngy vi phm, v khng quc gia no c th tin hnh ri, vi iu kin phi tun th khon 1. iu ny khng ng chm n quyn ca quc gia m tu mang c s dng mi bin php, k c quyn tin hnh cc cuc truy t, theo ng lut trong nc ca mnh, khng ph thuc vo cc cuc truy t do mt quc gia khc tin hnh trc. IU 229. Vic kin v trch nhim dn s Khng mt quy nh no ca Cng c ng chm n quyn khi t v trch nhim dn s trong trng hp xy ra nhng thit hi hay tn tht do nhim mi trng bin. IU 230. Cc hnh thc s pht bng tin v vic tn trng quyn bo cha i vi trng hp vi phm cc lut v quy nh quc gia hay cc quy tc v quy phm quc t c th p dng nhm ngn nga, hn ch v ch ng nhim mi trng bin do cc tu thuyn nc ngoi gy ra ngoi lnh hi th ch c th p dng hnh thc pht tin. i vi tnh trng vi phm cc lut v quy nh quc gia hay cc quy tc v quy phm quc t c th p dng nhm ngn nga, hn ch v ch ng nhim mi trng bin, do mt tu nc ngoi gy ra trong lnh hi, th ch c th p dng hnh thc pht tin, tr trng hp l mt hnh ng c v gy ra nhim nghim trng. Trong tin trnh cc cuc truy t c tin hnh nhm trng pht cc v vi phm thuc lai ny do mt tu nc ngoi phm phi m chic tu c th phi chu ng nhng hnh thc x pht, cc quyn c tha nhn ca b co vn c tn trng. IU 231. Vic tn trng thng bo cho quc gia m tu mang c v cho cc quc gia hu quan khc Cc quc gia thng bo khng chm tr cho cc quc gia m tu mang c v cho mi quc gia hu quan khc tt c cc bin php c s dng vi tu thuyn nc ngoi trong vic p dng Mc 6, v giao cho quc gia m tu mang c tt c cc bo co chnh thc c lin quan n bin php ny. Tuy nhin, trong trng hp cc v vi phm xy ra trong lnh hi, quc gia ven bin ch thc hin cc ngh)a v ny i vi cc bin php uc dng trong khun kh cc cuc truy t. Cc nhn vin ngai giao hay cc vin chc lnh s, v trong trng hp c th c, nh ng cc v bin ca quc gia m tu mang c c thng bo ngay v mi bin php thuc loi ny. IU 232. Trch nhim ca cc quc gia v bin php thi hnh Cc quc gia chu trch nhim v nhng thit hi v tn tht c th qui cho h do cc bin php c s dng trong vic p dng Mc 6, khi cc bin php ny l bt hp php hay vt qu mc cn thit hp l, c xt n cc thng tin sn c. IU 233. Cc bo m lin quan n cc eo bin dung cho hng hi quc t Khng mt quy nh no ca Mc 5, 7 v 6 ng chm n ch php l ca cc eo dng cho hng hi quc t. Tuy nhin, nu mt chic tu nc ngoi khng phi l cc tu thuyn nu Mc 10 vi phm cc lut v quy nh nu iu 42 khon 1, im a, v b, gy ra hay e da gy ra cc thit hi nghim trng cho mi trng bin ca cc eo bin, th quc gia c eo bin c th thi hnh cc bin php cnh st thch hp, trong khi vn tn trng mutatis mutandis (vi nhng sa i cn thit v chi tit) mc ny. Mc 8 NHNG KHU VC B BNG BAO PH IU 234. Cc khu vc b bng bao ph Cc quc gia ven bin c quyn thng quan v tin hnh p dng cc lut v quy nh khng phn bit i x nhm ngn nga, hn ch v ch ng nhim mi trng bin do tu thuyn gy ra trong khu vc b bng bao ph v nm trong ranh gii ca vng c quyn v kinh t, khi cc iu kin kh hu c bit khc nghit v vic cc khu vc bao ph phn ln thi gian trong mt nm gy tr ngi cho hng hi hoc hoc lm cho vic hng hi tr nn c bit nguy him, v nn nhim mi trng bin c nguy c gy tc hi nghim trng n s cn bng sinh thi hay lm ri lan s cn bng ny mt cch khng th hi phc c. Cc lut v quy nh ny phi lu thch ng n hng hi cing nh n vic bo v v gn gi mi trng bin trn c s ca cc d kin khoa hc chc chn nht m ngi ta c th c c. Mc 9 TRCH NHIM IU 235. Trch nhim Cc quc gia c trch nhim quan tm n vic hon thnh cc ngh)a v quc t ca mnh v vn bo v v gn gi mi trng bin. Cc quc gia c trch nhim theo ng lut quc t. Quc gia quan tm lm sao cho lut trong nc ca mnh c c nhng hnh thc t tng cho php thu c s n b nhanh chng v thch ng, hay s bi thng khc i vi nhng thit hi ny sinh t nhim mi trng do t nhin nhn, hay php nhn thuc quyn ti phn ca mnh gy ra. bo m mt s n b nhanh chng v thch ng mi thit hi ny sinh t nhim mi trng bin, cc quc gia cn hp tc bo m p dng v pht trin lut quc t v trch nhim c lin quan n vic nh gi v bi thng cc thit hi v vic gii quyt cc tranh chp v mt ny, cing nh, nu c th, n vic son tho cc tranh chp v th tc thanh ton tin bi thng thch ng, chng hn tr nh mt khon bo him bt buc cc qu bi thng. Mc 10 VIC MIN TR C TNH CHT CH QUYN IU 236. Vic min tr c tnh cht ch quyn Cc quy nh ca Cng c lin quan n vic bo v v gn gi mi trng bin khng p dng i vi cc tu chin hay tu thuyn b tr, cing nh i vi cc tu thuyn khc hay i vi cc phng tin bay thuc mt quc gia hay do quc gia ny, khai thc, khi trong thi gian xem xt, quc gia ny ch s dng chng vo nhng mc ch cng v khng c tnh cht thng mi. Tuy nhin, mi quc gia thi hnh cc bin php thch hp khng nh hng n cc hot ng hay kh nng hot ng ca tu thuyn hay phng tin bay thuc mnh hay do mnh khai thc, sao cho cc tu thuyn hay phng tin bay ny hnh ng mt cch thch hp vi Cng c trong chng mc c th lm c. Mc 11 NGH(A V PHT SINH T CC CNG C KHC V VIC BO V V GN GI MI TRNG BIN IU 237. Cc ngh)a v pht sinh t cc cng c khc v vic bo v v gn gi mi trng bin Phn ny khng nh hng n cc ngh)a v ring thuc bn phn ca cc quc gia theo cc cng c hay iu c c th c k kt trc y v mt bo v v gn gi mi trng bin, cing khng nh hng n cc iu c c th c k kt p dng cc nguyn tc chung c nu trong Cng c. Cc quc gia phi lm trn cc ngh)a v ring thuc phn s ca mnh c lin quan n vic bo v v gn gi mi trng bin theo Cng c c bit, mt cch thch hp vi cc nguyn tc v mc tiu chung ca Cng c. PHN XIII. VIC NGHIN CU KHOA HC BIN Mc 1 CC QUY NH CHUNG IU 238. Quyn tin hnh cc cuc nghin cu khoa hc bin Tt c cc quc gia, bt k v tr a l th no, cing nh cc t chc quc t c thm quyn, u c quyn tin hnh cc cuc nghin cu khoa hc bin, vi iu kin tn trng cc quyn v ngh)a v ca cc quc gia khc nh uc quy nh trong Cng uc. IU 239. Ngh)a v to iu kin thun li cho vic nghin cu khoa hc bin Cc quc gia v t chc quc t c thm quyn khuyn khch v to iu kin thun li cho vic trin khai v ch o cng tc nghin cu khoa hc bin theo ng Cng uc. IU 240. Cc nguyn tc chung chi phi vic ch o cng tc nghin cu khoa hc bin Cng tc nghin cu khoa hc bin phi phc tng cc nguyn tc sau y: Cng tc ny uc tin hnh nhm vo nhng mc ch hon ton ha bnh; Cng tc ny uc tin hnh bng cch dng cc phng php v phng tin khoa hc thch hp ph hp vi Cng uc; Cng tc ny khng cn tr mt cch v l nhng vic s dng bin hp php khc ph hp vi Cng uc v n phi uc quan tm n trong cc vic s dng ny. Cng tc ny uc tin hnh theo ng mi quy nh tng ng uc thng qua thi hnh Cng uc, k c cc quy nh nhm bo v v gi gn mi trung bin. IU 241. Vic khng tha nhn cng tc nghin cu khoa hc bin vi t cch l c s php l cho mt yu sch no Cng tc nghin cu khoa hc bin khng to ra co s php l cho mt yu sch no i vi mt b phn no ca mi trung bin hay ca cc ti nguyn ca n. Mc 2 S HP TC QUC T IU 242. Ngh)a v to iu kin thun li cho s hp tc quc t Chp hnh nguyn tc tn trng ch quyn v quyn ti phn, v trn c s ca nguyn tc c i c li v li ch, cc quc gia v cc t chc quc t c thm quyn to iu kin thun li cho vic hp tc quc t v mt nghin cu khoa hc bin v mc ch ha bnh. Trong bi cnh ny v khng lm phng hi n cc quyn v ngh)a v cc quc gia theo Cng uc, mt quc gia khi hnh ng theo phn ny, cn ty theo tnh hnh m dnh cho cc quc gia khc cc kh nng hp l nhn uc ca mnh hay vi s hp tc ca mnh cc thng tin cn thit ngn nga v ch ng cc tc hi i vi sc khe v i vi s an ton ca con ngui v mi trung bin. IU 243. Vic to ra cc iu kin thun li Cc quc gia, t chc quc t c thm quyn hp tc vi nhau qua vic k kt cc hip nh hai bn v nhiu bn to ra cc iu kin thun li cho vic ch o cng tc nghin cu khoa hc bin trong mi trung bin v kt hp nhng n lc ca cc nh nghin cu khoa hc tin hnh nghin cu bn cht ca cc hin tung, cc qu trnh xy ra trong mi trung bin v cc tc ng qua li ca chng. IU 244. Vic cng b v ph bin cc thng tin v kin thc Bng cc con ung thch hp v theo ng Cng uc, cc quc gia v t chc quc t c thm quyn cng b, ph bin cc thng tin lin quan n cc chng trnh ch yu uc d tnh v cc mc tiu ca chng, cing nh nhng kin thc uc rt ra t cng tc nghin cu khoa hc bin. V mc ch ny, cc quc gia, t mnh hay hp tc vi cc quc gia khc v vi cc t chc quc t c thm quyn, tch cc to iu kin thun li cho vic trao i cc d kin, thng tin khoa hc v cho vic chuyn giao cc kin thc rt ra t cng tc nghin cu khoa hc bin, c bit l cho cc quc gia ang pht trin cing nh cho vic tng cung kh nng ca chnh cc quc gia ny tin hnh cc cng tc nghin cu khoa hc bin, nht l bng cc chuong trnh gip cho cc nhn vin k thut v khoa hc ca h uc hung mt s gio dc v o to thch hp. Mc 3 S CH O CNG TC NGHIN CU KHOA HC BIN V HOT NG NHM TO IU KIN THUN LI CHO CNG VIC NY IU 245. Vic nghin cu khoa hc bin trong lnh hi Trong vic thc hin ch quyn ca mnh, cc quc gia ven bin c c quyn quy nh, cho php v tin hnh cc cng tc nghin cu khoa hc bin trong lnh hi ch uc tin hnh vi s tho thun r rng ca quc gia ven bin v trong cc iu kin do quc gia ny n nh. IU 246. Vic nghin cu khoa hc bin trong vng c quyn v kinh t v trn thm lc a Trong vic thi hnh quyn ti phn ca mnh, cc quc gia ven bin c quyn quy nh, cho php v tin hnh cc cng tc nghin cu khoa hc bin trong vng c quyn v kinh t v trn thm lc a ca mnh theo ng cc quy nh tng ng ca Cng uc. Cng tc nghin cu khoa hc bin trong vng c quyn v kinh t v trn thm lc a uc tin hnh vi s tha thun ca quc gia ven bin. Trong nhng trung hp bnh thung, cc quc gia ven bin tha thun cho thc hin cc d n nghin cu khoa hc bin m cc quc gia khc hay cc t chc quc t c thm quyn d nh tin hnh trong vng c quyn v kinh t hay trn thm lc a ca mnh theo ng Cng uc, nhm vo nhng mc ch hon ton ha bnh v tng thm kin thc khoa hc v mi trung bin, v li ch ca ton th loi ngui. V mc ch ny, cc quc gia ven bin thng qua cc quy tc v th tc bo m s cho php trong nhng thi hn hp l v s khng khuc t mt cch phi l. Trong vic p dng khon 3, cc trung hp c th uc coi l bnh thung ngay c khi gia quc gia ven bin v quc gia ngh thc hin cng trnh nghin cu khng c quan h ngoi giao. Tuy nhin, quc gia ven bin c th ty mnh khng cho php thc hin mt d n nghin cu khoa hc bin do mt quc gia khc hay mt t chc quc t c thm quyn ngh tin hnh vng c quyn v kinh t hay trn thm lc a ca mnh trong cc trung hp sau: a. Nu d n c nh hung trc tip n vic thm d v Khai thc cc ti nguyn thin nhin, sinh vt v khng sinh vt; b. Nu d n c d kin cng vic khoan trong thm lc a, s dng cht n hay a cht c hi vo trong mi trung bin; c. Nu d n d kin vic xy dng, khai thc hay s dng cc o nhn to, thit b v cng trnh nu cc iu 60 v 80; d. Nu nhng thng tin uc thng bo v tnh cht v mc tiu ca d n theo iu 248 khng ng, hoc nu quc gia hay t chc quc t c thm quyn, tc gi ca d n khng lm trn nhng ngh)a v cam kt vi quc gia ven bin hu quan trong mt d n nghin cu truc y. Mc du khon 5 a quy nh nh th, cc quc gia ven bin cing khng th thi hnh quyn ty khuc t theo im a ca khon ny, i vi cc d n nghin cu khoa hc bin uc tin hnh theo ng phn ny trn thm lc a cch ung c s dng tnh chiu rng lnh hi qu 200 hi l, ngoi cc khu vc c bit m bt k lc no cc quc gia ven bin cung c th chnh thc ch nh lm ni hoc s lm ni tin hnh cng vic khai thc hay thm d i vo chi tit trong mt thi hn hp l. Cc quc gia ven bin thng bo trong nhng thi hn hp l cc khu vc m mnh ch nh cing nh tt c nhng thay i c lin quan, nhung khng c trch nhim cung cp cc chi tit v cc cng vic trn cc khu vc ny. Khon 6 uc p dng khng phng hi n cc quyn thm lc a uc tha nhn cho cc quc gia ven bin iu 77. Cc cng tc nghin cu khoa hc bin ni iu ny khng uc gy tr ngi mt cch phi l cho cc hot ng do quc gia ven bin tin hnh trong vic thi hnh quyn thuc ch quyn v quyn ti phn m Cng uc tr nh. IU 247. Cc d dn nghin cu do cc t chc quc t thc hin hay dui s bo tr ca cc t chc ny Mt quc gia ven bin l hi vin ca mt t chc quc t, hay b rng buc vi t chc quc t qua mt hip nh tay i v vng c quyn v kinh t hay thm lc a ca quc gia , t chc quc t ni trn mun trc tip tin hnh, hay cho tin hnh dui s bo tr ca mnh mt d n nghin cu khoa hc bin, th nu nh quc gia  chun y d n chi tit khi t chc quc t quyt nh tin hnh d n, hay l quc gia  sn sng tham gia d n nghin cu khoa hc bin v khng c kin phn i no sau thi gian 4 thng, k t khi t chc thng bo cho quc gia v d n ni trn, th quc gia coi nh a cho php thc hin d n ng theo cc quy nh v tiu chun k thut tha thun. IU 248. Ngh)a v cung cp cc thng tin cho quc gia ven bin Cc quc gia v cc t chc quc t c thm quyn mun tin hnh cc cng tc nghin cu khoa hc bin trong vng c quyn v kinh t hay trn thm lc a ca mt quc gia ven bin, phi cung cp cho quc gia ny, chm nht l khng qu 6 thng truc thi gian d kin bt u d n nghin cu khoa hc bin, mt bn m t y , ch r: Tnh cht v cc mc tiu ca d n Phng php v cc phng tin s uc s dng; c ni r tn, trng lung, kiu v loi tu thuyn, v mt bn m t cc dng c khoa hc; Cc khu vc a l c th m d n s thc hin; Cc thi hn d nh cho chuyn n u tin v chuyn ra i cui cng ca cc tu thuyn nghin cu, hay thi hn d nh cho vic trin khai v rt thit b, v thi hn d nh cho vic thu hi dng c nghin cu, ty theo trung hp; Tn c quan bo tr cho d n nghin cu, tn ca gim c c quan ny v ca ngui chu trch nhim d n; Mc m quc gia ven bin c th tham gia vo d n hay uc c i din IU 249. Ngh)a v tun th mt s iu kin 1. Cc quc gia v t chc quc t c thm quyn thc hin cng tc nghin cu khoa hc bin trong vng c quyn v kinh t hay trn thm lc a ca mt quc gia ven bin, cn phi p ng cc iu kin sau y: a. Bo m cho quc gia ven bin, nu quc gia ny mun, quyn tham gia vo d n nghin cu khoa hc bin hay c bit l khi c th uc, c i din ln trn cc tu thuyn v cc xung nghin cu khc hay ln trn cc thit b nghin cu khoa hc, nhung khng phi thanh ton mt khon tin th lao no cho nhng nh nghin cu ca quc gia ny, v quc gia ny cing khng b buc phi ng gp vo cc kinh ph ca d n; b. Mt khi cng vic nghin cu kt thc, phi cung cp cng sm cng tt, theo yu cu ca quc gia ven bin, nhng bo co s b, cing nh cc kt qu v kt lun cui cng; c. Cam kt cho quc gia ven bin, theo yu cu ca h, tip xc vi tt c cc mu vt v d kin thu uc trong khun kh ca d n nghin cu khoa hc bin, cing nh cam kt cung cp cho quc gia ny nhng d kin c th sao li v cc mu vt c th uc phn chia m khng lm gim gi tr khoa hc ca chng; d. Cung cp cho quc gia ven bin, theo yu cu ca h, mt bn nh gi v cc d kin, cc mu vt v cc kt qu nghin cu , hay gip cho quc gia ny tin hnh nh gi hoc gii thch chung; e. Vi iu kin phi thc hin quy nh khon 2, bo m cho cc kt qu ca cng tc nghin cu uc sn sng a ra s dng cng sm cng tt trn trung quc t qua cc con ung quc gia hay quc t thch hp. f. Thng bo ngay cho quc gia ven bin bt k sa i quan trng no i vi d n nghin cu; g. Mt khi cng tc nghin cu kt thc, phi tho g cc thit b hay cng c nghin cu khoa hc, tr khi c s tha thun khc. 2. iu ny uc p dng khng lm phng hi n cc iu kin do cc lut v quy nh ca quc gia ven bin n nh v vic thi hnh quyn ty quyt nh ng hay khng ng theo iu 246, khon 5, k c vic bt buc phi uc s ng truc ca nuc mi uc ph bin trn phm vi quc t cc kt qu nghin cu thuc mt d n c lin quan trc tip n vic thm d v khai thc cc ti nguyn thin nhin. IU 250. Cc thng tin lin lc lin quan n cc d n nghin cu khoa hc bin Cc thng tin lin lc lin quan n cc d n nghin cu khoa hc bin phi uc tin hnh qua cc con ung chnh thc thch hp, tr khi c s tha thun khc. IU 251. Cc tiu chun chung v cc nguyn tc ch o Cc quc qia hay cc t chc quc t c thm quyn c th thc hin mt d n nghin cu khoa hc sau mt thi hn 6 thng k t ngy cc thng tin cn thit theo iu 248 uc thng bo cho quc gia ven bin, tr khi trong mt thi hn 4 thng k t lc nhn uc cc thng tin ny, quc gia ven bin bo cho quc gia hay t chc ngh thc hin cc cng tc nghin cu bit: Quc gia ven bin khuc t theo iu 246; hay Cc thng tin do quc gia hay t chc quc t c thm quyn ny cung cp v tnh cht hay mc tiu ca d n khng ph hp vi s thc hin nhin; hay Quc gia ven bin cn c mt thng bo b sung v nhng thng tin hoc nhng iu kin nu cc iu 248 v 249; hay Cc ngh)a v ny sinh t cc iu kin uc quy nh iu 249 cho mt d n nghin cu khoa hc bin do quc gia hay t chc quc t ny thc hin truc y khng uc lm trn. IU 253. Vic inh ch hoc chm dt cng vic nghin cu khoa hc bin 1. Quc gia ven bin c quyn yu cu inh ch cc cng vic nghin cu khoa hc bin ang tin hnh trong vng c quyn v kinh t hay trn thm lc a ca mnh: Nu cng vic ny khng uc tin hnh theo ng cc thng tin uc thng bo theo iu 248 m quc gia ven bin da vo ng cho php; hay Nu quc gia hay t chc quc t c thm quyn khi tin hnh cng vic ny khng tn trng cc quy nh ca iu 249 lin quan n cc quyn ca quc gia ven bin i vi d n nghin cu khoa hc bin. 2. Quc gia ven bin c quyn yu cu chm dt mi cng vic nghin cu khoa hc bin trong tt c cc trung hp m vic khng tun th iu 248 c ngh)a l lm thay i ln d n cc cng trnh nghin cu. 3. Quc gia ven bin cing c th yu cu chm dt cc cng vic nghin cu khoa hc bin, nu nh, trong mt thi gian hp l, mt im bt k trong nhng tnh hnh nu khon 1 khng uc sa cha. 4. Sau khi nhn uc thng bo v quyt nh ca quc gia ven bin i inh ch hay chm dt cng vic nghin cu khoa hc bin, cc quc gia hay t chc quc t c thm quyn uc php tin hnh cc cng vic ny phi chm dt nhng cng vic thuc i tung ca thng bo. 5. Lnh inh ch uc a ra theo khon 1 phi do quc gia ven bin thu hi, v d n khoa hc nghin cu bin c th uc tip tc ngay khi quc gia hay t chc quc t c thm quyn thc hin cc cng tc nghin cu khoa hc bin ny tun theo cc iu kin quy nh cc iu 248 v 249. IU 254. Cc quyn ca cc quc gia lng ging khng c bin v cc quc gia lng ging c hon cnh a l bt li 1. Cc quc gia v cc t chc quc t c thm quyn khi trao cho mt quc gia ven bin mt d n nghin cu khoa hc bin nu iu 246, khon 3, cn thng bo d n ny cho cc quc gia lng ging khng c bin v cc quc gia lng ging c hon cnh a l bt li, v bo cho quc gia ven bin vic gi cc thng bo ny. 2. Mt khi quc gia ven bin c lin quan chp thun d n, theo ng iu 246 v cc quy nh thch hp khc ca Cng uc, cc quc gia v cc t chc quc t c thm quyn khi thc hin d n cn cung cp cho cc quc gia lng ging khng c bin v cc quc gia lng ging c hon cnh a l bt li cc thng tin uc quy nh r cc iu 248 v 249, khon 1, im f, theo yu cu ca h v ty theo s cn thit. 3. Cc quc gia khng c bin v cc quc gia bt li v mt a l ni trn, theo yu cu ca mnh, c kh nng uc tham gia trong chng mc c th vo d n nghin cu khoa hc hin uc d tnh qua cc chuyn gia c trnh do mnh ch nh v uc quc gia ven bin chp nhn, theo nhng iu kin m quc gia ven bin v quc qia hay cc t chc quc t c thm quyn tin hnh cng tc nghin cu khoa hc bin tho lun thc hin d n, ph hp vi Cng uc. 4. Cc quc gia v cc t chc quc t c thm quyn nu khon 1 cung cp cho cc quc gia khng c bin v cc quc gia bt li v mt a l ni trn, theo yu cu ca h, nhng thng tin v s gip  uc quy nh r iu 249, khon 1, im d, vi iu kin phi tun th khon 2 ca chnh iu ny. IU 255. Nhng bin php nhm to iu kin d dng cho vic nghin cu khoa hc bin v gip cho cc tu thuyn nghin cu Cc quc gia c gng thng qua cc quy tc, quy nh v th tc hp l nhm khuyn khch v to iu kin thun li cho vic nghin cu khoa hc bin uc tin hnh theo ng Cng uc ngoi lnh hi, v nu cn, th to iu kin cho cc tu thuyn nghin cu khoa hc bin chp hnh cc quy nh thch hp ca phn ny vo ra cng ca cc quc gia ni trn uc d dng, vi iu kin l phi tun th theo cc lut v quy nh ca cc quc gia ny, v phi khuyn khch s gip cho cc tu thuyn ny. IU 256. Vic nghin cu khoa hc bin trong Vng Tt c cc quc gia, bt k hon cnh a l ca mnh nh th no, cing nh cc t chc quc t c thm quyn, u c quyn thc hin vic nghin cu khoa hc bin trong Vng, theo ng phn XI. IU 257. Vic nghin cu khoa hc bin trong phn nuc nm ngoi ranh gii ca vng c quyn v kinh t Tt c cc quc gia, bt k hon cnh a l ca mnh nh th no, cing nhu cc t chc quc t c thm quyn, u c quyn thc hin vic nghin cu khoa hc bin theo ng Cng uc trong phn nuc nm ngoi ranh gii ca vng c quyn v kinh t. Mc 4 CC THIT B V DNG C NGHIN CU KHOA HC TRONG MI TRUNG BIN IU 258. Vic t v s dng Vic t v s dng cc thit b hay dng c nghin cu khoa hc thuc bt k kiu no mt vng no ca mi trung bin phi ph thuc vo cng cc iu kin nh uc Cng uc tr nh cho vic tin hnh nghin cu khoa hc bin trong khu vc k trn. IU 259. Ch php l Cc thit b hay dng c uc nu trong mc ny, khng c quy ch ca cc o. Chng khng c lnh hi ring, v s c mt ca chng khng c nh hung n vn hoch nh ranh gii lnh hi, vng c quyn v kinh t hay thm lc a. IU 260. Khu vc an ton Cc khu vc an ton c mt chiu rng hp l khng qu 500m c th uc lp ra xung quanh cc thit b nghin cu khoa hc, theo ng cc quy nh tuong ng ca Cng uc. Tt c cc quc gia phi ch bo m cho tu thuyn ca mnh tn trng cc khu vc an ton ny. IU 261. Ngh)a v khng uc gy tr ngi cho hng hi quc t Vic t v s dng cc thit b hay dng c nghin cu khoa hc thuc bt k kiu no khng uc gy cn tr cho vic hng hi theo cc con ung quc t thung dng. IU 262. Du hiu nhn dng v phng tin bo hiu Cc thit b hay dng c nu trong mc ny phi c cc du hiu nhn dng ch r quc gia ng k hay t chc quc t m chng ph thuc vo, cing nh, phi c cc phuong tin bo hiu thch hp uc chp thun trn trung quc t nhm bo m an ton hng hi v hng khng, c tnh n cc quy tc v quy phm do cc t chc quc t c thm quyn t ra. Mc 5 TRCH NHIM IU 263. Trch nhim Bn phn ca cc quc gia v cc t chc quc t c thm quyn l phi quan tm, sao cho vic nghin cu khoa hc bin, bt k chng do hoc ngui thay mt cho h thc hin, u uc tin hnh theo ng Cng uc. Cc quc gia v t chc quc t c thm quyn chu trch nhim v nhng bin php m mnh thi hnh, vi phm Cng uc, lin quan n cc cng vic nghin cu khoa hc bin do cc quc gia khc, cc t nhin nhn hay php nhn c quc tch ca cc quc gia khc hoc do cc t chc quc t c thm quyn tin hnh, v phi n b cc tn tht do cc bin php gy ra. Cc quc gia v t chc c thm quyn phi chu trch nhim, theo iu 235, v cc tn tht gy ra bi nn nhim mi trung bin xut pht t vic nghin cu khoa hc bin do mnh thc hin hay do ngui thay mt cho mnh thc hin. Mc 6 GIA QUYT CC TRANH CHP V CC BIN PHP BO M IU 264. Vic gii quyt cc tranh chp Cc tranh chp lin quan n vic gii thch hay p dng cc quy nh ca Cng uc v vic nghin cu khoa hc bin uc gii quyt theo ng cc Mc 2 v 3 ca Phn XV IU 265. Cc bin php bo m Chng no mt tranh chp cha uc gii quyt theo ng cc Mc 2 v 3 ca Phn XV, th quc gia hay t chc quc t c thm quyn uc php thc hin d n nghin cu khoa hc bin, khng cho php thc hin hay tip tc vic nghin cu khoa hc nu khng c s ng r rng ca cc quc gia ven bin hu quan. PHN XIV PHT TRIN V CHUYN GIAO K THUT BIN Mc 1 CC QUY NH CHUNG IU 266. Vic xc tin pht trin v chuyn giao cc k thut bin 1. Cc quc gia hp tc trc tip, hoc thng qua cc t chc quc t c thm quyn, trong phm vi kh nng ca mnh, nhm tch cc to iu kin thun li cho s pht trin v chuyn giao khoa hc v k thut bin theo cc th thc v iu kin cng bng v hp l. 2. Cc quc gia to iu kin thun li cho s pht trin kh nng trong l)nh vc khoa hc v k thut bin ca cc quc gia c nhu cu v yu cu c hng mt s gip v k thut trong l)nh vc ny, nht l cc quc gia ang pht trin, k c quc gia khng c bin hay bt li v mt a l, trong vic thm d, khai thc, bo v v qun l cc ti nguyn ca bin, trong vic bo v v gi gn mi trng bin, trong vic nghin cu khoa hc bin v cc hot ng khc nhm tin hnh trong mi trng bin ph hp vi Cng c, nhm thc y tin b x hi v kinh t ca cc quc gia ang pht trin. 3. Cc quc gia c gng gip to ra cc iu kin kinh t v php l thun li cho vic chuyn giao k thut bin, trn c s cng bng, c li cho tt c cc bn hu quan. IU 267. Vic bo v cc li ch chnh ng to iu kin cho s hp tc theo iu 266, cc quc gia cn phi tnh n tt c cc li ch chnh ng, cing nh cc quyn v ngh)a v ca ngi nm gi, nhng ngi cung cp v nhng ngi c nhn cc k thut bin. IU 268. Cc mc tiu c bn Cc quc gia trc tip hoc thng qua cc t chc quc t c thm quyn, cn phi xc tin: Vic nm, nh gi v ph bin cc kin thc trong l)nh vc k thut bin; cc quc gia ny to iu kin thun li cho vic tip xc vi cc thng tin v cc d liu tng ng; Vic pht trin cc k thut bin thch hp; Vic pht trin h tng c s v k thut cn thit lm d dng cho vic chuyn giao cc k thut bin; Vic khai thc ngun nhn lc qua vic o to v ging dy cho cc cng dn ca cc quc gia v cc nc ang pht trin, c bit l nhng nc km pht trin nht trong cc quc gia ang pht trin ; Vic hp tc quc t mi mc , nht l vic hp tc theo khu vc, phn khu vc v tay i. IU 269. Cc bin php c thi hnh t ti cc mc tiu c bn t n cc mc tiu c bn nu iu 268, ngoi cc bin php khc, cc quc gia tm cch, trc tip hoc thng qua cc t chc quc t c thm quyn, : Lp ra cc chng trnh hp tc k thut nhm chuyn giao thc s cc k thut bin thuc mi loi cho cc quc gia c nhu cu v yu cu hng mt s gip v mt k thut bin trong l)nh vc ny, nht l cho cc quc gia ang pht trin khng c bin hay bt li v a l, cing nh cho cc quc gia ang pht trin khc khng c kh nng hoc to ra hoc pht trin kh nng k thun ring ca mnh trong l)nh vc khoa hc bin v trong l)nh vc thm d v khai thc cc ti nguyn ca bin, cing khng c kh nng pht trin h tng c s cn thit cho cc k thut ny; Gip to ra cc iu kin thun li cho vic k kt cc hip nh, cc hp ng hay cc tha thun tng t khc, trong nhng iu kin cng bng, hp l; T chc cc hi ngh, hi tho v cc cuc tho lun v cc vn khoa hc v k thut, nht l v cc chnh sch v phng php cn ra thc hin chuyn giao cc k thut bin; To iu khin thun li cho vic trao i cc nh khoa hc, k thut v cc chuyn gia khc; Thc hin cc d n v xc tin cc x nghip lin doanh v cc hnh thc hp tc hai bn v nhiu bn khc. Mc 2 V HP TC QUC T IU 270. Khun kh v hp tc quc t Vic hp tc quc t pht trin v chuyn giao k thut bin c thc hin, khi c th c v thch hp, trong khun kh ca cc chng trnh hai bn, khu vc, v nhiu bn hin c, cing nh trong khun kh ca cc chng trnh c m rng v ca cc chng trnh mi, nhm lm d dng cho vic nghin cu khoa hc bin v chuyn giao k thut bin, c bit, trong cc l)nh vc mi, v vic cp kinh ph quc t thch hp cho vic nghin cu i dng v khai thc cc i dng. IU 271. Cc nguyn tc ch o, cc tiu chun v quy phm Cc quc gia, trc tip hoc thng qua cc t chc quc t c thm quyn, tm cch xc tin vic son tho cc nguyn tc ch o, cc tiu chun v qui phm c chp nhn chung v vic chuyn giao k thut bin trong khun kh ca cc tha hip hai bn hay trong khun kh ca cc t chc quc t v c quan khc, c bit, c tnh n cc li ch v nhu cu ca quc gia ang pht trin. IU 272. Vic phi hp cc chng trnh quc t Trong l)nh vc chuyn giao k thut bin, cc quc gia c gng bo m cho cc t chc quc t c thtm quyn phi hp vi cc hot ng ca h, k c mi chng trnh khu vc v th gii, c tnh n cc li ch v nhu cu ca cc quc gia ang pht trin, c bit l cc quc gia khng c bin hay bt li v mt a l. IU 273. Vic hp tc vi cc t chc quc t v C quan quyn lc Cc quc gia tch cc hp tc vi cc t chc quc t c thm quyn v vi C quan quyn lc nhm khuyn khch v to iu kin thun li cho vic chuyn giao cho cc quc gia ang pht trin, cho cng dn ca h v cho x nghip nhng kin thc thc tin v k thut bin c lin quan n cc hot ng trong Vng. IU 274. Cc mc tiu ca C quan quyn lc V cc hot ng tin hnh trong Vng, C quan quyn lc quan tm ti mi li ch chnh ng cing nh cc quyn v ngh)a v ca nhng ngi nm gi, nhng ngi cung cp v nhng ngi c nhn k thut, m bo cho: Theo ng nguyn tc phn chia cng bng v mt a l, cc cng dn ca cc quc gia ang pht trin, d l quc gia ven bin, khng c bin hay c hon cnh a l bt li, c a vo lm nhn vin tp s trong s cc nhn vin k thut, qun l v nghin cu c tuyn cho cc nhu cu hot ng ca C quan quyn lc; Ti liu k thut v dng c, my mc thit b v phng php dng phi cho tt c cc quc gia s dng, nht l cho cc quc gia ang pht trin ang c nhu cu v yu cu c hng s gip k thut trong l)nh vc ny; Cc quy nh thch hp phi c xc nh ngay trong C quan quyn lc to iu kin d dng cho cc quc gia c nhu cu v yu cu c hng mt s gip k thut trong l)nh vc k thut bin, nht l cc quc gia ang pht trin, v cng dn ca cc nc ny, nm c cc kin thc v c trnh thnh tho cn thit, k c vic c hng mt s o luyn v ngh nghip. Cc quc gia c nhu cu v yu cu c hng mt s gip k thut trong l)nh vc ny, nht l cc quc gia ang pht trin, nhn c mt s gip  c c trang thit b, cc phng php, dng c v b quyt k thut cn thit, trong khun kh ca cc tha thun ti chnh tr nh trong Cng c. Mc 3 CC TRUNG TM NGHIN CU KHOA HC V K THUT BIN CA QUC GIA V KHU VC IU 275. Vic thnh lp cc trung tm quc gia 1. Cc quc gia, trc tip hoc thng qua cc t chc quc t c thm quyn v C quan quyn lc, to iu kin thun li cho vic thnh lp, nht l trong cc quc gia ven bin ang pht trin, cc trung tm quc gia nghin cu khoa hc v k thut bin, v tng cng cc trung tm hin c, ng vin v xc tin vic nghin cu khoa hc bin trong cc quc gia ny v pht trin kh nng ring ca tng nc nhm s dng v gn gi cc ti nguyn bin ca h cho mc ch kinh t. 2. Cc quc gia, thng qua cc t chc quc t c thm quyn v C quan quyn lc, gp phn gip thch ng to iu kin d dng cho vic thnh lp v tng cng cc trung tm quc gia nhm lm cho cc quc gia c nhu cu v yu cu c hng s gip nh vy c c nhng phng tin o to tin tin, nhng thit b, nhng kin thc thc tin v s thng tho cn thit, cing nh cc chuyn gia k thut. IU 276. Vic thnh lp cc trung tm khu vc 1. Phi hp vi cc t chc quc t c thm quyn, C quan quyn lc v cc vin nghin cu quc gia v khoa hc v k thut bin, cc quc gia to iu kin d dng cho vic thnh lp, nht l trong cc quc gia ang pht trin, cc trung tm nghin cu khoa hc v k thut bin ca khu vc, nhm khuyn khch v thc y vic nghin cu khoa hc bin trong cc quc gia ny v lm d dng cho vic chuyn giao k thut bin. 2. Tt c cc quc gia ca cng mt khu vc cn tp hp tc vi cc trung tm ca khu vc bo m tt hn vic thc hin cc mc tiu ca h. IU 277. Nhng chc nng ca cc trung tm khu vc Ngoi cc chc nng khc, cc trung tm khu vc c trch nhim bo m: Cc chng trnh o to v ging dy mi trnh trong cc l)nh vc nghin cu khoa hc v k thut bin khc nhau, c bit l mn sinh vt bin, cp trc ht l vic bo v v qun l cc ti nguyn sinh vt, mn hi dng hc, thy vn hc, k thut cng trnh, thm d a cht y bin, khai thc m v k thut kh mn nc bin; Vic nghin cu cng tc qun l; Cc chng trnh nghin cu c quan h n vic bo v v gn gi mi trng bin v vic ngn nga, hn ch v ch ng nhim; Vic t chc cc hi ngh, hi tho v cc cuc tho lun thuc khu vc; Thu thp v x l d kin v thng tin trong l)nh vc khoa hc v k thut bin; Ph bin nhanh chng cc kt qu ca vic nghin cu khoa hc v k thut bin trong cc ti liu d ph cp; Ph bin cc thng tin v cc chnh sch quc gia lin quan n vic chuyn giao k thut bin, v vic nghin cu so snh c h thng cc chnh sch ny; Su tp v h thng ha cc thng tin lin quan n vic thng mi ha cc k thut, cing nh n cc hp ng v cc tha thun khc v cc chng ch; Hp tc k thut vi cc quc gia khc ca khu vc. Mc 4 VIC HP TC GIA CC T CHC QUC T IU 278. Vic hp tc gia cc t chc quc t Cc t chc quc t c thm quyn ni trong phn ny v Phn XIII thi hnh mi bin php cn thit trc tip hay bng cch hp tc cht ch, lm trn cc chc nng v nhim v m mnh m ng theo phn ny. PHN XV GII QUYT CC TRANH CHP Mc 1 CC QUY NH CHUNG IU 279. Ngh)a v gii quyt tranh chp bng phng php ha bnh Cc quc gia thnh vin gii quyt mi tranh chp xy ra gia h v vic gii thch hay p dng Cng c bng cc phng php ha bnh theo ng iu 2, khon 3 ca Hin chng lin hp quc v, v mc ch ny, cn phi tm ra gii php bng cc phng php c nu iu 33, khon 1 ca Hin chng. IU 280. Gii quyt cc tranh chp bng bt k phng php ha bnh no do cc bn la chn Khng mt quy nh no ca phn ny nh hng n quyn ca cc quc gia thnh vin i n tha thun gii quyt vo bt c lc no, bng bt k phng php ha bnh no theo s la chn ca mnh mt v tranh chp xy ra gia h v vn gii thch hay p dng Cng c. IU 281. Th tc phi tun theo khi cc bn khng t ti mt cch gii quyt 1. Khi cc quc gia thnh vin tham gia v mt v tranh chp lin quan n vic gii thch hay p dng Cng c tha thun tm cch gii quyt tranh chp ny bng mt phng php ha bnh theo s la chn ca mnh, th cc th tc c tr nh trong phn ny ch c p dng nu ngi ta khng t c mt cch gii quyt bng phng php ny v nu s tha thun gia cc bn khng loi tr kh nng tin hnh mt th tc khc. 2. Nu cc bn cng tha thun v mt thi hn, th khon mt ch c p dng k t khi kt thc thi hn ny. IU 282. Cc ngh)a v xut pht t cc hip nh chung, khu vc hay hai bn Khi cc quc gia thnh vin tham gia vo mt v tranh chp lin quan n vic gii thch hay p dng Cng c, trong khun kh ca mt hip nh chung, khu vc hay hai bn hay bt k cch no, tha thun rng mt v tranh chp nh vy, s phi tun theo mt th tc dn n mt quyt nh bt buc, th th tc ny c p dng thay cho cc th tc c tr nh trong phn ny, tr khi cc bn tranh chp c tha thun khc. IU 283. Ngh)a v tin hnh cc cuc trao i v quan im 1. Khi c tranh chp xy ra gia cc quc gia thnh vin lin quan n vic gii thch hay p dng Cng c, cc bn tranh chp tin hnh ngay mt cuc trao i quan im v cch gii quyt tranh chp bng thng lng hay bng cc phng php ha bnh khc. 2. Cing nh vy, cc bn tin hnh ngay mt cuc trao i quan im mi khi kt thc mt th tc gii quyt i vi mt v tranh chp nh vy m khng gii quyt c, hay mi khi c mt gii php v cc hon cnh i hi cc cuc tham kho kin lin quan n vic thi hnh gii php . IU 284. Vic ha gii 1. Bt k quc gia no thnh vin no tham gia vo mt v tranh chp lin quan n vic gii thch hay p dng Cng c u c th yu cu quc gia khc hay cc bn khc a v tranh chp ra ha gii theo th tc c tr nh Mc 1 ca Ph lc V, hay theo mt th tc ha gii khc. 2. Khi yu cu c chp nhn v nu cc bn ng v th tc ha gii s c p dng, th bt k bn no cing c th a ra v tranh chp ra ha gii theo th tc . 3. Khi yu cu khng c chp nhn hay nu cc bn khng tha thun c v th tc ha gii, th coi nh chm dt vic ha gii. 4. Khi mt v tranh chp c a ra ha gii, th ch kt thc vic ha gii theo ng th tc ha gii tha thun, tr khi cc bn c s tha thun khc. IU 285. Vic p dng mc ny cho cc v tranh chp c a ra theo phn XI Mc ny c p dng cho bt k v tranh chp no m theo Mc 5 ca Phn XI cn c gii quyt theo ng cc th tc tr nh trong phn ny. Nu mt thc th khng phi l mt quc gia thnh vin tham gia vo mt v tranh chp nh th, th mc ny c p dng mutalis mutandis (vi nhng sa i cn thit v chi tit). Mc 2 CC TH TC BT BUC DN TI CC QUYT NH BT BUC IU 286. Phm vi p dng mc ny Vi iu kin tun th Mc 3, mi tranh chp lin quan n vic gii thch hay p dng Cng c khi khng c gii quyt bng cch p dng Mc 1, theo yu cu ca mt bn tranh chp, u c a ra trc ta n c thm quyn theo mc ny. IU 287. Vic la chn th tc 1. Khi k hay ph chun Cng c hoc tham gia Cng c, hay bt k thi im no sau , mt quc gia c quyn t do la chn, hnh thc tuyn b bng vn bn, mt hay nhiu bin php sau y gii quyt cc tranh chp c lin quan n vic gii thch hay p dng Cng c: Ta n quc t v Lut bin c thnh lp theo ng Ph lc VII; To n quc t; Mt ta trng ti c thnh lp theo ng Ph lc VII; Mt ta trng ti c bit c thnh lp theo ng Ph lc VIII gii quyt mt hay nhiu loi tranh chp c qui nh r trong . 2. Mt bn tuyn b theo khon 1 khng nh hng n ngh)a v ca mt quc gia thnh vin phi chp nhn, trong phm vi v theo cc th thc c tr nh Mc 5 ca phn XI, thm quyn ca Vin gii quyt cc tranh chp c lin quan n y bin thuc Ton n quc t v lut bin v tuyn b cing khng b ngh)a v ny tc ng n. 3. Mt quc gia thnh vin tham gia vo mt v tranh chp m khng c mt tuyn b cn c hiu lc bo v, th c xem l chp nhn th tc trng ti tr nh Ph lc VII. 4. Nu cc bn tranh chp chp nhn cng mt th tc gii quyt tranh chp, th v tranh chp ch c th c a ra gii quyt theo th tc , tr khi cc bn c tha thun khc. 5. Nu cc bn tranh chp khng chp nhn cng mt th tc gii quyt tranh chp, th v tranh chp ch c th c a ra gii quyt theo th tc trng ti c tr nh Ph lc VII, tr khi cc bn c tha thun khc. 6. Mt bn tuyn b theo ng khon 1 vn cn hiu lc trong vng 3 thng sau khi gi mt thng bo hy b cho Tng th k Lin hp quc. 7. Mt tuyn b mi, mt thng bo hy nb hay vic mt tuyn b ht hn khng h nh hng n th tc ang tin hnh trc mt ton n c thm quyn theo iu ny, tr khi cc bn c tha thun khc. 8. Cc tuyn b v thng bo nu iu ny c gi n Tng th k Lin hp quc lu chuyn v Tng th k Lin hp quc chuyn cc bn sao cho cc quc gia thnh vin. IU 288. Thm quyn 1. Mt ta n nu iu 287 c thm quyn xt x bt k tranh chp no lin quan n vic gii thch hay p dng Cng c c a ra cho mnh theo ng phn ny. 2. Mt ta n ni iu 287 cing c thm quyn xt x bt k tranh chp no lin quan n vic gii thch hay p dng mt iu c quc t c lin quan n cc mc ch ca Cng c v c a ra cho mnh theo ng iu c ny. 3. Vin gii quyt tranh chp lin quan n y bin c lp nn theo ng ph lc VI v bt k vin no khc, hay ta trng ti no khc, nu Mc 5 ca Phn XI, u c thm quyn xt x mi vn  c a ra cho mnh theo ng mc . 4. Trong trng hp c s tranh ci v vn mt ta n c thm quyn hay khng, th vn ny do ta n quyt nh. IU 289. Cc chuyn vin i vi mi tranh chp ng chm n nhng vn khoa hc hay k thut, mt ta n khi thi hnh thm quyn ca mnh theo mc ny, theo yu cu ca mt bn hay t mnh, v qua tham kho kin cc bn, c th la chn trn mt bn danh sch thch hp c lp nn theo ng iu 2 ca ph lc VIII, t nht l 2 chuyn vin khoa hc hay k thut tham gia ta n nhng khng c quyn biu quyt. IU 290. Nhng bin php bo m 1. Nu mt ta n c ngh xt mt v tranh chp theo ng th tc v thy prima facie (hin nhin) l mnh c thm quyn theo phn ny hay Mc 5 ca phn XI, th ta n ny c th qui nh tt c cc bin php bo m m mnh xt thy thch hp vi tnh hnh bo v cc quyn ring ca tng bn tranh chp hay ngn khng cho mi trng ca bin b nhng tn tht nghim trng, trong khi ch quyt nh cui cng. 2. Cc bin php bo m c th b sa i hay hy b ngay khi cc hon cnh chng minh cho cc bin php thay i hay khng cn tn ti. 3. Cc bin php bo m ch c th c qui nh, sa i hay hy b theo iu ny, theo yu cu ca mt bn tranh chp v sau khi to cho cc bn tranh chp kh nng tha thun c vi nhau. 4. To n thng bo ngay mi bin php bo m hay mi quyt nh sa b hay hy b bin php cho cc bn tranh chp, v nu xt thy thch hp, th thng bo cho cc quc gia thnh vin khc. 5. Trong khi ch lp ra mt ta trng ti xt x mt v tranh chp theo mc ny, mi ta n do cc bn tha thun vi nhau ch nh, hoc, nu khng tha thun c trong mt thi hn 2 tun sau ngy c yu cu cc bin php bo m. To n quc t v lut bin, hay trong trng hp ca cc hot ng tin hnh trong Vng, Vin gii quyt cc tranh chp lin quan n y bin, c th quy nh, sa i hay hy b cc bin php bo m theo ng iu ny, nu nh h thy prima facie (hin nhin) rng ta n cn c lp ra s c thm quyn, v nu nh h xt thy rng tnh cht khn trng ca tnh hnh i hi phi lm nh vy. Mt khi c thnh lp, ta n c giao xt x v tranh chp, hnh ng theo ng cc khon 1 n 4, c th sa i, hy b hay xc nhn bin php bo m ny. 6. Cc bn tranh chp phi tun theo khng chm tr cc bin php bo m c quy nh theo iu ny. IU 291. Vic s dng cc th tc gii quyt tranh chp 1. Tt c cc th tc gii quyt tranh chp c tr nh trong phn ny u ng cho cc quc gia thnh vin. 2. Cc th tc gii quyt tranh chp c tr nh trong phn ny ch ngo cho cc thc th khng phi l quc gia thnh vin trong phm vi m Cng c tr nh mt cch r rng. IU 292. Gii phng ngay cho tu thuyn b cm gi hay tr t do cho on thy th ca n 1. Khi cc nh chc trch ca mt quc gia thnh vin bt gi mt chic tu mang c ca mt quc gia thnh vin khc v nu thy rng quc gia bt gi chic tu khng tun theo cc qui nh ca Cng c tr nh vic gii phng ngay cho tu thuyn hay tr t do cho on thy th ca n ngay khi k gi mt khon tin bo lnh hp l hay mt khon bo m ti chnh no khc, th vn gii phng tu hay tr t do cho on thy th phi c a ra trc mt ta n do cc bn ch nh theo mt tha thun chung; nu khng tha thun uc trong mt thi hn 10 ngy k t lc bt gi chic tu hay on thy th, vn ny c th c a ra trc mt ta n c quc gia tin hnh bt hay gi tu hay on thy th chp nhn theo ng iu 287, hay trc Ta n quc t v lut bin, tr khi cc bn c tha thun khc. 2. Yu cu gii phng hay tr t do ch c th do quc gia m tu mang c hoc nhn danh quc gia y a ra. 3. Ta n nhanh chng xem xt yu cu ny v ch xt x vn gii phng tu hay tr t do cho on thy th, vic ny khng c nh hng g n tin trnh tip sau ca mi v kin m chic tu, ngi ch chic tu hay on thy th ca n c th l i tng trc quyn ti phn quc gia thch hp. Cc nh chc trch ca quc gia tin hnh bt, gi vn c t cch ra lnh gii phng tu hay tr t do cho on thy th ca n vo bt k lc no. 4. Ngay khi k gi khon tin bo lnh hay mt khon bo m ti chnh khc theo quyt nh ca ta n, cc nh chc trch ca quc gia bt gi tu phi tun theo quyt nh ca ta n v vic gii phng tu v tr t do cho on thy th ca n. IU 293. Lut c th p dng 1. Ta n c thm quyn theo mc ny p dng cc qui nh ca Cng c v cc qui tc khc ca php lut quc t khng mu thun vi Cng c. 2. Khon 1 khng ng chm n quyn hn ca ta c thm quyn theo mc ny xt x ex aequo bono (cng bng) nu cc bn tha thun. IU 294. Cc th tc s b 1. Ta n c tr nh iu 287 nhn c n yu cu xt x mt v tranh chp ni iu 297 quyt nh theo thnh cu ca mt bn, hay c th quyt nh theo mnh, xem yu cu ny c phi l mt s lm dng cc phng php t tng hay prima facie (hin hin) l c cn c. Nu ta n xt thy rng, l mt s lm dng cc phng php t tng hay prima facie (hin hin) l khng c cn c, th ta n thi khng xt n na. 2. Lc nhn c n, ta n thng bo ngay cho bn kia hay cc bn kia, v qui nh mt thi hn hp l, cc bn ny c th yu cu ta quyt nh v cc im nu khon 1. 3. iu ny khng h ng chm n cc quyn ca mt bn tranh chp nu ln nhng phn bc s b theo ng cc qui tc t tng c th p dng. IU 295. Trng hp cc bin php t tng ni b c s dng ht Mt v tranh chp gia cc quc gia thnh vin lin quan n vic gii thch hay p dng Cng c, ch c th c a ra gii quyt theo cc th t qui nh mc ny sau khi cc bin php t tng ni b c s dng ht theo i hi ca php lut quc t. IU 296. Tnh cht ti hu v bt buc ca cc quyt nh 1. Cc quyt nh do ta n c thm quyn theo mc ny a ra l c tnh cht ti hu, v tt c cc bn tranh chp phi tun theo. 2. Cc quyt nh ch c tnh cht bt buc i vi cc bn v trong trng hp ring bit c xem xt. Mc 3 CC GII HN V NGOI L I VI VIC P DNG IU 297. Cc gii hn p dng mc 2 1. Cc v tranh chp lin quan n vic gii thch hay p dng Cng c v vic thi hnh cc quyn thuc ch quyn hay quyn ti phn ca quc gia ven bin nh c tr nh trong Cng c, c xt theo cc th tc gii quyt c tr nh Mc 2 trong cc trng hp sau y: Khi thy rng quc gia ven bin khng tun theo Cng c lin quan n t do v quyn hng hi, hng khng hoc t do v quyn t cc dy cp v ng dn ngm, cing nh n vic s dng bin vo cc mc ch khc m quc t tha nhn l chnh nu iu 58; Khi thy rng trong vic thi hnh cc t do v cc quyn hoc trong vic s dng cc quyn ny, mt quc gia khng tun theo Cng c hay cc lut hoc cc qui nh do quc gia ven bin ra ph hp vi cc qui nh ca Cng c v cc qui tc khc ca php lut quc t khng tri vi Cng c; hoc Khi thy rng quc gia ven bin khng tun theo cc qui tc hay quy phm quc t c xc nh nhm bo v v gn gi mi trng bin c th p dng cho quc gia ny v c Cng c t ra, hay c t ra thng qua mt t chc quc t c thm quyn hay mt hi ngh ngoi giao hnh ng ph hp vi Cng c. 2. a) Cc v tranh chp lin quan n vic gii thch hay p dng cc qui nh ca Cng c v nghin cu khoa hc bin c gii quyt theo ng Mc 2, tr khi quc gia ven bin khng chu chp nhn theo cch gii quyt nh th i vi mt v tranh chp pht sinh t: Vic quc gia ny thi hnh mt quyn ty quyt nh theo ng iu 246; hay Quyt nh ca quc gia ny ra lnh nh ch hoc chm dt tin hnh mt d n nghin cu theo ng iu 253; b) Cc v tranh chp pht sinh t mt lun c ca quc gia nghin cu cho rng trong trng hp ca mt d n ring bit, quc gia ven bin khng s dng cc quyn m cc iu 246 v 253 dnh cho mnh mt cch ph hp vi Cng c, th theo yu cu ca bn ny hay bn khc c a ra ha gii theo th tc c tr nh Mc 2 ca Ph lc V, d) nhin l y ban ha gii khng c xt vic thi hnh quyn ty quyt nh ca quc gia ven bin trong vic ch nh cc khu vc c bit, nh c tr nh iu 246, khon 6, cing nh vic thi hnh quyn ty khng cho php theo ng khon 5 ca cng iu . 3. a) Cc vic tranh chp lin quan n vic gii thch hay p dng cc qui nh ca Cng c v vic nh bt hi sn c gii quyt theo ng Mc 2, tr khi quc gia ven bin khng chu chp nhn cch gii quyt nh vy v mt v tranh chp lin quan n cc quyn thuc ch quyn ca mnh i vi cc ti nguyn sinh vt thuc Vng c quyn v kinh t ca mnh, hay lin quan n vic thi hnh cc quyn ny, k c quyn ty qui nh khi lng nh bt c th chp nhn c v kh nng nh bt ca mnh, phn phi s d ra gia cc quc gia khc, quyt nh cc th thc, iu kin t ra trong cc lut v qui nh ca mnh v bo v v qun l; b) Nu vic vn dng Mc 1, khng cho php i n mt cch gii quyt, th theo yu cu ca mt bn no trong s cc bn tranh chp, v tranh chp c a ra ha gii theo th tc c tr nh Mc 2 ca Ph lc V, khi chng minh c rng quc gia ven bin : R rng khng thc hin ngh)a v phi dng cc bin php bo v v qun l thch hp bo m rng vic duy tr cc ti nguyn sinh vt thuc vng c quyn kinh t khng b nh hng nghim trng; c on t chi vic quy nh, theo yu cu ca mt quc gia khc khi lng nh bt c th chp nhn c v kh nng khai thc ti nguyn sinh vt ca mnh i vi cc n (stocks) hi sn m vic khai thc c lin quan n quc gia khc ; hay c on t chi vic chia cho mt quc gia no ton b hay mt phn s c d m mnh xc nhn, nh tr nh cc iu 62, 69 v 70 v theo cc th thc v iu kin m bn thn mnh qui nh v ph hp vi Cng c; y ban ha gii khng c trng hp no c php dng quyn ty quyt nh ca mnh thay cho quyn ty quyt nh ca cc quc gia ven bin. Bo co ca y ban ha gii phi c thng bo cho cc t chc quc t thch hp. Khi m phn v cc tha thun tr nh cc iu 69 v 70, cc quc gia thnh vin, tr khi c tha thun khc, ghi vo mt iu khon tr nh cc bin php m mnh phi thi hnh gim n mc ti thiu cc kh nng bt ng v vic gii thch hay p dng tha thun, cing nh th tc phi tun theo trong trng hp vn c bt ng. IU 298. Nhng ngoi l khng bt buc i vi vic p dng Mc 2 1. Khi k kt, ph chun hay tham gia Cng c, hoc vo bt k thi im no sau , vi iu kin khng phng hi n cc ngh)a v pht sinh t Mc 1, mt quc gia c th tuyn b bng vn bn rng mnh khng chp nhn mt hay nhiu th tc gii quyt cc tranh chp c tr nh Mc 2 c lin quan n mt hay nhiu loi tranh chp sau y: a) i. Cc v tranh chp v vic gii thch hay p dng cc iu 15, 74 v 83 lin quan n vic hoch nh ranh gii cc vng bin hay cc v tranh chp v cc vnh hay danh ngh)a lch s, ngh)a l khi mt tranh chp nh th xy ra sau khi Cng c c hiu lc v nu cc bn khng i n mt tha thun no bng con ng thng lng trong mt thi hn hp l, th quc gia tuyn b, theo yu cu ca mt trong cc bn, chp nhn a v tranh chp ra ha gii theo th tc c tr nh Mc 2 ca ph lc V, v ng nhin khng th a ra xt theo th tc ny mt v tranh chp no i hi nht thit phi xem xt ng thi mt v tranh chp cha c gii quyt lin quan n ch quyn v cc quyn khc trn mt lnh th t lin hay o; ii. Mt khi y ban ha gii trnh by bo co ca mnh, bo co phi ni r c l do, th cc bn thng lng v mt tha thun trn c s ca bo co ny; nu cc cuc thng lng khng thnh, th cc bn, qua s tha thun vi nhau, a vn ra theo cc th tc c quy nh Mc 2, tr khi cc bn c tha thun khc; iii. im nh ny khng p dng i vi cc v tranh chp lin quan n vic hoch nh ranh gii cc vng bin c mt tha thun gia cc bn gii quyt dt khot, cing nh i vi cc v tranh chp phi c gii quyt theo ng mt bn tha thun hai bn hay nhiu bn c tnh cht rng buc cc bn; b) Cc v tranh chp lin quan n cc hot ng qun s, k c hot ng qun s ca tu thuyn v phng tin bay ca Nh nc c s dng cho mt dch v khng c tnh cht thng mi, v cc v tranh chp lin quan n cc hnh ng bt buc chp hnh, c thc hin trong vic thi hnh cc quyn thuc ch quyn hoc quyn ti phn m iu 297, khon 2 v 3, loi tr khi thm quyn ca mt Ta n; c) Cc v tranh chp m Hi ng bo an Lin hp quc, trong khi thi hnh cc chc nng ca mnh do Hin chng Lin hp quc giao ph c trch nhim gii quyt, tr khi Hi ng bo an quyt nh xa vn trong chng trnh ngh s ca mnh hay yu cu cc bn tranh chp gii quyt tranh chp ca h bng cc phng php qui nh trong Cng c. 2. Mt quc gia thnh vin ra mt tuyn b theo khon 1, th bt k lc no cing c th rt lui tuyn b hay tha thun a ra mt v tranh chp m tuyn b ny loi tr, ra trc bt c th tc gii quyt no c tr nh trong Cng c. 3. Mt quc gia thnh vin ra mt tuyn b theo khon 1, th khng th a ra mt v tranh chp, nm trong mt loi tranh chp b loi tr, ra trc mt th tc no trong s cc th tc c tr nh trong Cng c, nu khng c s tha thun ca quc gi thnh vin ang tranh chp vi mnh. 4. Nu mt quc gia thnh vin ra mt tuyn b theo khon 1, im a, th bt k quc gia thnh vin no khc cing c th a ra mi tranh chp gia quc gia vi quc gia ra tuyn b v nm trong mt loi tranh chp b loi tr, ra gii quyt theo th tc c nh r trong tuyn b ny. 5. Mt tuyn b mi hay mt thng bo rt lui mt tuyn b khng h c tc ng n th tc ang p dng trc mt ton n xt x theo ng iu ny, tr khi cc bn c tha thun khc. 6. Cc tuyn b hay cc thng bo rt lui cc tuyn b ni iu ny phi c gi cho Tng th k Lin hp quc lu chuyn, Tng th k Lin hp quc chuyn cc bn sao cc vn kin cho cc quc gia thnh vin. IU 299. Quyn ca cc bn trong vic tha thun cc th tc 1. Bt k tranh chp no khi b loi khi cc th tc gii quyt cc tranh chp c tr nh Mc 2 theo iu 297 hoc bng mt tuyn b theo ng iu 298, th ch c th c a ra gii quyt theo cc th tc ny qua s tha thun ca cc bn tranh chp. 2. Khng mt quy nh no ca mc ny ng chm n quyn ca cc bn tranh chp trong vic tha thun s dng mt th tc khc gii quyt v tranh chp, hay tha thun gii quyt v tranh chp bng s gin xp n tha. PHN XVI CC QUY NH CHUNG IU 300. Thin ch v lm quyn Cc quc gia thnh vin phi c thin ch hon thnh cc ngh)a v m nhn theo ni dung Cng c, v thc hin cc quyn, thm quyn v cc t do c tha nhn trong Cng c, sao cho khng xy ra tnh trng lm quyn. IU 301. Vic s dng bin vo nhng mc ch ha bnh Trong vic thc hin cc quyn v lm trn ngh)a v ca mnh theo ng Cng c, cc quc gia thnh vin trnh da vo vic e da hay s dng vi lc xm phm ton vn lnh th hay c lp chnh tr ca mi quc gia hay trnh cng bt k cch no khc khng ph hp vi cc nguyn tc ca php lut quc t c nu trong Hin chng Lin hp quc. IU 302. Vic tit l cc thng tin Khng phng hi n quyn ca mi quc gia thnh vin da vo cc th tc gii quyt cc v tranh chp c tr nh trong Cng c, khng qui nh no ca Cng c c th c gii thch nh l bt buc mt quc gia thnh vin, trong khi thi hnh cc ngh)a v ca mnh theo Cng c, cung cp cc thng tin m vic tit l s l tri vi cc li ch thit yu ca mnh v mt an ninh. IU 303. Cc hin vt kho c v lch s c pht hin bin Cc quc gia c ngh)a v bo v cc hin vt c tnh cht kho c hay lch s c pht hin bin; cc quc gia hp tc vi nhau v mc ch y. kim sot vic mua bn hin vt ny, bng cch p dng iu 33, quc gia ven bin c th coi vic ly cc hin vt t y bin trong vng ni iu m khng c s tha thun ca mnh l s vi phm cc lut v qui nh ca quc gia ven bin trn lnh th hay trong lnh hi ca mnh, c nu iu 33. iu ny khng ng chm n cc quyn ca nhng ngi s hu c th c xc nhn, cing khng ng chm n quyn thu hi cc xc tu v cc qui tc khc ca lut hng hi cing khng ng chm n cc lut v tp qun v mt trao i vn ha. iu ny khng lm phng hi n cc iu c quc t khc v cc qui tc ca php lut quc t lin quan n vic bo v cc hin vt c tnh cht kho c hay lch s. IU 304. Trch nhim trong trng hp xy ra thit hi Cc qui nh ca Cng c lin quan n trch nhim trong trng hp xy ra thit hi khng phng hi n vic p dng cc qui tc hin hnh v vic lp ra cc qui tc mi lin quan n trch nhim theo php lut quc t. PHN XVII CC QUI NH CUI CNG IU 305. K kt 1. Cng c ng cho cc i tng sau y c k: Tt c cc quc gia; Nc Na-mi-bi-a do Hi ng ca Lin hp quc v Na-mi-bi-a i din; Tt c cc quc gia lin kt t tr chn ch ny qua mt hnh ng t quyt do Lin hp quc gim st v ph chun theo Ngh quyt 1514 (XV) ca i hi ng v c thm quyn i vi cc vn m Cng c cp, k c thm quyn k cc hip c v cc vn ; Tt c cc quc gia lin kt t tr m theo cc vn bn lin kt, c thm quyn i vi cc vn m Cng c cp, k c thm quyn k cc hip c v cc vn ; Tt c cc lnh th c quyn t tr hon ton v ni tr c Lin hp quc tha nhn, nhng cha ginh c nn c lp hon ton ph hp vi Ngh quyt 1514 (XV) ca i hi ng v c thm quyn i vi cc vn m Cng c cp, k c thm quyn k cc hip c v cc vn ; Cc t chc quc t theo ng ph lc IX. Cng c ng cho vic k kt ti B Ngoi giao nc Gia-mai-ca cho n ngy 09-12-1984 cing nh ti tr s ca Lin hp quc ti Niu Oc t 1-7-1983 n 9-12-1984. IU 306. Vic ph chun v vic xc nhn chnh thc Cng c phi c cc quc gia v cc thc th khc ni iu 305, khon 1, cc im b, c, d v e ph chun v c cc thc th ni khon 1, im f, ca iu xc nhn chnh thc theo ng Ph lc IX. Cc vn kin ph chun v xc nhn chnh thc c lu chiu bn cnh Tng th k Lin hp quc. IU 307. Vic tham gia Cng c vn ng cho cc quc gia v thc th khc ni iu 305 tham gia. Vic tham gia ca cc thc th ni iu 305, khon 1, im f do Ph lc IX iu chnh. Cc vn kin tham gia c lu chiu bn cnh Tng th k Lin hp quc. IU 308. C hiu lc 1. Cng c c hiu lc sau 12 thng k t ngy gi lu chiu vn bn ph chun hay tham gia th 60. 2. i vi mi quc gia ph chun Cng c hay tham gia vo Cng c sau khi vn bn ph chun hay tham gia th 60 c gi lu chiu, th Cng c s c hiu lc vo ngy th 30 sau ngy quc gia ny gi lu chiu vn bn ph chun hay tham gia ca mnh, vi iu kin phi tun th quy nh khon 1. i hi ng ca C quan quyn lc s nhm hp vo ngy m Cng c bt u c hiu lc v s bu ra Hi ng ca C quan quyn lc. Trong trng hp iu 161 khng th thc hin hon ton y , th Hi ng u tin phi c thnh lp sao cho ph hp vi nhng mc tiu ni iu . Cc quy tc, quy nh v th tc do y ban tr b son tho s c tm thi p dng trong khi ch cho cc qui tc, qui nh v th tc c C quan quyn lc chnh thc thng qua theo ng Phn XI. C quan quyn lc v cc c quan ca n hnh ng theo ng ngh quyt II ca Hi ngh lut bin ln th III ca Lin hp quc lin quan n cc khon vn u t ban u v vi cc quyt nh ca y ban tr b thc hin ngh quyt ny. IU 309. Cc bo lu v ngoi l Cng c khng chp nhn bo lu, cing khng chp nhn cc ngoi l ngoi nhng iu c cc iu khc ca Cng c cho php mt cch r rng. IU 310. Cc tuyn b iu 309 khng ngn cm mt quc gia, vo lc m quc gia ny k hay ph chun Cng c hoc tham gia vo Cng c, ra cc tuyn b, bt k li vn hay tn gi ca tuyn b th no, c bit l nhm iu ha lut l v qui nh quc ca h vi Cng c, vi iu kin l cc tuyn b ny khng nhm loi tr hay sa i hiu lc php l ca cc qui nh ca Cng c trong vic p dng chng vo quc gia ny. IU 311. Mi quan h vi cc cng c v iu c quc t khc Gia cc quc gia thnh vin, Cng c c gi tr hn cc Cng c Gi-ne-v ngy 29 thng 4 nm 1958 v lut bin. Cng c khng thay i cht no v cc quyn v ngh)a v ca cc quc gia thnh vin bt ngun t cc Hip c khc ph hp vi Cng c v cc quyn v ngh)a v khng ng chm n vic cc quc gia khc c hng cc quyn m Cng c dnh cho h, cing nh vic cc quc gia khc thi hnh ngh)a v ca h bt ngun t Cng c. Hai hoc trn hai quc gia thnh vin tham gia vo Cng c c th k cc iu c sa i hay nh ch vic p dng cc qui nh ca Cng c v ch p dng vo cc mi quan h gia h vi nhau, vi iu kin l cc iu c ny khng ng n mt trong cc qui nh Cng c m vic khng tn trng s khng ph hp vi vic thc hin ni dung v mc ch ca Cng c, v cing vi iu kin l cc iu c ny khng ng chm n vic p dng cc nguyn tc c bn c nu trong Cng c, cing khng ng chm n vic cc quc gia khc hng v thi hnh cc quyn hay ngh)a v bt ngun t Cng c. Cc quc gia thnh vin d nh k kt mt iu c ni khon 3 cn thng bo cho cc bn khc, qua trung gian ca ngi lu chiu Cng c, nh k kt iu c ca mnh cing nh nhng sa i hay vic nh ch p dng cc qui nh ca Cng c m iu c tr nh. iu ny khng ng chm n cc iu c quc t c php hay c duy tr mt cch r rng theo cc iu khc ca Cng c. Cc quc gia thnh vin tha thun rng khng th c s sa i no i vi nguyn tc c bn v di sn chung ca loi ngi c nu ln iu 136 v cc quc gia ny s khng tham gia vo mt iu c no vi phm nguyn tc y. IU 312. Sa i Sau mt thi gian 10 nm k t ngy Cng c c hiu lc, mi quc gia thnh vin c th, qua vn bn gi ln Tng th k Lin hp quc, ngh cc im sa i i vi Cng c v nhng im c th, trong chng mc m cc im sa i khng nhm vo cc hot ng tin hnh trong Vng, v ngh triu tp mt hi ngh c nhim v xem xt cc iu sa i c xut nh vy. Tng th k chuyn vn bn ny cho cc quc gia thnh vin. Nu trong 12 thng sau ngy chuyn vn bn, c t nht l mt na s quc gia thnh vin tr li mt cch thun li cho yu cu ny, th Tng th k triu tp hi ngh. Tr khi Hi ngh sa i c quyt nh khc, Hi ngh s p dng th tc ra quyt nh c dng trong hi ngh lut bin ln th III ca Lin hp quc. Hi ngh phi c gng ht sc i n tha thun v cc im sa i bng consensus (tha thun) v hi ngh ch c tin hnh b phiu v vn khi mi c gng t ti mt s tha thun khng cn na. IU 313. Vic sa i bng th tc n gin ha Qua vn bn gi ln cho Tng th k Lin hp quc, mi quc gia thnh vin c th ngh mt iu sa i i vi Cng c, khng phi l mt iu sa i nhm vo cc hot ng tin hnh trong Vng, v yu cu rng iu sa i c thng qua theo th tc n gin ha c tr nh trong iu ny, khng cn triu tp mt hi ngh xem xt iu sa i . Tng th k Lin hp quc chuyn vn bn cho tt c cc quc gia thnh vin. Nu trong 12 thng sau ngy chuyn vn bn ny, mt quc gia thnh vin c kin phn i iu sa i c ngh hay phn i kin xut nhm lm cho iu sa i c thng qua theo th tc n gin ha, th iu sa i coi nh b bc b. Tng th k Lin hp quc thng bo ngay vic cho tt c cc quc gia thnh vin. Nu 12 thng sau ngy chuyn vn bn, khng c mt quc gia thnh vin no c kin phn i iu sa i c xut hay phn i ngh nhm lm cho iu c thng qua theo th tc n gin ha, th iu sa i c xut coi nh c chp thun. Tng th k thng bo cho tt c cc quc gia thnh vin vic chp nhn iu sa i c xut ny. IU 314. Nhng iu sa i i vi cc qui nh ca Cng c ch lin quan n cc hot ng tin hnh trong Vng 1. Qua bin bn gi ln Tng th k ca C quan quyn lc, mi quc gia thnh vin c th ngh mt iu sa i i vi cc qui nh ca Cng c ch lin quan n cc hot ng tin hnh trong Vng, k c cc qui nh ca Mc 4 thuc Ph lc VI. Tng th k gi vn bn ny cho tt c cc quc gia thnh vin. Mt khi Hi ng chun y, im sa i c xut phi c i hi ng chun y. i biu ca cc quc gia thnh vin c ton quyn xem xt v thng qua iu sa i c xut. ngh sa i, nh c Hi ng v i hi ng chun y, coi nh c chp thun. 2. Trc khi chun y mt iu sa i theo ng khon 1, Hi ng v i hi ng phi bit chc rng iu sa i khng ng chm n h thng thm d v khai thc cc ti nguyn ca Vng trong khi ch i triu tp cuc hi ngh xt duyt li theo ng iu 155. IU 315. Nhng iu sa i: k, ph chun, tham gia v cc vn bn chnh thc Nhng iu sa i i vi Cng c khi c thng qua, c ng cho cc quc gia thnh vin k kt ti tr s ca Lin hp quc Niu Oc, trong thi hn l 12 thng k t ngy thng qua cc iu sa i ny, tr khi cc iu sa i c qui nh khc. Cc iu 306, 307 v 320 c p dng cho tt c cc iu sa i i vi Cng c. IU 316. Cc iu sa i c hiu lc i vi cc thnh vin ph chun hay tham gia cng c, ngoi nhng iu ni khon 5, s c hiu lc vo ngy th ba mi tip sau vic gi lu chiu cc vn bn ph chun hay tham gia ca hai phn ba s quc gia thnh vin hay ca 60 quc qia thnh vin, s lng no cao nht s c s dng. Cc iu sa i khng ng chm n vic cc quc gia khc c hng cc quyn m Cng c dnh cho h, cing khng ng chm n vic h thi hnh cc ngh)a v bt ngun t Cng c. Mt iu sa i c th tr nh rng, vic n c hiu i hi phi c mt s lng quc gia ph chun hay tham gia cao hn s lng m iu ny i hi. i vi mt quc gia ph chun mt iu sa i ni khon 1 hay tham gia vo iu sa i sau ngy s lng cc vn bn ph chun hay tham gia cn thit c lu chiu, iu sa i ny c hiu lc vo ngy th ba mi tip sau ngy np lu chiu vn bn ph chun hay tham gia ca quc gia thnh vin . Bt k quc gia no khi tr thnh thnh vin ca Cng c, sau khi mt iu sa i c hiu lc theo ng khon 1, nu khng biu th mt nh khc, th c coi nh l: Thnh vin ca Cng c c sa i; v Thnh vin ca Cng c khng c sa i i vi mi quc gia thnh vin khng b rng buc bi cc iu sa i. Cc iu sa i ch nhm vo cc hot ng tin hnh trong Vng v cc iu sa i i vi Ph lc VI s c hiu lc i vi tt c cc quc gia thnh vin sau ngy c ba phn t s quc gia thnh vin np lu chiu cc vn bn ph chun hay tham gia. Mi quc gia khi tr thnh thnh vin ca Cng c, sau khi cc iu sa i ni trong khon 5 c hiu lc c coi nh thnh vin ca Cng c c sa i. IU 317. Vic t b Mt quc gia thnh vin c th t b Cng c, qua thng bo vit gi ln cho Tng th k Lin hp quc, v ni r nhng l do ca vic t b. D quc gia thnh vin ny khng nu r l do , th vic t b vn khng v th m v hiu lc. Vic t b c hiu lc sau mt nm k t ngy nhn c thng bo, tr khi trong thng bo c tr nh mt thi hn chm hn. Vic t b cing khng lm cho mt quc gia trnh khi cc ngh)a v v mt ti chnh v hp ng m h phi m nhn, khi m quc gia ny cn l thnh vin ca Cng c, v vic t b cing khng nh hng n cc quyn, ngh)a v hay cc a v php l ca quc gia ny bt ngun t vic p dng Cng c, trc khi Cng c khng cn hiu lc i vi quc gia . Vic t b khng h nh hng cht no ti bn phn ca mi quc gia thnh vin phi lm trn mi ngh)a v nu trong Cng c, m quc gia ny phi tun th theo php lut quc t c lp vi Cng c. IU 318. Quy ch ca cc ph lc Cc ph lc l b phn hon chnh ca Cng c, mt s vin dn Cng c cing l mt s vin dn cc ph lc ca n v s vin dn mt phn ca Cng c cing l s vin dn cc ph lc c lin quan n phn , tr trng hp c quy nh tri ngc r rng. IU 319. Ngi lu chiu Tng th k Lin hp quc l ngi lu chiu Cng c v cc iu sa i c lin quan n cng c. Ngoi chc nng ca ngi lu chiu, Tng th k Lin hp quc cn: Bo co cho tt c cc quc gia thnh vin, C quan quyn lc v cc t chc quc t c thm quyn v cc vn mang tnh cht chung xut hin lin quan n Cng c. Thng bo cho C quan quyn lc cc vn bn ph chun, xc nhn chnh thc v tham gia Cng c v cc iu sa i i vi Cng c, cing nh cc vn bn t b cc Cng c; Thng bo cho cc quc gia thnh vin cc iu c c k kt theo ng vi iu 311, khon 4; Chuyn cho cc quc gia thnh vin cc iu sa i c thng qua theo ng Cng c ph chun hay tham gia; Triu tp cc cuc hp cn thit ca cc quc gia thnh vin theo ng Cng c. 3. a) Tng th k cing chuyn cho cc quan st vin ni iu 156: Cc bo co ni khon 2, im a; Cc thng bo ni khon 2, im b v c; Vn bn cc im sa i ni khon 2, im d vi tnh cht thng bo. b) Tng th k cing mi cc quan st vin ny tham gia cc hi ngh ca cc quc gia thnh vin ni khon 2 im e vi t cch l quan st vin IU 320. Cc vn bn chnh thc Nguyn bn ca Cng c bng ting Anh, Rp, Trung Quc, Ty Ban Nha, Php, v Nga u c gi tr chnh thc nh nhau v c lu chiu bn cnh Tng th k Lin hp quc, theo iu 305, khon 2. lm tin, cc i din ton quyn k di y l nhng ngi c php hp thc k vo Cng c. Lm ti Mn-t-g Bay ngy mng Mi thng Mi hai nm Mt ngn chn trm tm mi hai.   PAGE PAGE 1 (369t=:@@"BCD"G$HI>JJ`KxMST[^`rccee\ggh $1x`1a$gd~;\hldmnorpprDxFz{|~RЍt60d $1x`1a$gd~;\pp46d24H*,.x.0DFphN.0DF  28(<>,b$ !"#z&Z'r-t-h~;\h$%@CJaJh~;\h},5@CJ\aJh~;\h75@CJ\aJh~;\h7@CJaJh~;\h},@CJaJId Tƞ4Pl4ªJ,vj.z0$ $1x`1a$gd~;\Z< j.h0Fr\`Tj:n $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\ N&H0FfL:    4 $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\4::x(>.b& !"## $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\#R%z&\'V)D+..X27r::;J;t>?@bBnBBCDnEFGH $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\t-..r:::;;H;t>?bBlBnBBBCDlEUWYYefppuuwwwwwwwwwx xxxxyz{}$dډƎ֐JZn6 $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\6|ҟ(~ά~Hгҳ*< $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\ *46:l^F.|h"j"t"v"""#%&+h,.."55MPNz^_ddʀ`6 ʎ@d^™b*īd 8 (24nh<x@CJaJh~;\h$%5@CJ\aJh~;\h75@CJ\aJh~;\h7@CJaJO *6<z`bn^ H 1x`1gd~;\ $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\H8r.~"HtH j"v"" # $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd<x $1x`1a$gd<x $1x`1a$gd~;\ #%&+j,..,224"55;v=F HJLMRNQXz^_ddfhmqPr $1x`1a$gd~;\Prw{*̀F`8 ̎@d`™dxP̠h $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\*ƫd 8 (4p ,Dr 1x`1gd~;\ $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd<x $1x`1a$gd~;\np *,BDp,.Vjl~jr f:jlnxzJL >@b#4$))X*ӯӯӯӯh~;\hiQd@CJaJh<xhiQd@CJaJh<x@CJaJh~;\h7@CJaJh~;\h75@CJ\aJh~;\hiQd5@CJ\aJEr*.Xjllrf<$ $1x`1a$gd<x $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\$b:lnzL  @ $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\ !b#6$)Z* -V-p..01$2278b;<>n?|@CrDE.F $1x`1a$gd~;\X*$2~277`;b;CpDE,F.MMYrZfgklm`nbnXpbpdppppp$q4sfsFuzuwxlyy|||||}nxzރ2ȅ>NPЈ҈Z*NXZ~Τ,h<x5@CJ\aJh~;\hiQd@CJaJh~;\h75@CJ\aJh~;\h7@CJaJO.F2IIK.MMO>PQxS U8WYtZ ]b`(dfgklmbnXpdp $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd<x $1x`1a$gd~;\dppp&q4shsFu|uwxlyy|||}~nz4ʅ $1x`1a$gd<x $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\ʅ>P҈\t:lD,t BrN $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd<xNZФ,z0@r` $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\x>@p^02>@NP<`"njl:j`L2r V  (  ( " h~;\@CJaJh<x5@CJ\aJh~;\hiQd5@CJ\aJh~;\hiQd@CJaJh~;\h75@CJ\aJh~;\h7@CJaJE`&<p2>@P>b$n $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\n l:l `N2t.P 1x`1gd<x $1x`1a$gd<x $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\p @ \ V  * | $  * ! " ># ) * 2. $1x`1a$gd~;\" <# .0 j0 82 T2 2 2 4 4 5 5 8 8 X9 l; ; = = = .> 0> z> H H Da a h ƃ ȃ 0 p : j , > @ l n , 㞊&h~;\h75@CJ\aJmHsH h~;\h7@CJaJmHsHh~;\hiQd5@CJ\aJh<x@CJaJh~;\@CJaJh~;\h76@CJ]aJh~;\h7@CJaJh~;\h75@CJ\aJ32. .0 l0 1 2 2 @6 7 8 Z9 l; ; < = = 0> |> @ B 4E G H I rJ PK $1x`1a$gd<x $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\PK 0P TU nW Y Z \ ^ Da a d xj m o r u ~w y :| } h ȃ $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\ 2 r : > l , @ n , ڙ 0 r ȝ $1x`1a$gd~;\ $1x`1a$gd~;\ 1x`1gd~;\ * d f z ȿ  @ B 0 t v | 2 < > @ D F J ۶۩yyqmqmhjhUh~;\h76@CJ]aJh~;\hiQd5@CJ\aJh~;\h75@CJ\aJh~;\h7@CJaJ h~;\hiQd@CJaJmHsH&h~;\h75@CJ\aJmHsH h~;\h7@CJaJmHsH&h~;\hiQd5@CJ\aJmHsH* , ` @ f | f ʺ ȿ | & $1x`1a$gd~;\ B J D * n l 0 v | ~ Z | f $1x`1a$gd~;\ 2 4 > B D H J N P T V h j l h]hgd7 &`#$gd7 $1x`1a$gd~;\J L P R V X d f h l n z | ~ h~;\h7@CJaJh0JmHnHuhb hb0Jjhb0JUhjhU21h:p7/ =!"#$% @@@ NormalCJ_HaJmH sH tH DA@D Default Paragraph FontRiR Table Normal4 l4a (k(No ListVOV 7Default 7$8$H$!B*CJ_HaJmH phsH tH 4 @4 7Footer !.)@. 7 Page NumberHR (Kp~qv* 6 { }NP-9 &!8!!"Y"$%&'(())**,-\--T.40a0222223'333,44!5a6678i9999:z::h;;;;T<<</==q>>?2?X??@P@@AAB$CXD_EEFWFFF5GGFIsIRJJKL2LLMOOPPP$Q7RxRRvSSTV-WXXYZ[[q\\&^t^_`abbbbcc-dd e8e>eQeeggg*hhwi7jjKlQlZllMmfmEo^qqArrrsmtttouu'vvw-xUx>yyuz{|}]CCROeD0dfle9Xx4S{׏ő12fĚȞ2W#kkVů")@}SBdƵH.w Jܿ_P&'!J^*w$5i*Z!g)%wJy$OZ & + Y q_>co!!""6"##8%%&''(1*G+Z-Y..#//0a133435h55627.99::::R;;<P>>4@@AB{C#DTDE$GAGGGHH=HIIJJK`KKLiLFMvMMMgNNOnPP RRSAT{T$U?UUVkWW#XXXZ9[~\]^?awaakb^ccHeHfffghhik>kllmmmn=oop?qqrsttuu.xpxyyz6{{||X}A~~~~'d #(Pׅ̆sΎ+C ;9scAWӟ .z{ݬ}Z{QISr E^QQJ_msEFAJPl `pe[ I^{(Qc7 _,A$@K1>efl;bP]> &  B!hg}/ !"&&'((*d*v*,./b112424*45647 8a889>o?A^BdBvBBBB#CCDDyEEFoGGHH9IIJ\KgKtKKNLMMNN OO|QS-USUWMWWW4XYZ~]{_Z``tambcd'eFfQfZfffhCjkm ouopprqrss"tMttux_y|D~I܁wOi݆<fp%&׌w\^ SKҖVbݚٜ-Qf+ dޤ֥u>`8@ޱ۲CųN!7&<3-cJv:Gbmwj'&N)` J HCj"Sn4rQD@J|/<G=J4:ejxReLBI fh   " _ }  R5cfnVKQz: B#{#$$%j%%&'z'''((()X**Z++++,L,-_..//111!2q33@4667:899:<< >@'@@AAaCDEEmHIN'PQW=XR[\\^_8`>`K``aYbd8e fSfhiiilmr sttPuu,vxt{@~~Ds6ȅ+iiϘ55?Ξ+i ţ ǪԬݭQF%<JN9<6!4IEQ 9:@_XX#jgX0;m\CyYA<"=4R4/5Xw   [ a m Z"+SYl 9s] *!0!C!k!S##%K%&&(@()`*G+,-.#.L.}.h0 2<23~444U6x66D7788;9p9v999::::::";V<<=>?:@@9BvBzCDDEFGGHLIRIgIIIJJKL+LdLLDNNOP1QQRRoSZTQUUUuWWAYYZZ[v^^__F``cSdfg9ggRhoh#jjikkllzmmmnAn_ohpqrqssBDHIKLNOSTVWZ[^_abefijmnrsvw{~ "#()-.01459:=>ABDEIJNOQRUVZ[^_deijnswx|~ #$'(,-014589>?BCFGIJMNRSVX]^abfgjkoprswxz{~ #$*+.034679:=>ABEFLMQRUVZ\`aefjknorswx{|~  #$'(*+./2389<=@AEFJKOPUWYZ\]afklnosvz{ !"$%)*-.1256:;=>ABGIMNQRVWZ[_`cdghklopstyz~  #$'*-.348:>?CDHILMOPRSWX]^bchinostwx{|  !"&')*./3467<>@ACDGHLMQRWX[\_`deghjkoprsuvxy|}      % & ) * . / 4 5 9 : = > @ A E F I J N O Q R T U Y Z ] ^ a b e f h i o p s t w x | }       ! " & ' + , / 0 3 : > H J K N O S T V W [ \ _ ` d e h i m n q r u v { |     $ % + , 0 ; = > A B F G K L P Q S T V W [ \ ` a d e h i o p s t x       ! " % & ) * . 0 3 4 8 9 ; < ? @ B C G H J K N O R S U V [ \ _ ` c d g h k l o p s t w x } ~        # $ ( ) + , 0 1 5 6 9 : > ? B C G H L N Q R V W Z [ _ ` e f j k o p r s y z ~ (),-opuv,- =>KLQRYZDFbd()OPSTwx*-01BCmnLMOP()01:;CDXY[\^_!")*abde ()Z[uvxy !56[\3467de}~78DEkltuPQ^_abhi()no L M O P !!%!&!7!8!K!L!x!y!{!|!!!!!!!""""5"6"""##N#O#^#_#######%$&$p$q$$$$$C%D%& & &!&d&e&&& ' '#'$'V'W'h'i'k'l'''((d(e(g(h(((((((((((((((?)@)])^)_)`)p)q)))))**$*%*W*X*******'+(+a+b+++++++&,',B,C,Y,Z,\,],_,`,,,--#-$-&-'-*-+-E-F-W-X-Z-\---------2.3.:.;.S.T.j.k.r.s...////"/#/Q/R/[/\///C0D0X0Y0`0a0p0q0s0t0{0|000A1B1V1W1\1]1_1`1l1m1}1~111111111112 2-2.2<2=2V2W2q2r22222222222222223333 3 333&3'3c3d33333 4 444o5p555555555555566`6a6e6f6h6i6}66667777777777778808182838l8m888888899:9;99999w:z:::::::::(;);7;8;B;C;O;P;y;z;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<<<< < <<<<<<<<<$<%<'<,<0<1<6<7<;<<<?<@<D<E<H<I<L<M<Q<W<Z<[<_<`<d<e<i<j<o<p<t<u<y<z<~<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<==== = ========== ="=#='=(=,=8=;=<=@=A=C=D=G=H=L=M=P=Q=U=V=Y=Z=]=^=b=c=g=h=l=m=p=q=u=v=x=}===========================================================>>>> > > >>>>>>>> >!>$>%>)>*>,>1>6>7>:>;>>>A>F>G>K>L>O>P>S>T>X>Y>[>\>_>`>c>d>f>g>j>k>n>w>{>|>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>??? ????????? ?!?$?%?'?(?+?,?/?5?8?9?@@@A@D@E@I@J@M@S@W@X@\@]@b@c@e@i@m@n@q@r@v@w@y@z@}@~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@AAAA A AAAAAAAAA!A"A$A%A(A)A,A-A3A4A8A9A>A@ACADAIAJAOAPARASAVAWA\A]A_A`AcAdAgAhAkAlAoAtAwAxA|A}AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB B B BBBBBBBB"B#B&B'B-B.B2B3B8B9B=B>BBBCBFBGBJBKBOBPBRBSBVBWB[B\B_BaBeBfBiBjBmBnBpBqBtBuBxByB}B~BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCCC C CCCCCCC"C'C+C,C/C0C3C4C8C9CDCDFDGDJDKDNDODUD[D^D_DcDeDhDiDlDmDpDqDtDxD|D~DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEE E E EEEEEEE E#E%E'E(E+E,E.E/E2E3E7E8E;EGAGBGHGIGMGNGSGTGVGWG[G\G^G_GcGdGhGiGmGnGsGtGwGxG|G}GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHH H HHHHHHHHH!H"H%H&H,H-H3H4H7H8H;H?DEIJMNPQ()-.?@DEGHOPQSWX%&(* abgh   {|!!"""" " """""""####7%8%9%;%%%%%%%......`6a6d6e6>>>>??#G$G(G)G+G-GGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHfNgNkNlNnNpNUUUUUU____hhhh>q?qCqDqGqIqyyyyyyQRVWBCDFIJy{ YZ^_bcDEFHLM !fhlmpqrsvwIJMNOPSTklpqtuz{|~ efijklpq   UVYZ!!!!!!++ + +)4*4+4-4/404====cBdBfBgBuBvBzB{BBBBBBBBBBBCCCCCC[K\K`KaKdKeKfKgKjKkKsKtKxKyK|K}KRRRR[[[[PfQfTfUfllllFuGuIuJuefhino  %&pquvºźƺ%&*+./bcdfij  lmop #$%&()MNRSVWIJLMPQ!"%&RSWX[\  FGKL9:>?deijmn4589              4568vw|}bcdfPQTUyz~$$$$$$%% %%%%%%Y+Z+[+]+++++++++,,,, , ,1111112222p3q3r3t33333?4@4A4C498:8=8>8::::> > > >@@@ @ @ @BBBBQLRLVLWLYLZLWWWW7`8`;`<`=`>`B`C`J`K`O`P`S`T`gggghhhh5p6p9p:p;y?@^_cd~"#()-.ijkmpqijmn3478:;4589WX\]vw{|  ` a f g *+/0RSVWklpqtu\]`b/!0!2!3!B!C!G!H!K!L!""""****....".#.%.&.K.L.P.Q.T.U.f3g3m3n3u9v9z9{9999999::::::::::::::::::::8B9B=B>BABCBQIRIUIVIfIgIjIkIIIIIIIQQQQRRYYYYYYbbbbhkikmknkqkskmmmmnnn n#n$npsqstsusvsxs}}}}YZ]^"#&'9:>?BCĞŞɞʞ͞ΞHIJLRSWX[\AGHKLOPTUXY^_cdghlmpqtuwx|}%&)*-.2367;<?BFMPQTUXY\_dhlqtuz{~  "#&'+,/03489<=BCGHKNSVZ]`acdhiklpqtuy  !""$$%%'(*+-.69CI( |}MNOP,-~8 9 %!&!7!8!!!""X"Y"$$%%&&''(((())))****~,,--[-\---S.T.3040`0a0222222222233&3'33333+4,444 5!5`6a6667788h9i999998:9:y:z:::g;h;;;;<<<-=/=7=q>v>n?p?f@h@AABBBBEE!G%G5G=GFINIL LOOOOOOhPkPPPMRORRR&VVXXq\\\%^&^s^t^__``aaabbbbbbbcccc,d-ddd e e7e8e=e>ePeQeeegggggg)h*hhhviwi6j7jjjJlKlPlQlYlZlllLmMmemfmDoEo]q^qqq@rArrrrrssltmtttttnuouuu&v'vuwvw,x-xTxUx=y>yyytzuz{{||}}\]BCBCQR߄NOdeCD/0cdefklde89WXwx34RSz{֏׏đő0112efÚĚǞȞ12VW"#jkjkUVįů!"()?@|}RSABcdŵƵGH-.vw IJۿܿ^_OP%&&' !IJ]^)*vw#$45hi)*YZ !fg()$%vwIJxy#$NOYZ  % & * + X Y  pq^_=>bcn!o!!!""""5"6"####7%8%%%&&''''((0*1*F+G+Y-Z-X.Y..."/#///00`1a13333442535g5h555661727-9.9999:::::::Q;R;;;<<O>P>>>3@4@@@AABBzC{C"D#DSDTDEE#G$G@GAGGGGGHHHHU?UUUVVjWkWWW"X#XXXXXYZ8[9[}\~\]]^^>a?avawaaajbkb]c^cccGeHeGfHfffffgghhhhiikk=k>kllllmmmmmmnnq?qqqrr ssttttuuuu-x.xoxpxyyyyzz5{6{{{||||W}X}@~A~~~~~~~&'cd}xz6̎ coAMW`ӟǠvwUVʢ .xݬkpZcQHIRSqr DE]^PQPQIJ^_lmrsDEEF@A~IJOPkl  _`opdeZ[ HI]^z{'(PQbc67 ^_+,@A#$?@JK01=>dfkl:;abOP\]=> % &   AB !{:!58HJSnq-0BE#&}wNWCLS\n24=ehQZBDM@IJS-=F{enjs?C t  R V   " ] _ h  } 69nwz:Cn q  B#K#%%&&X*a*, ,_.h.//12y6}677999:::y<}<<<-=1===??@ @@ AAA(C,CDEEEH!HpIuI1KLENoNzUV\\^ _8`=`K`T`aaddxe|e ffiiiiolqlJnNnrrrs3s7sssttttNuuuuv3{5{{{=}}(~,~@~I~DM)BF5>or>B[_((ıƱFOnpߴĶS%.<ܺ#NWY]<E!%6?OT2PT (,X!#tvyVX[]!hjR[w   = A     m v EIlu  C!L!S#\#%"%&&((L.U. 22~44;9n999::V<_<====:@C@l@q@9BBBDDwF{FaGeGGGGG:H>HHJIIIIIJJLLL LLLPLLLOOGPKPPPQQ=R@RRRUUUUuW~WZZ^!^^^^^``F`O`kfofg#gQgUgh hRh[hii=j?j:k>kikrkllmmn$nrrss#t'ttt MV ԗח :CߚĞŞ~ףأIJab@Agh{|_`вѲHIRS$%KODG_mqlo # {!""$$%%'(*+-.69CI333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'' &!.!((-(-223 3a6j6<<BB5G>GLLOOPP[[gg-x6xflĚ͚!*!"..$G-GGGgNpN?qIq_mJOfl4*4\KfK%++12@@8`>`Ŷ:@::9BCBIIikskS]!""$$%%'(*+-.FI#'""$$%%'(*+-.FIb$%},@~;\iQd<x"nG2T7i@''4)s'' 2?LHggH@@@F@l@@@@:@@f@h@@@@0UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z ArialQTimes New Roman Bold"1 hB&bbubu!42QHP ?72(CNG C CA LIN HP QUC V LUT BIN1ttruyen Phoi PhuongOh+'0 4@ ` l x<CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN1ttruyenNormal Phoi Phuong3Microsoft Office Word@F#@{U@~lXb՜.+,04 hp Microsoft Corporationu :CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN1 Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F`&:@1Table*WordDocument4R SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjqMsoDataStore`&:`&:KFYOH20DPHM==2 `&:`&: !"#$%&'()*+,-./012345678:;<>?@BCD FMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.89q This value indicates the number of saves or revisions. The application is responsible for updating this value after each revision. DocumentLibraryFormDocumentLibraryFormDocumentLibraryForm