Thứ Bảy, 25/03/2023 04:55 SA

Ban Lãnh đạo và Phụ trách các phòng trực thuộc

I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Phó Chi cục trưởng - Phụ trách : BSCKI. Nguyễn Hữu Hương 

 

Điện thoại  : 0257.3824821

Di động      : 0766785268

Email          : nguyenhuuhuong1965@gmail.com

II. PHỤ TRÁCH CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC:

Phòng Dân số - KHHGĐ: Nguyễn Thị Bích Phượng – Trưởng phòng

 

Điện thoại  : 0257.3601443

Di động      : 0909699233

Email          : phongdspy@gmail.com 

Phòng Truyền thông: Lê Văn Bi – Trưởng phòng

 

Điện thoại  : 0257.3550348

Di động      : 0937564177

Email          : vanbius@gmail.com

Tin mới nhất

Văn bản & Tài nguyên