Thứ Ba, 09/08/2022 18:10 CH

TÌM KIẾM VĂN BẢN

Tên văn bản
Mã văn bản
Tiêu đề Mã văn bản Lượt tải Ngày Upload Tải về Xem trước
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện pháp lệnh Dân số 79/BC-UBND 224 04/05/2013
V/v Cập nhật danh mục hành chính trong cơ sở dữ liệu điện tử 70/CCDS 80 25/04/2013
V/v cung cấp sổ tay tiếp thị xã hội 68/CCDS-DS 95 25/04/2013
V/v tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng chống Cúm AH7N9 60/CCDS-DS 80 23/04/2013
V/v Thành lập các CLB cha mẹ và VTN/TN về SKSS/SKTD năm 2013 56/CCDS 87 11/04/2013
Kế hoạch giám sát chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt 1/2013 04/KH-CCDS 100 19/03/2013
Tổ chức lấy ý kiến góp ý sửa đổi hiến pháp năm 1992 37/CCDS-TC 80 08/03/2013
Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 203/SYT-VP 80 06/03/2013
Thực hiện công tác thu thập, cập nhật thông tin biến động, báo cáo thống kê DS-KHHGĐ năm 2013 36/CCDS 94 07/03/2013
V/v hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông giáo dục DS-KHHGĐ năm 2013 34/CCDS-TT 89 06/03/2013
Hướng dẫn triển khai chiến dịch 2013 28/CCDS 115 01/03/2013
Cấp thuốc thiết yếu đợt 1/2013 để triển khai các đợt cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ 30/CCDS-DS 80 04/03/2013
Không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp 204/SYT-ATVSTP 79 06/03/2013
V/v Phân phối PTTT tháng 3/2013 35/CCDS-DS 91 07/03/2013
Kế hoạch về việc tổ chức chiến dịch "Chăm sóc SKSS/KHHGĐ" năm 2013 172/SYT-NVY 90 26/02/2012
V/v tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp các dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ năm 2013 173/SYT-NVY 78 26/02/2013
V/v tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp các dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ năm 2013 481/UBND-VX 82 22/02/2013
Thông tư liên tịch quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia Dân số - KHHHĐ giai đoạn 2012-2015 20/2013/TTLT-BTC-BYT 95 20/02/2013
Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh 1700/QÐ-UBND 85 18/10/2012
Mổ triệt sản tại Trạm Y tế và Phòng khám đa khoa khu vực 464/SYT-NVY 81 06/04/2012

Tin mới nhất

Văn bản & Tài nguyên