Chủ Nhật, 04/06/2023 18:05 CH

TÌM KIẾM VĂN BẢN

Tên văn bản
Mã văn bản
Tiêu đề Mã văn bản Lượt tải Ngày Upload Tải về Xem trước
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện pháp lệnh Dân số 79/BC-UBND 311 04/05/2013
V/v Cập nhật danh mục hành chính trong cơ sở dữ liệu điện tử 70/CCDS 187 25/04/2013
V/v cung cấp sổ tay tiếp thị xã hội 68/CCDS-DS 196 25/04/2013
V/v tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng chống Cúm AH7N9 60/CCDS-DS 179 23/04/2013
V/v Thành lập các CLB cha mẹ và VTN/TN về SKSS/SKTD năm 2013 56/CCDS 185 11/04/2013
Kế hoạch giám sát chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt 1/2013 04/KH-CCDS 199 19/03/2013
Tổ chức lấy ý kiến góp ý sửa đổi hiến pháp năm 1992 37/CCDS-TC 176 08/03/2013
Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 203/SYT-VP 178 06/03/2013
Thực hiện công tác thu thập, cập nhật thông tin biến động, báo cáo thống kê DS-KHHGĐ năm 2013 36/CCDS 196 07/03/2013
V/v hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông giáo dục DS-KHHGĐ năm 2013 34/CCDS-TT 188 06/03/2013
Hướng dẫn triển khai chiến dịch 2013 28/CCDS 187 01/03/2013
Cấp thuốc thiết yếu đợt 1/2013 để triển khai các đợt cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ 30/CCDS-DS 170 04/03/2013
Không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp 204/SYT-ATVSTP 179 06/03/2013
V/v Phân phối PTTT tháng 3/2013 35/CCDS-DS 197 07/03/2013
Kế hoạch về việc tổ chức chiến dịch "Chăm sóc SKSS/KHHGĐ" năm 2013 172/SYT-NVY 176 26/02/2012
V/v tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp các dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ năm 2013 173/SYT-NVY 177 26/02/2013
V/v tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp các dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ năm 2013 481/UBND-VX 177 22/02/2013
Thông tư liên tịch quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia Dân số - KHHHĐ giai đoạn 2012-2015 20/2013/TTLT-BTC-BYT 184 20/02/2013
Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh 1700/QÐ-UBND 182 18/10/2012
Mổ triệt sản tại Trạm Y tế và Phòng khám đa khoa khu vực 464/SYT-NVY 178 06/04/2012

Tin mới nhất

Văn bản & Tài nguyên